• Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie
 • 2011
Resultaten 1 - 2 van totaal 2 resultaten
 1. Language Dutch 46 reads Ministry of Economical Affairs Agriculture and Innovation Reactie n.a.v. het wetgevingsoverleg Visserij met de Kamer (8 november 2010) (kamerstuk 32 500 XIII, nr. 67) op de volgende punten: de doelen, die het kabinet zich stelt met ...

  Reactie n.a.v. het wetgevingsoverleg Visserij met de Kamer (8 november 2010) (kamerstuk 32 500 XIII, nr. 67) op de volgende punten: de doelen, die het kabinet zich stelt met betrekking tot de Nederlandse visserij; de stand van zaken met betrekking tot de blueports; de Nederlandse inzet bij de herziening van het Europese visserijbeleid; de mogelijkheid om jonge aal uit te zetten in schone gebieden; de stand van zaken rond het VBC-beleid; mensenhandel en uitbuiting aan bij rederijen, die vis leveren aan de EU; de dodingsmethode voor paling en het afschaffen van het werken met zoutbaden; de stand van zaken met betrekking tot beschermde gebieden in de Noordzee.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie
 2. Taal Nederlands 2 Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie Schriftelijke afronding van het Algemeen Overleg Ondernemerspleinen. kst-32004-4 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 ...

  Schriftelijke afronding van het Algemeen Overleg Ondernemerspleinen.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie