• Rechtbank Den Haag
 • 2011
Resultaten 1 - 10 van totaal 10 resultaten
 1. Taal Nederlands 4 Rechtbank Den Haag Verdachte wordt o.a. voor mensenhandel, gepleegd door twee personen, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaren (arbeidsuitbuiting).   ECLI:NL:RBSGR:2011:BR3337 Instantie Rechtbank 's-Gravenhage ...

  Verdachte wordt o.a. voor mensenhandel, gepleegd door twee personen, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaren (arbeidsuitbuiting). 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Den Haag
  • Overige uitbuiting
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Arbeidsuitbuiting
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands 4 Rechtbank Den Haag Verdachte wordt veroordeeld wegens het meerdere malen plegen van mensensmokkel.   ECLI:NL:RBSGR:2011:BP6500 Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum uitspraak 24-02-2011 Datum publicatie 02-03-2011 Za ...

  Verdachte wordt veroordeeld wegens het meerdere malen plegen van mensensmokkel. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Den Haag
  • Strafrecht
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands 3 Rechtbank Den Haag Verdachte wordt vrijgesproken van mensensmokkel.   ECLI:NL:RBSGR:2011:BP6480 Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum uitspraak 24-02-2011 Datum publicatie 02-03-2011 Zaaknummer 09-650004-10 Rechtsgeb ...

  Verdachte wordt vrijgesproken van mensensmokkel. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Den Haag
  • Strafrecht
  • Vrijspraak
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands 4 Rechtbank Den Haag Verdachte wordt vrijgesproken van mensensmokkel.   ECLI:NL:RBSGR:2011:BP6269 Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum uitspraak 24-02-2011 Datum publicatie 02-03-2011 Zaaknummer 09-754189-09 Rechtsgeb ...

  Verdachte wordt vrijgesproken van mensensmokkel. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Den Haag
  • Strafrecht
  • Vrijspraak
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands 3 Rechtbank Den Haag Verdachte wordt vrijgesproken van mensensmokekl.   ECLI:NL:RBSGR:2011:BP6258 Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum uitspraak 24-02-2011 Datum publicatie 02-03-2011 Zaaknummer 09/754201-09 Rechtsgeb ...

  Verdachte wordt vrijgesproken van mensensmokekl. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Den Haag
  • Strafrecht
  • Vrijspraak
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands 3 Rechtbank Den Haag Verdachte wordt vrijgesproken van mensensmokkel.   ECLI:NL:RBSGR:2011:BP6258 Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum uitspraak 24-02-2011 Datum publicatie 02-03-2011 Zaaknummer 09/754201-09 Rechtsgeb ...

  Verdachte wordt vrijgesproken van mensensmokkel. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Den Haag
  • Strafrecht
  • Vrijspraak
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands 5 Rechtbank Den Haag Verdachte wordt o.a. voor mensenhandel en-smokkel veroordeeld.   ECLI:NL:RBSGR:2011:BP4006 Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum uitspraak 11-02-2011 Datum publicatie 11-02-2011 Zaaknummer 09-75708 ...

  Verdachte wordt o.a. voor mensenhandel en -smokkel veroordeeld. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Den Haag
  • Overige uitbuiting
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands 4 Rechtbank Den Haag Verdachte wordt vrijgesproken van o.a. het medeplegen van mensenhandel en-smokkel.   ECLI:NL:RBSGR:2011:BR3367 Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum uitspraak 27-07-2011 Datum publicatie 28-07-2011 ...

  Verdachte wordt vrijgesproken van o.a. het medeplegen van mensenhandel en -smokkel. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Den Haag
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 9. 9 Rechtbank Den Haag Taal Nederlands Eiser heeft geen feiten aannemelijk gemaakt waaruit volgt dat de autoriteiten van Sierra Leone niet bereid zijn een reisdocument te verstrekken indien eiser volledige en juiste informatie verstrekt, en he ...

  Eiser heeft geen feiten aannemelijk gemaakt waaruit volgt dat de autoriteiten van Sierra Leone niet bereid zijn een reisdocument te verstrekken indien eiser volledige en juiste informatie verstrekt, en het door de Nederlandse en Sierra Leoonse autoriteiten te verrichten onderzoek niet frustreert.Tussen partijen is niet in geschil, zodat ook de rechtbank daarvan uitgaat, dat verweerder eiser onder de door de autoriteiten van Sierra Leone te België gestelde eisen kan presenteren bij die autoriteiten en dat naar aanleiding daarvan een verklaring kan worden afgegeven waarmee eiser een reisdocument kan verkrijgen.De rechtbank volgt eiser niet in zijn stelling dat voormelde gang van zaken niet binnen redelijke termijn kan leiden tot een reisdocument. In dit verband acht de rb voor de redelijke termijn ook relevant dat eiser niet vanaf zijn inbewaringstelling actief en volledig heeft meegewerkt teneinde de bewaring zo kort mogelijk te laten voortduren. Onder die omstandigheden bestaat geen grond voor het oordeel dat een redelijk vooruitzicht voor eiser op verwijdering naar Sierra Leone ontbreekt.Voorts ziet de rechtbank geen grond voor het oordeel dat verweerder onvoldoende voortvarend handelt. Gelet op het feit dat eiser eerst sinds 24 augustus 2011 meewerkt heeft verweerder eraan voldaan al het redelijkerwijs mogelijke te doen door meerdere malen vertrekgesprekken met eiser te voeren en regelmatig, laatstelijk op 15 augustus 2011, bij de Sierra Leoonse autoriteiten te vragen naar de stand van zaken met betrekking tot het plannen van een presentatiedatum.In de omstandigheid dat er nog geen presentatiedatum bekend is, ziet de rechtbank geen aanleiding om anders te oordelen nu eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat verweerder de mogelijkheid had om de presentatie eerder plaats te laten vinden en dat verweerder dit desondanks heeft nagelaten. Beroep ongegrond.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Sierra Leone
  • Rechtbank Den Haag
  • Paspoortvereiste
  • Paspoortvereiste
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands 5 Rechtbank Den Haag Beroep van de vreemdeling tegen het besluit van 31 oktober 2001 waarin aan vreemdeling de verplichting wordt opgelegd om met ingang van 31 oktober 2011 te verblijven in de gemeente Katwijk. De vreemdeling ...

  Beroep van de vreemdeling tegen het besluit van 31 oktober 2001 waarin aan vreemdeling de verplichting wordt opgelegd om met ingang van 31 oktober 2011 te verblijven in de gemeente Katwijk. De vreemdeling heeft zich op het standpunt gesteld dat zij meewerkt met de Dienst Terugkeer en Vertrek. Zij heeft voorts aangevoerd dat zij te kampen heeft met gezondheidsproblemen en dat zij aangifte wil doen van mensenhandel. De vreemdeling ontgaat de noodzaak van overplaatsing, omdat zij zich al bevond op een vrijheidsbeperkende locatie.Op grond van de gedingstukken en hetgeen ter zitting is besproken, stelt de rechtbank vast dat ten tijde van het bestreden besluit de vrijheid van beweging van de vreemdeling reeds met toepassing van artikel 56 Vw was beperkt in welk verband zij op de vrijheidsbeperkende locatie Vlagtwedde verbleef. Gelet hierop valt naar het oordeel van de rechtbank niet in te zien waarom de openbare orde en de daarbij tevens door de vreemdeling van belang geachte omstandigheden het – opnieuw- opleggen van de maatregel vorderden. Gelet hierop is het opleggen van de maatregel ex artikel 56 Vw niet gerechtvaardigd. Beroep gegrond.(Zie UPdate 2012, nr. 6)

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Rechtbank Den Haag
  • Vrijheidsbeperkende locatie
  • Nederlands