• AMV's
 • 2011
Resultaten 1 - 2 van totaal 2 resultaten
 1. Taal Nederlands 5 blg-134485 Auteurs: J.P.C. Grund, J.J. Breeksema, R. Braam en D. de Bruin. Experiment Perspectief Aanpak Voormalig Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen Analyse van de Resultaten J-P. C. Grund, J. J. Breeksema, R. Braam, ...

  blg-134485Auteurs: J.P.C. Grund, J.J. Breeksema, R. Braam en D. de Bruin.

  Publicaties

  • Rapporten
  • AMV's
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Nederlands
 2. 8 Rechtbank Limburg Taal Nederlands Gelet op het vorenoverwogene is de rechtbank van oordeel dat verweerder had dienen te motiveren waarom hij van mening is dat de enkele omstandigheid dat eiseres meerderjarig is geworden tot gevolg heeft da ...

  Gelet op het vorenoverwogene is de rechtbank van oordeel dat verweerder had dienen te motiveren waarom hij van mening is dat de enkele omstandigheid dat eiseres meerderjarig is geworden tot gevolg heeft dat de in een voorkomend geval door het NAPTIP te verlenen faciliteiten maken dat eiseres "in voldoende mate beschermd is tegen mensenhandelaren", terwijl dit gedurende de minderjarigheid van eiseres niet kon worden aangenomen. Nu deze motivering in het bestreden besluit ontbreekt, is dit besluit in strijd met het bepaalde in de artikel 3:46 en 3:47 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: AWB) en komt dit besluit mitsdien hierom voor vernietiging in aanmerking.Daarnaast acht de rechtbank ook anderzins het bestreden besluit onvoldoende gemotiveerd waartoe zij als volgt overweegt.Hoewel uit het hiervoor genoemde thematisch ambtsbericht kan worden afgeleid dat het NAPTIP een oplossing op maat kan bieden, in die zin dat het slachtoffers van mensenhandel tijdelijk aan onderdak en een baan helpen en dat het geen slachtoffers van mensenhandel op straat zet zonder dat ze ergens naar toe kunnen, volgt uit het ambtsbericht ook dat het verblijf in een shelter slechts tijdelijk is en dat hervestiging in de praktijk onmogelijk is indien betrokkene in de nieuwe woonplaats geen netwerk heeft van familieleden of personen met dezelfde regionale en etnische afkomst.Uit het ambtsbericht blijkt verder dat slechts een zeer klein percentage van alle vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel, die in Europa in de prostitutie hebben gewerkt en die vrijwillig of gedwongen zijn teruggekeerd naar Nigeria in een van de shelters van het NAPTIP terechtkomt en dat zij een groot risico lopen om opnieuw gerekruteerd te worden voor de prostitutie in Europa.Gelet op het voorgaande en gelet op de omstandigheid dat eiseres geen sociaal netwerk heeft, is de rechtbank van oordeel dat verweerder zijn standpunt dat van eiseres gevergd kan worden dat zij zich elders in Negeria kan vestigen om zich aan moeilijkheden te onttrekken, onvoldoende heeft gemotiveerd.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Nigeria
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • AMV's
  • Herintegratie
  • Nederlands