• Illegaliteit
 • 2011
Resultaten 1 - 3 van totaal 3 resultaten
 1. Taal Nederlands 4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blg-206813 VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel 070-373 83 93 www.vng.nl 01 Geachte heer Leers, Naar aanleiding van uw verzoek om consultatie inzake het concept-wetsontwerp stra ...

  blg-206813

  Publicaties

  • Brieven
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Illegaliteit
  • Nederlands
 2. Language Dutch 26 reads Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 262, 2011 2011 262 Besluit van 30 mei 2011, houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met nadere regels over het toezicht ter bestrijding van illegaal verblij ...

  Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 262, 2011

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Illegaliteit
 3. Taal Nederlands 4 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enige andere onderwerpen (31549), en: het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdel ...

  Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enige andere onderwerpen (31549), en: het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEu L 348/98) (32420). 

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Illegaliteit