• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • 2011
Resultaten 1 - 8 van totaal 8 resultaten
 1. Language Dutch 22 reads Ministry of Social Welfare and Employment (Dutch) Betreft de uitvoering van de amendamenten 43  en de invulling van amendement 42  op de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, meer bepaald op  het onderdeel Arbeidsinspecti ...

  Betreft de uitvoering van de amendamenten 43  en de invulling van amendement 42  op de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, meer bepaald op  het onderdeel Arbeidsinspectie.  

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Language Dutch 29 reads Ministry of Social Welfare and Employment (Dutch) Aanbieding van de Jaarverslagen over 2010 van de Arbeidsinspectie (AI) en Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). kst-25883-182 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede K ...

  Aanbieding van de Jaarverslagen over 2010 van de Arbeidsinspectie (AI) en Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD).

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Language Dutch 46 reads Ministry of Social Welfare and Employment (Dutch) Betreft de geannoteerde agenda aan voor de Raad van 19 mei 2011. Deze Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, staat in het teken van de Roma. Dit is één van de prio ...

  Betreft de geannoteerde agenda aan voor de Raad van 19 mei 2011. Deze Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, staat in het teken van de Roma. Dit is één van de prioriteiten voor het Hongaars voorzitterschap. Het thema is door het Hongaarse voorzitterschap Europa-breed geagendeerd en de discussies in de verschillende raadsformaties zullen neerslaan in een voorzitterschapsrapport voor de Europese Raad van juni a.s.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Language Dutch 33 reads Ministry of Social Welfare and Employment (Dutch) Betreft verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgele-genheid en Sociaal Beleid, van 19 mei 2011. kst-21501-31-245 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaa ...

  Betreft verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgele-genheid en Sociaal Beleid, van 19 mei 2011.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Language Dutch 31 reads Ministry of Social Welfare and Employment (Dutch) Reactie van het kabinet op de relevante opmerkingen en conclusies naar aanleiding van 5e rapport over de implementatie van de bepalingen van het Verdrag inzake sociale, economische ...

  Reactie van het kabinet op de relevante opmerkingen en conclusies naar aanleiding van 5e rapport over de implementatie van de bepalingen van het Verdrag inzake sociale, economische en culturele rechten (ESC)van het verdragscomité van de Verenigde Naties.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. 4 Taal Nederlands Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blg-128063   1 Integrale Rapportage Handhaving 2010 2 Samenvatting Voor u ligt de Integrale Rapportage Handhaving 2010 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ...

  blg-128063 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands 5 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Een eerste belangrijk thema voor de komende periode is de arbeidsgerelateerde uitbuiting. De aanpak van mensenhandel en arbeidsgerelateerde uitbuiting krijgt in Nederland stee ...

  Een eerste belangrijk thema voor de komende periode is de arbeidsgerelateerde uitbuiting. De aanpak van mensenhandel en arbeidsgerelateerde uitbuiting krijgt in Nederland steeds meer aandacht. Ook in Nederland worden mensen onder extreem slechte arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden tewerkgesteld. Soms is daarbij sprake is van dwang. Dit fenomeen wordt deels verklaard door de beschikbaarheid van goedkope en kwetsbare arbeidskrachten en steeds fellere (internationale) concurrentie. SZW voert in nauwe samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie een beleid dat erop gericht is om daar waar mogelijk arbeidsgerelateerde uitbuiting (buiten de seksindustrie) daar waar mogelijk te voorkomen en aan te pakken.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Overige uitbuiting
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands 2 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Hierbij doe ik u, mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Immigratie en Asiel, een notitie toekomen over arbeidsmigratie uit de EU. Deze ...

  Hierbij doe ik u, mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Immigratie en Asiel, een notitie toekomen over arbeidsmigratie uit de EU. Deze notitie geeft de stand van zaken weer van de maatregelen op het terrein van arbeidsmigratie uit de EU en bevat ook een reactie op het eindrapport van de commissie-Lura. Tot slot gaat de notitie in op het kabinetsstandpunt over het werknemersverkeer met Bulgarije en Roemenië.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid