• Ministerie van Immigratie en Asiel
 • 2011
Resultaten 1 - 5 van totaal 5 resultaten
 1. Language Dutch 30 reads Ministry of Immigration and Asylum (Dutch) Betreft maatregelen waarmee vreemdelingen sneller duidelijkheid gegeven wordt omtrent hun perspectief op verblijf in Nederland. kst-19637-1400 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kam ...

  Betreft maatregelen waarmee vreemdelingen sneller duidelijkheid gegeven wordt omtrent hun perspectief op verblijf in Nederland.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Immigratie en Asiel
 2. Taal Nederlands 1 Ministerie van Buitenlandse zaken Ministerie van Immigratie en Asiel Betreft de inzet van de regering ten aanzien van het beleidsterrein internationele migratie en ontwikkeling. kst-30573-70 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 20 ...

  Betreft de inzet van de regering ten aanzien van het beleidsterrein internationele migratie en ontwikkeling.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
  • Ministerie van Immigratie en Asiel
 3. Language Dutch 17 reads Ministry of Immigration and Asylum (Dutch) Betreft de terugkeer van Chinese asielzoekers en met name de positie van Tibetanen (kamerstuk 19 637, nr. 1388) en de positie van amv’s en mensenhandel. kst-19637-1433 ISSN 0921- 7371 ’s-G ...

  Betreft de terugkeer van Chinese asielzoekers en met name de positie van Tibetanen (kamerstuk 19 637, nr. 1388) en de positie van amv’s en mensenhandel.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Immigratie en Asiel
 4. Language Dutch 22 reads Ministry of Immigration and Asylum (Dutch) In deze brief informeer ik u over verhoging van de leges voor reguliere aanvragen per 1 juli 2011. Tevens ga ik in deze brief in op een motie van de leden Spekman en Anker (Kamerstukken II ...

  In deze brief informeer ik u over verhoging van de leges voor reguliere aanvragen per 1 juli 2011. Tevens ga ik in deze brief in op een motie van de leden Spekman en Anker (Kamerstukken II 2009/10, 32 052, nr. 25). Voorts ga ik in op de toezegging van de voormalige staatssecretaris van Justitie om te bezien of de hoogte van de leges de kennisinstellingen in de weg zit en meer duidelijkheid te geven over de kostprijs en hoe deze zich verhoudt tot de leges (Handelingen II 2009/10, 32 052, nr. 53).

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Immigratie en Asiel
 5. Taal Nederlands 1 Ministerie van Immigratie en Asiel Betreft de de maatregelen die op 1 juli 2010 zijn ingevoerd ter verbetering van de asielprocedure. kst-19637-1460 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Verg ...

  Betreft de de maatregelen die op 1 juli 2010 zijn ingevoerd ter verbetering van de asielprocedure.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Immigratie en Asiel