• Ministerie voor Immigratie en Asiel
 • 2011
Resultaten 1 - 8 van totaal 8 resultaten
 1. Language Dutch 42 reads Ministerie voor Immigratie en Asiel Reactie op het wetsvoorstel houdende wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onder-werpen (31 549) (kortgezegd: mvv-wet) em de vraag in hoeverre het ...

  Reactie op het wetsvoorstel houdende wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onder-werpen (31 549) (kortgezegd: mvv-wet) em de vraag in hoeverre het wetsvoorstel zich verhoudt tot het voornemen tot strafbaarstelling van illegaliteit (31549/2010D51922).

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie voor Immigratie en Asiel
 2. Language Dutch 27 reads Ministerie voor Immigratie en Asiel Betreft reactie op de aanbevelingen uit het jaarverslag over 2010 van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT). kst-19637-1415 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-G ...

  Betreft reactie op de aanbevelingen uit het jaarverslag over 2010 van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT).

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie voor Immigratie en Asiel
 3. Language Dutch 29 reads Ministerie voor Immigratie en Asiel Betreft de geannoteerde agenda van de JBZ-raad van 12 mei 2011. ook kst- 32317-AK kst-32317-51 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 317 ...

  Betreft de geannoteerde agenda van de JBZ-raad van 12 mei 2011.ook kst- 32317-AK

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie voor Immigratie en Asiel
 4. Language Dutch 44 reads Minister of Justice (Dutch) Ministry of National Affairs (Dutch) Ministerie voor Immigratie en Asiel Notitie aangeboden  aan de Commissarissen Malmström (Binnenlandse Zaken) en Reding (Justitie, Grondrechten en Burgerschap) met het ...

  Notitie aangeboden  aan de Commissarissen Malmström (Binnenlandse Zaken) en Reding (Justitie, Grondrechten en Burgerschap) met het standpunt van het kabinet inzake de financiering van de Europese samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken onder het nieuwe Meerjarig Financieel Kader vanaf 2014.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie voor Immigratie en Asiel
  • Minister van Veiligheid en Justitie
 5. Language Dutch 35 reads Ministry of Justice (Dutch) Ministry of National Affairs (Dutch) Ministerie voor Immigratie en Asiel Betreft de stand van zaken rond de implementatie van het actieplan ter uitvoering van het Stockholm Programma (23 490-557/2009D276 ...

  Betreft de stand van zaken rond de implementatie van het actieplan ter uitvoering van het Stockholm Programma (23 490-557/2009D27674) (Kamerstukken II 2010/11, 22 112, nr. 1027).

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie voor Immigratie en Asiel
 6. Taal Nederlands 3 Ministerie voor Immigratie en Asiel Reactie op de vervolgnotitie van de Commissie Meijers van 31 januari 2011 waarbij wordt ingegaan op de mogelijkheden en beperkingen die het Europese recht biedt op het migratieterrein. ks ...

  Reactie op de vervolgnotitie van de Commissie Meijers van 31 januari 2011 waarbij wordt ingegaan op de mogelijkheden en beperkingen die het Europese recht biedt op het migratieterrein.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie voor Immigratie en Asiel
 7. Taal Nederlands 2 Ministerie voor Immigratie en Asiel Verslag van de voornaamste bevindingen met betrekking tot de maatregelen die op 1 juli 2010 zijn ingevoerd ter verbetering van de asielprocedure kst-31994-H ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage ...

  Verslag van de voornaamste bevindingen met betrekking tot de maatregelen die op 1 juli 2010 zijn ingevoerd ter verbetering van de asielprocedure

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie voor Immigratie en Asiel
 8. Taal Nederlands 3 Ministerie voor Immigratie en Asiel Betreft: maatregelen bestrijding misbruik verblijfsregeling slachtoffers mensenhandel. kst-28638-57 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 ...

  Betreft: maatregelen bestrijding misbruik verblijfsregeling slachtoffers mensenhandel.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie voor Immigratie en Asiel