• Kinderporno(grafie)
 • 2011
Resultaten 1 - 10 van totaal 10 resultaten
 1. 13 dec 2011

  Language Dutch 33 reads European Parliament Richtlijn 2011/29/EU van 13 december 2011 is er ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad.    I ( ...

  Richtlijn 2011/29/EU van 13 december 2011 is er ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad.  

  Wetgeving

  • Richtlijnen
  • Europees Parlement
  • Kinderpornografie
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kinderporno(grafie)
  • Seksuele uitbuiting
  • Minderjarigen
  • Nederlands
 2. 1 Sociaal Cultureel Planbureau Taal Nederlands Dit rapport beschrijft meerdere risico’s en negatieve ervaringen onder 9-16-jarige internetgebruikers in Nederland. Vier belangrijke vormen van online risico’s worden hierin beschreven: − het zi ...

  Dit rapport beschrijft meerdere risico’s en negatieve ervaringen onder 9-16-jarige internetgebruikers in Nederland. Vier belangrijke vormen van online risico’s worden hierin beschreven:− het zien van pornografische beelden;-  het ontvangen van seksuele toespelingen (sexting);− het ontmoeten van onbekenden na online contact;− online gepest worden (cyberpesten).Steeds geeft het rapport aan welk deel van de jongeren hiermee te maken heeft gehad en of dit als negatief is ervaren. Ook is onderzocht of jongeren vaardig genoeg zijn om ongewenste ervaringen te vermijden en of ouders, docenten en leeftijdgenoten doeltreffend hulp kunnen bieden.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Sociaal Cultureel Planbureau
  • Internet
  • Sexting
  • Social Media
  • Risicogroep
  • Kinderporno(grafie)
  • Sexting
  • Nederlands
 3. 33 reads Language Dutch This report provides an in-depth analysis and evaluation of the existing legislative framework and regulatory regimes relating to online child sexual abuse content. The notice and takedown system relating to online child sexual abu ...

  This report provides an in-depth analysis and evaluation of the existing legislative framework and regulatory regimes relating to online child sexual abuse content. The notice and takedown system relating to online child sexual abuse content is specifically examined along with other regulatory regimes including statutory regulation and Internet blocking.  

  Publicaties

  • Rapporten
  • Internationaal
  • Kinderpornografie
  • Internet
  • Kinderporno(grafie)
  • Grooming
  • Engels
 4. Language Dutch 46 reads Unicef This report discusses the nature and scale of sexual abuse and exploitation of children and young people online and the types of crimes perpetrated against them.  The report also considers ways to build a safer environment f ...

  This report discusses the nature and scale of sexual abuse and exploitation of children and young people online and the types of crimes perpetrated against them.  The report also considers ways to build a safer environment for children and young people for whom the Internet is a basic social medium in which the online and offline worlds come together. It further outlines relevant international law and key challenges to governments and law enforcement agencies in achieving greater protection for children and young people.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Unicef
  • Kinderpornografie
  • Internet
  • Kinderporno(grafie)
  • Sexting
  • Grooming
  • Webcamsex
  • Engels
 5. Language Dutch 38 reads International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) Depuis la première publication du présent rapport par le Centre International pour les Enfants Disparus et Exploités (International Centre for Missing & Exploite ...

  Depuis la première publication du présent rapport par le Centre International pour les Enfants Disparus et Exploités (International Centre for Missing & Exploited Children, ICMEC) en avril 2006, l’ICMEC a poursuivi la mise à jour de ses recherches relatives à la législation sur la pornographie enfantine actuellement en vigueur dans tous les pays du monde afin de mieux comprendre la législation existante et d’évaluer la place accordée à ce problème dans les politiques nationales.1 En particulier, nous avons cherché à établir s’il existe une législation nationale: (1) portant spécifiquement sur la pornographie enfantine; (2) fournissant une définition de la pornographie enfantine; (3) criminalisant expressément les délits assistés par ordinateur; (4) criminalisant la possession en connaissance de cause de matériel de pornographie enfantine, indépendamment de l’intention de diffuser; et (5) exigeant que les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) signalent les présomptions de pornographie enfantine à la police ou à un autre organisme mandaté.Dans le courant de l’été 2009, l’ICMEC a procédé à la mise à jour approfondie de ses recherches relatives à la législation sur la pornographie enfantine actuellement en vigueur, afin d’englober 196 pays, au lieu des 187 pays membres d’Interpol. Notre travail est le fruit de recherches indépendantes et de contacts directs avec les ambassades à Washington, D.C., afin de garantir la pertinence de ce rapport.Copyright © 2012 Centre International pour les Enfants Disparus et Exploités

