• Verblijfsrecht
 • Humanitaire gronden

Door MHW geduid als zeer belangrijk

Resultaten 1 - 2 van totaal 2 resultaten
 1. 15 reads Minister of Justice (Dutch) Language Dutch Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 juni 2015, nummer WBV 2015/8, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000: 'Als de referent een verblijfsvergunning heeft ...

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 juni 2015, nummer WBV 2015/8, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000:'Als de referent een verblijfsvergunning heeft op tijdelijke humanitaire gronden, verband houdend met mensenhandel of eergerelateerd geweld of huiselijk geweld, dan wijst de IND de aanvraag voor een verblijfsvergunning met toepassing van artikel 3.13, tweede lid, Vb niet af op grond van artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c, Vw als de referent niet zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen van bestaan.'

  Wetgeving

  • Staatscourant
  • Nederland
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Verblijfsrecht
  • Afwijzing verlenging
  • Humanitaire gronden
  • Nederlands
 2. Language Dutch 75 reads Antwoord op kamervragen van lid Gesthuizen, oa:  Klopt het dat sinds 1 april 2014 bij een aanvraag voor asiel of voor een  reguliere verblijfsvergunning op humanitaire gronden, de Immigratie- en  Naturalisatiedienst (IND) ongevraag ...

  Antwoord op kamervragen van lid Gesthuizen, oa: Klopt het dat sinds 1 april 2014 bij een aanvraag voor asiel of voor een reguliere verblijfsvergunning op humanitaire gronden, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ongevraagd en op eigen initiatief alle mogelijke humanitaire gronden meetoetst, ook al waren die (nog) niet aan de orde en zijn die niet door de aanvrager genoemd? 

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Verblijfsrecht
  • Humanitaire gronden
  • Nederlands