Documentsoort

Thema

Land

Trefwoord

Organisatie

 • Overheidspublicaties

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 1605 resultaten
 1. 56 reads Language Dutch Bevat een aantal vragen en opmerkingen aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 15 juli 2013 inzake de Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (33 400-XVI, nr. 156) en de react ...

  Bevat een aantal vragen en opmerkingen aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 15 juli 2013 inzake de Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (33 400-XVI, nr. 156) en de reactie van de Staatssecretaris.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
 2. 31 reads Language Dutch Volledige titel: 98ste Internationale Arbeidsconferentie (IAC), Genève, 3-19 juni 2009: richtlijnen voor de delegatie naar de jaarlijkse conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAC). blg-18244 98ste Internationale Arb ...

  Volledige titel: 98ste Internationale Arbeidsconferentie (IAC), Genève, 3 -19 juni 2009 : richtlijnen voor de delegatie naar de jaarlijkse conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAC).blg-18244

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Nederlands
 3. Language Dutch 60 reads Ministry of National Affairs (Dutch) Het Nationaal Actieplan zet uiteen op welke wijze het kabinet invulling geeft aan zijn taak om de mensenrechten in Nederland te beschermen en te bevorderen, welke concrete doelstellingen en prio ...

  Het Nationaal Actieplan zet uiteen op welke wijze het kabinet invulling geeft aan zijn taak om de mensenrechten in Nederland te beschermen en te bevorderen, welke concrete doelstellingen en prioriteiten het daarbij stelt en de rol die andere organen en instellingen en burgers hebben bij de realisering van mensenrechten in Nederland. Het kabinet beoogt daarmee de implementatie van mensenrechten in Nederland meer systematisch te bewaken en bevorderen.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. 122 reads Language Dutch Reactie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het rapport van Regioplan. Zij hebben een verkennend onderzoek uitgevoerd naar welke gevolgen de implementatie van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voor ...

  Reactie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het rapport van Regioplan. Zij hebben een verkennend onderzoek uitgevoerd naar welke gevolgen de implementatie van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld heeft voor de aanpak van huiselijk geweld in het Caribisch gebied.  

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Huiselijk geweld
  • Nederlands
 5. 24 reads Language Dutch The report explores the effectiveness of the offence ‘abuse of a victim of sex trade’, (Criminal Code, chapter 20 section 8). Enacted in 2006, this provision prohibits the purchasing of sex from a victim of human trafficking or pro ...

  The report explores the effectiveness of the offence ‘abuse of a victim of sex trade’, (Criminal Code, chapter 20 section 8). Enacted in 2006, this provision prohibits the purchasing of sex from a victim of human trafficking or procuring. It is complemented by section 7 of the Public Order Act, which prohibits the purchasing and the offering for sale and selling of sex in a public place.The report also explores the situation in the UK and Sweden. Sweden has had a comprehensive sex purchase ban in place since 1999. Information on the situation in Sweden is available in a report published in 2010 and the annual reports of the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings. The relevant legislation in the UK as reformed in 2009 closely resembles the Finnish corresponding legislation. Because no study of the effectiveness of the British legislation has yet been conducted, interviews were conducted to gain a better picture.

  Overheidspublicaties

  • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
  • Finland
  • Strafbaarstelling prostituant
  • Prostituant (klant)
  • Engels
 6. 25 reads Language Dutch Council for Administration of Justice (Dutch) blg-24006   Afdeling Ontwikkeling bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag t (070) 361 97 23 f (070) 361 97 46 www.rechtspraak.nl D ...

  blg-24006 

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Raad voor de rechtspraak afdeling ontwikkeling
  • Nederlands
 7. 30 reads Language Dutch ACVZ Committee blg-24010 Geachte mevrouw Albayrak, Bij brief van 28 januari 2009 (met kenmerk 5584750/09/6) is de ACVZ verzocht te adviseren over het concept-Wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en het ontwerp-Be ...

  blg-24010

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)
  • Nederlands
 8. Language Dutch 51 reads Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 23 januari 2015 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 11 juni 2015, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

  Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 23 januari 2015 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 11 juni 2015, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het advies van de Afdeling advisering is bijgevoegd.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Strafbaarstelling prostituant
  • Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel
  • Prostituant (klant)
  • Nederlands
 9. Language Dutch 57 reads States Council (Dutch) Advies van de Raad van State bij de EU-Mensenhandelrichtlijn Bij Kabinetsmissive van 6 januari 2012, no.12.000023, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdelin ...

  Advies van de Raad van State bij de EU-MensenhandelrichtlijnBij Kabinetsmissive van 6 januari 2012, no.12.000023, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging van kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PbEU L 101), met memorie van toelichting.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Raad van State
  • Mensenhandelrichtlijn EU (2011/36/EU)
 10. Tweede Kamer Taal Nederlands Dit document bevat het advies van de Raad voor de Rechtspraak aangaande de initiatiefwetgeving voor de strafbaarstelling van misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel. de Rechtspraak Raad voor ...

  Dit document bevat het advies van de Raad voor de Rechtspraak aangaande de initiatiefwetgeving voor de strafbaarstelling van misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Strafbaarstelling prostituant
  • Prostituant (klant)
  • Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel
  • Nederlands

Pagina's