• Non-punishment
 • 2011
Resultaten 1 - 1 van totaal 1 resultaten
 1. Language Dutch 62 reads Supreme Court Verdachte is slachtoffer van mensenhandel en beroept zich op het non-punishmentbeginsel inzake de dood van een klein kind. De Hoge Raad oordeelt: 'Het Hof heeft bij zijn oordeel betrokken dat de verdachte afkomst ...

  Verdachte is slachtoffer van mensenhandel en beroept zich op het non-punishmentbeginsel inzake de dood van een klein kind. De Hoge Raad oordeelt:'Het Hof heeft bij zijn oordeel betrokken dat de verdachte afkomstig is uit de Indiase cultuur en dat zij door [medeverdachte 5] en [medeverdachte 2] - eveneens uit die cultuur afkomstig - werd uitgebuit. Het Hof is tot de slotsom gekomen dat van de verdachte, niettegenstaande de op haar uitgeoefende druk, mocht worden gevergd dat zij mogelijkheden had gezocht om het leven van het slachtoffer te sparen, "gelet op het absolute recht op leven" van het zeer jonge kind. Het Hof heeft daarmee als zijn, niet van een onjuiste rechtsopvatting blijkgevende en niet onbegrijpelijke oordeel tot uitdrukking gebracht dat een beroep op psychische overmacht in het onderhavige geval waarin sprake is van mishandeling en levensberoving van een zeer jong kind, gelet op de voor psychische overmacht geldende maatstaven alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan worden aanvaard. Het Hof heeft uiteindelijk de aangevoerde omstandigheden, die er op neer kwamen dat de verdachte verkeerde onder een cultuurgerelateerde druk om te gehoorzamen, onvoldoende geacht voor het slagen van het gedane beroep op overmacht.' 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Hoge Raad
  • Non-punishment
  • Strafrecht
  • Non-punishmentbeginsel
  • Nederlands