• Noord- en Zuid-Korea
  • Memorie van Toelichting
  • 2011
Resultaten 1 - 1 van totaal 1 resultaten
  1. kst-33028-3 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 028 Goedkeuring van de op 10 mei 2010 te Brussel tot stand gekomen Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Re ...

    Wetgeving

    • Memorie van Toelichting
    • Noord- en Zuid-Korea