• Minderjarige
 • 2011

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 11 resultaten
 1. Language Dutch 33 reads Save the Children Associazione On The Road Dossier sulla tratta e la prostituzione minorile a cura di Save the Children e Associazione On the Road. Il fenomeno della prostituzione minorile in Italia tra stupore, impotenza e voglia ...

  Dossier sulla tratta e la prostituzione minorile a cura di Save the Children e Associazione On the Road.Il fenomeno della prostituzione minorile in Italia tra stupore, impotenza e voglia di mettersi in gioco. Riflessione e proposte a partire da una confronto tra operatori sociali coinvolti direttamente nel lavoro di strada (e non solo) con minori che si prostituiscono

  Publicaties

  • Rapporten
  • Save the Children
  • Associazione On The Road
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Minderjarige
  • Jeugdprostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Italiaans
 2. 01 jan 2012

  26 reads Language Dutch Learning lessons from te Terre des Hommes International Campaign against Child Trafficking (2001-2011).   Terre des Hommes International Federation Beyond a Snapshot 1 www.terredeshommes.org www.oakfnd.org Beyond a Snapshot Learnin ...

  Learning lessons from te Terre des Hommes International Campaign against Child Trafficking (2001-2011). 

  Publicaties

  • Publicaties
  • Minderjarige
  • Kinderhandel
  • Engels
 3. Language Dutch 55 reads Court of Zwolle-Lelystad Verdachte wordt o.a. veroordeeld wegens mensenhandel van een persoon die de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt. ECLI:NL:RBZLY:2011:BP7950 Instantie Rechtbank Zwolle-Lelystad Datum uitspraak 03-03- ...

  Verdachte wordt o.a. veroordeeld wegens mensenhandel van een persoon die de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Zwolle-Lelystad
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Minderjarige
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands 4 Rechtbank Haarlem Verdachte wordt veroodeeld tot een gevangenisstraf van 26 maanden voor mensenhandel van personen die de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt. Voordering immateriele schade is toegewezen. ECLI:NL:R ...

  Verdachte wordt veroodeeld tot een gevangenisstraf van 26 maanden voor mensenhandel van personen die de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt. Voordering immateriele schade is toegewezen.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Haarlem
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Minderjarige
  • Nederlands
 5. Language Dutch 51 reads Court of Amsterdam Verdachte wordt veroordeeld voor mensenhandel van iemand die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt. ECLI:NL:RBAMS:2011:BU3396 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-09-2011 Datum publicatie 04 ...

  Verdachte wordt veroordeeld voor mensenhandel van iemand die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Minderjarige
  • Nederlands
 6. Language Dutch 44 reads The Hague Court of Justice Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 730 dagen, waarvan 234 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren wegens het plegen van mensenhandel (iemand die de leeftijd van 18 jaren n ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 730 dagen, waarvan 234 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren wegens het plegen van mensenhandel (iemand die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt). 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Den Haag
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Minderjarige
  • Nederlands
 7. Language Dutch 51 reads Court of Zwolle-Lelystad Verdachte wordt veroordeeld voor mensenhandel (personen die de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt).   ECLI:NL:RBZLY:2011:BP7981 Instantie Rechtbank Zwolle-Lelystad Datum uitspraak 03-03-2011 Datu ...

  Verdachte wordt veroordeeld voor mensenhandel (personen die de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt). 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Zwolle-Lelystad
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Minderjarige
  • Nederlands
 8. 74 reads Court of Rotterdam Language Dutch Beroep van eiser van Sierra Leonese afkomst tegen de maatregel van bewaring. Het betoog van eiser dat hij onrechtmatig is staandegehouden slaagt niet. Onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 5 maar ...

