• Draagmoederschap (commercieel)

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 13 resultaten
 1. Taal Engels International Labour Office (ILO) Forced labour in the private economy generates $ 150 billion in illegal profits per year, about three times more than previously estimated, according to a new report from the International Labou ...

  Forced labour in the private economy generates $ 150 billion in illegal profits per year, about three times more than previously estimated, according to a new report from the International Labour Organization (ILO). The ILO report, Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour, said two thirds of the estimated total of $150 billion, or $99 billion, came from commercial sexual exploitation, while another $51 billion resulted from forced economic exploitation, including domestic work, agriculture and other economic activities.

  Publicaties

  • Rapporten
  • International Labour Office (ILO)
  • Overige uitbuiting
  • Draagmoederschap (commercieel)
  • Engels
 2. Taal Nederlands 1 Tweede Kamer Verslag van algemeen overleg over draagmoederschap en mensenhandel.   6Draagmoederschap Aan de orde is het VAO Draagmoederschap (AO d.d. 05/02). Mevrouw Arib (PvdA): Voorzitter. Sinds 2011 is er, vanwege de com ...

  Verslag van algemeen overleg over draagmoederschap en mensenhandel. 

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Tweede Kamer
  • Overige uitbuiting
  • Draagmoederschap (commercieel)
  • Nederlands
 3. 130 reads Language Dutch Verslag van algemeen overleg over draagmoederschap en mensenhandel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 28 638 Mensenhandel Nr. 131 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 maart 2015 De vaste commissi ...

  Verslag van algemeen overleg over draagmoederschap en mensenhandel.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Draagmoederschap (commercieel)
  • Nederlands
 4. 14 Staatssecretaris V&J Ministerie van Veiligheid en Justitie Taal Nederlands De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, geeft informatie over het onderscheid tussen het bevorderen van draagmoederschap en mensenhandel. ...

  De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, geeft informatie over het onderscheid tussen het bevorderen van draagmoederschap en mensenhandel. Fred Teeven stelt dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen het bevorderen van draagmoederschap en mensenhandel. Eerstgenoemde is in de regel geen vorm van mensenhandel, tenzij draagmoederschap onder een vorm van dwang plaatsvindt in een uitbuitingssituatie. Dit lijkt eerder aan de orde bij commercieel draagmoederschap zoals neergelegd in de artikelen 151b en 151c Sr waarbij andere partijen zijn betrokken dan bij altruïstisch draagmoederschap.  

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Staatssecretaris V&J
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Draagmoederschap (commercieel)
  • Nederlands
 5. Language Dutch 1026 Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het kopen van een baby via internet. (Ingezonden 28 november 2008) 1 Kent u de berichten over het via internet kopen van een bab ...

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Adoptie
  • Draagmoederschap (commercieel)
  • Nederlands
 6. 49 reads Language Dutch De vaste commissie voor Justitie heeft op 12 februari 2009 overleg gevoerd met minister Hirsch Ballin van Justitie over schriftelijke vragen door het lid De Pater-van der Meer, d.d. 28 november 2008 over het kopen van een Belgische ...

  De vaste commissie voor Justitie heeft op 12 februari 2009 overleg gevoerd met minister Hirsch Ballin van Justitie over schriftelijke vragen door het lid De Pater-van der Meer, d.d. 28 november 2008 over het kopen van een Belgische baby door een Nederlands echtpaar (Aanhangsel der Handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 1225); schriftelijke vragen door het lid De Wit, d.d. 28 november 2008 over het kopen van een Belgische baby door een Nederlands echtpaar (Aanhangsel der Handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 1226) en schriftelijke vragen door het lid Arib, d.d. 28 november 2008 over het kopen van een baby via internet (Aanhangsel der Handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 1227).

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Adoptie
  • Draagmoederschap (commercieel)
  • Nederlands
 7. 42 reads Language Dutch blg-38342 2009Z19235 Vragen van het lid Langkamp (SP) aan de minister van Justitie over de mogelijkheden tot bestraffing van illegale adoptie. (Ingezonden 15 oktober 2009) 1 Kent u het bericht «Geen straf voor illegale adoptie»?1 H ...

  blg-38342

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Adoptie
  • Draagmoederschap (commercieel)
  • Nederlands
 8. 37 reads Language Dutch Betreft antwoorden op kamervragen omtrent  comemrcieel draagmoederschap en (illegaal) opnemen van buitenlandse kinderen. 32 123 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) ...

  Betreft antwoorden op kamervragen omtrent  comemrcieel draagmoederschap en (illegaal) opnemen van buitenlandse kinderen.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Adoptie
  • Draagmoederschap (commercieel)
  • Nederlands
 9. Language Dutch 43 reads Utrecht Centre for European Research into Family Law blg-102207 Auteurs:  Katharina Boele-Woelki,  Ian Curry-Sumner,  Wendy Schrama en Machteld Vonk DRAAGMOEDERSCHAP EN ILLEGALE OPNEMING VAN KINDEREN Prof. dr. Katharina Boele-Woelk ...

  blg-102207Auteurs:  Katharina Boele-Woelki,  Ian Curry-Sumner,  Wendy Schrama en Machteld Vonk

  Publicaties

  • Rapporten
  • Utrecht Centre for European Research into Family Law
  • Adoptie
  • Draagmoederschap (commercieel)
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands 6 Rechtbank Den Haag Gelet op het rapport van de raad d.d. 17 juni 2005 waaruit blijkt dat de raad niet heeft kunnen constateren dat er sprake is geweest van enige vorm van mensenhandel of commercieel draagmoederschap, bestaa ...

  Gelet op het rapport van de raad d.d. 17 juni 2005 waaruit blijkt dat de raad niet heeft kunnen constateren dat er sprake is geweest van enige vorm van mensenhandel of commercieel draagmoederschap, bestaat er naar het oordeel van de rechtbank geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van de verklaring van verzoekers dat geen sprake is geweest van commercieel draagmoederschap

  Jurisprudentie

  • Personen-en familierecht
  • Rechtbank Den Haag
  • Adoptie
  • Kinderhandel
  • Draagmoederschap (commercieel)
  • Nederlands

Pagina's