  Publicaties

  • Rapporten
  • International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC)
  • Kinderpornografie
  • Kinderporno(grafie)
  • Frans
 6. Language Dutch 68 reads Hotline combating Child Pornography on the Internet Met de komst van internet is het relatief makkelijk om kinderporno te vinden en uit te wisselen. Nieuwe media maken het ook makkelijker om met een kind via diverse kanalen zoals & ...

  Met de komst van internet is het relatief makkelijk om kinderporno te vinden en uit te wisselen. Nieuwe media maken het ook makkelijker om met een kind via diverse kanalen zoals 'social network' sites en chats contact te leggen, met als doel het te misbruiken. De afgelopen vijftien jaar is het Meldpunt actief om de steeds grotere hoeveelheden kinderporno op internet en andere vormen van online kindermisbruik tegen te gaan. In dit jaarverslag nemen we het jaar 2010 door met een aantal hoogte- en dieptepunten. In 2010 zijn 9164 meldingen binnengekomen. Via de jongerensite Helpwanted ontving het Meldpunt  327 meldingen. In 2010 konden internetgebruikers ook melding doen over vermoedens van kindersekstoerisme. In totaal ontving het Meldpunt 28 meldingen via www.meldkindersekstoerisme.nl.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Meldpunt Kinderporno op Internet
  • Kinderpornografie
  • Kinderporno(grafie)
  • Nederlands
 7. Language Dutch 21 reads Betreft overleg over de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 16 juli 2010 met het eerste voortgangsbericht 2010 over de aanpak van kinderpornografie (32 123 VI, nr. 220). kst-32500-VI-75 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenha ...

  Betreft overleg over de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 16 juli 2010 met het eerste voortgangsbericht 2010 over de aanpak van kinderpornografie (32 123 VI, nr. 220).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Kinderporno(grafie)
 8. Language Dutch 45 reads Raad van Korpschefs Opsporing blg-113592 Programma Verbeteren Aanpak Kinderporno 1 Stand van Zaken Korpsen 2010 Korpsmonitor Kinderporno Raad van Korpschefs Board Opsporing Programma Verbeteren Aanpak Kinderporno Definitief 22 maar ...

  blg-113592Programma Verbeteren Aanpak Kinderporno

  Publicaties

  • Rapporten
  • Raad van Korpschefs Opsporing
  • Kinderpornografie
  • Kinderporno(grafie)
  • Sexting
  • Nederlands
 9. Language Dutch 146 reads Richtlijn 2011/92/EU van het Europees parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de ...

  Richtlijn 2011/92/EU van het Europees parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad.

  Wetgeving

  • Richtlijnen
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kinderporno(grafie)
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands 16 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Eerste Rapportage Kinderpornografie (2011) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. In deze eerste rapportage wordt beoogd inzicht te geven in het fenome ...

  Eerste Rapportage Kinderpornografie (2011) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.In deze eerste rapportage wordt beoogd inzicht te geven in het fenomeen kinderpornografie. Het eerste hoofdstuk zal aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie inzicht geven in de complexiteit van het fenomeen. In het tweede hoofdstuk wordt geanalyseerd op welke wijze de overheid met beleidsvorming heeft gereageerd op het fenomeen kinderpornografie. In het derde hoofdstuk wordt bekeken hoe er in de praktijk invulling wordt gegeven aan de aanpak van kinderpornografie. Het vierde hoofdstuk geeft conclusies en aanbevelingen.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Kinderpornografie
  • Minderjarige
  • Kinderporno(grafie)
  • Nederlands