  Beroep van eiser van Sierra Leonese afkomst tegen de maatregel van bewaring. Het betoog van eiser dat hij onrechtmatig is staandegehouden slaagt niet. Onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 5 maart 2010 (LJN BL7419) oordeelt de rechtbank de informatie verkregen uit het politieonderzoek in december 2010 ten tijde van de staandehouding van eiser voldoende was voor een, naar objectieve maatstaven gemeten, redelijk vermoeden van illegaal verblijf. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat de staandehouding van eiser rechtmatig was.Eiser stelt dat de gronden voor de maatregel deze niet kunnen dragen. Verweerder stelt dat er aanwijzingen zijn om te vermoeden dat eiser zich aan de uitzetting zal onttrekken, hetgeen volgens verweerder blijkt uit de omstandigheden dat eiser: (a) geen identiteitspapier als bedoeld in artikel 4.21 Vb bezit, (b) geen vaste woon-of verblijfplaats heeft, (c) zich niet heeft aangemeld bij de korpschef, (d) eerder niet rechtmatig in Nederland verbleef en (e) onvoldoende middelen van bestaan heeft. De omstandigheden als hiervoor genoemd onder (c) en (d) zijn niet bestreden door eiser.Dit is voor de rechtbank voldoende om te oordelen dat voldaan is aan art. 15 lid 1(b) Tri. Met betrekking tot het feit dat eiser minderjarig is, oordeelt de rechtbank dat niet is gebleken dat er buiten de jeugdinrichting waar hij momenteel verblijft voor hem opvang beschikbaar is die hem de benodigde zorg en bescherming kan bieden en waar de kans op onttrekkingsgevaar minimaal is. Gelet hierop kan niet gezegd worden dat verweerder in strijd met art. 17 lid 1 Tri of paragraaf A6/1.5 Vc heeft gehandeld. Beroep ongegrond.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Sierra Leone
  • Rechtbank Rotterdam
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Minderjarige
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 9. 89 reads Terre des Hommes Language Dutch Engelstalige publicatie over minderjarigen in mijngebieden in Tanzania. 1    © terre des hommes schweiz Submitted to terre des hommes schweiz by AMCA Inter-consult LTD, 2012 © including all photos terre des hommes ...

  Engelstalige publicatie over minderjarigen in mijngebieden in Tanzania.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Tanzania
  • Terre des Hommes
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Minderjarige
  • Overige uitbuiting
  • Engels
 10. 93 reads Court of Amsterdam Language Dutch Eiseres is vanuit Italië naar Nederland gereisd. Nadat zij op 28 juli 2009 aangifte had gedaan van mensenhandel is op 6 augustus 2009 het Dublinbesluit van 29 april 2009 ingetrokken. Niet in geschil is dat eisere ...

  Eiseres is vanuit Italië naar Nederland gereisd. Nadat zij op 28 juli 2009 aangifte had gedaan van mensenhandel is op 6 augustus 2009 het Dublinbesluit van 29 april 2009 ingetrokken. Niet in geschil is dat eiseres in Italië een andere dan haar eigen naam en een onjuiste geboortedatum heeft opgegeven. Ook staat vast dat eiseres na indiening van haar asielaanvraag in Nederland aanvankelijk heeft verzwegen en ontkend dat zij in Italië heeft verbleven. De rechtbank oordeelt dat verweerder het voorgaande in redelijkheid aan eiseres kon tegenwerpen.Aangaande het beroep van eiseres op art. 15c DRi oordeelt de rechtbank dat niet in geschil is dat ten tijde van het bestreden besluit sprake was van een situatie als bedoeld in art. 3.105d Vb, waarin de inhoud van de verleende bescherming uit art. 15c DRi ten tijde van het bestreden besluit was opgenomen. Verweerder heeft de aanvraag niet zonder meer zonder nader onderzoek naar de door eiseres gestelde herkomst kunnen afdoen.De enkele overweging dat identiteit onlosmakelijk is verbonden met nationaliteit is daartoe onvoldoende, nu twijfel aan de identiteit en /of nationaliteit niet noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat de herkomst van de vreemdeling ongeloofwaardig is. Overigens heeft verweerder ter zitting verklaard niet expliciet aan de door eiseres gestelde nationaliteit te twijfelen.Verweerder heeft op geen enkele wijze, zoals te doen gebruikelijk, door het stellen van herkomstvragen, onderzocht of de gestelde herkomst van eiseres al dan niet geloofwaardig is. Van de situatie dat eiseres iedere mogelijkheid aan verweerder heeft ontnomen om nader onderzoek te doen naar haar herkomst – waarvan sprake was in ABRvS 26 augustus 2009 (9200905228) – is geen sprake. Ook anderszins heeft verweerder niet gemotiveerd waarom gedwongen terugkeer naar Somalië – gelet op de uitzonderlijke geweldssituatie in Mogadishu - geen schending van art. 3 EVRM oplevert. Beroep gegrond.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Somalië
  • Rechtbank Amsterdam
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Asielprocedure
  • Geloofwaardigheid
  • Identiteit en nationaliteit
  • Minderjarige
  • Nederlands

Pagina's