• Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • 2011

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 34 resultaten
 1. Language Dutch 27 reads Ministry of Justice (Dutch) Aanbieding jaarlijks rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. kst-28638-48 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 28 638 Mensenhandel Nr. 48 ...

  Aanbieding jaarlijks rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Language Dutch 21 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft het verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 2–3 december 2010. kst-32317-V ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Eerste Kamer der Staten-Gener ...

  Betreft het verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 2–3 december 2010.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Language Dutch 27 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 20–21 januari 2011 in Budapest. Ook: kst-32317-31 kst-32317-W ISSN 0921- 7 ...

  Betreft de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 20–21 januari 2011 in Budapest.Ook: kst-32317-31

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Language Dutch 25 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft de kabinetsreactie op de Mededeling EU-Interne Veiligheidsstrategie in actie (COM (2010) 673) van de Europese Commissie. kst-32317-32 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Ge ...

  Betreft de kabinetsreactie op de Mededeling EU-Interne Veiligheidsstrategie in actie (COM (2010) 673) van de Europese Commissie.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Language Dutch 37 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft stand van zaken van drie eerdere brieven over de bestrijding van financieel-economische en georganiseerde criminaliteit (Kamerstukken II 29 911, nrs. 33, 34 en 40). kst-29911-45 ISSN 0921- 7371 ’ ...

  Betreft stand van zaken van drie eerdere brieven over de bestrijding van financieel-economische en georganiseerde criminaliteit (Kamerstukken II 29 911, nrs. 33, 34 en 40).

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Language Dutch 18 reads Ministry of Justice (Dutch) Informatie over (de voortgang van) het wetsvoorstel inzake nationale politie, de nieuwe landelijke prioriteiten van de politie en de (waarborgen rond de) operationele sterkte van de politie. kst-29628-23 ...

  Informatie over (de voortgang van) het wetsvoorstel inzake nationale politie, de nieuwe landelijke prioriteiten van de politie en de (waarborgen rond de) operationele sterkte van de politie.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Language Dutch 18 reads Ministry of Justice (Dutch) Bevat de schriftelijke antwoorden op de tijdens de monde-linge behandeling van het voorstel van wet houdende regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden ...

  Bevat de schriftelijke antwoorden op de tijdens de monde-linge behandeling van het voorstel van wet houdende regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (32 211) gestelde vragen, het oordeel over de ingediende amendementen (Handelingen II 2010/11, nr. 51, item 8, blz. 51–79) alsmede de vierde nota van wijziging (kamerstuk 32 211, nr. 34) inzake het voorstel van wet houdende regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (32 211).

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Language Dutch 19 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft de strafbaarstelling van de klant en een reactie op op het amendement op stuk nr. 25 van de leden Gesthuizen en Arib en andere amendementen. kst-32211-60 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede ...

  Betreft de strafbaarstelling van de klant en een reactie op op het amendement op stuk nr. 25 van de leden Gesthuizen en Arib en andere amendementen.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Language Dutch 23 reads Ministry of Justice (Dutch) Volledige titel: Wijziging van de Wet van 2 mei 1990 tot uitvoering van het op 20 mei 1980 te Luxemburg tot stand gekomen Europese verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissinge ...

  Volledige titel: Wijziging van de Wet van 2 mei 1990 tot uitvoering van het op 20 mei 1980 te Luxemburg tot stand gekomen Europese verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, uitvoering van het op 25 oktober 1980 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen alsmede algemene bepalingen met betrekking tot verzoeken tot teruggeleiding van ontvoerde kinderen over de Nederlandse grens en de uitvoering daarvan en van de Uitvoeringswet internationale kinderbescherming in verband met afschaffing van de procesvertegenwoordigende bevoegdheid van de centrale autoriteit in zaken van internationale kinderontvoering en kinderbescherming, alsmede, in teruggeleidingszaken, de concentratie van rechtspraak, introductie van de bevoegdheid van de rechter om te beslissen aan het hoger beroep in teruggeleidingszaken schorsende werking te verlenen, en beperking van het beroep in cassatie  : Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Language Dutch 40 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft de beleidsbrief over de taakuitvoering door de bijzondere opsporingsdiensten. kst-32715-1 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 715 Taaku ...

  Betreft de beleidsbrief over de taakuitvoering door de bijzondere opsporingsdiensten.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie

Pagina's