• Raad voor de rechtspraak afdeling ontwikkeling
 • 2011
Resultaten 1 - 2 van totaal 2 resultaten
 1. 34 reads Language Dutch Council for Administration of Justice (Dutch) blg-131881 de Rechtspraak De minister van Veiligheid en Justitie Afdeling Ontwikkeling 1W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspond ...

  blg-131881

  Publicaties

  • Brieven
  • Raad voor de rechtspraak afdeling ontwikkeling
  • Nederlands
 2. 32 reads Language Dutch Council for Administration of Justice (Dutch) blg-131723 Ook  bijlage bij kst-32863-3  (blg-128330) ARTIKEL 1, onderdeel J van het Wetsvoorstel- Verhoging strafbedreiging mensensmokkel (artikel 197c Sr) De motivering in de MvT van ...

  blg-131723Ook  bijlage bij kst-32863-3  (blg-128330)ARTIKEL 1, onderdeel J van het Wetsvoorstel - Verhoging strafbedreiging mensensmokkel (artikel 197c Sr) De motivering in de MvT van de verhoging van de strafbedreiging naar 4 jaar is in eerste instantie zo gericht op het nauwe verband met mensenhandel (artikel 273f Sr), dat al met een aanzienlijk hoger strafmaximum wordt bedreigd, dat niet duidelijk wordt waarom vanuit het oogpunt van opsporing behoefte zou zijn aan een verhoging van de strafbedreiging voor mensensmokkel teneinde meer ingrijpende dwangmiddelen te kunnen toepassen. Pas in de laatste alinea wordt verwoord dat met de verhoging van de strafbedreiging tevens tot uitdrukking wordt gebracht dat de wetgever het stelselmatig tewerkstellen van illegalen vreemdelingen een ernstig feit acht, maar ook daar wordt de koppeling met de bestrijding van mensenhandel gelegd (MvT p. 4 en 5). De Raad acht een meer overtuigende beargumentering van de verhoging gewenst.

  Publicaties

  • Brieven
  • Raad voor de rechtspraak afdeling ontwikkeling
  • Nederlands