• Oekraïne
 • 2011
Resultaten 1 - 3 van totaal 3 resultaten
 1. Language Dutch 76 reads Data ratificatie door Italië, Oekraïne en  San Marino van het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel. Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, december 2010 T R A C T A T E N B L A D VAN HET K O ...

  Data ratificatie door Italië, Oekraïne en  San Marino van het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel.Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, december 2010

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Oekraïne
  • Italië
  • San Marino
 2. Taal Nederlands 8 Aan de orde is de behandeling van: − het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (33 000 XVI); − de brief van de minister van Volks ...

  Aan de orde is de behandeling van:− het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (33 000 XVI);− de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 november 2011 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (33 000 XVI, nr. 14);− de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 25 oktober 2011 inzake de aanbieding van het rapport «Sportinfrastructuur in Nederland. Quickscan sportaccommodaties en sportorganisaties» (30 234, nr. 52);− de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 14 november 2011 over de nadere uitwerking van het programma Sport en Bewegen in de Buurt (30 234, nr. 54);− de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10 november 2011 inzake verkennende studies Olympische Spelen (30 234, nr. 53);− de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 18 november 2011 met de uitwerking van het Actieplan: «Naar een veiliger sportklimaat» (30 234, nr. 55).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Polen
  • Oekraïne
 3. Language Dutch 80 reads In dit thematisch ambtsbericht worden de staatsburgerschaps- en vreemdelingenwetgeving in Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland beschreven, voor zover deze van belang zijn voor besluitvorming omtrent de terugkeer van vreemdelingen naar ...

  In dit thematisch ambtsbericht worden de staatsburgerschaps- en vreemdelingenwetgeving in Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland beschreven, voor zover deze van belang zijn voor besluitvorming omtrent de terugkeer van vreemdelingen naar hun land van herkomst en als achtergrondinformatie bij asielaanvragen. Dit ambtsbericht is een actualisering van en aanvulling op het Algemeen Ambtsbericht Staatsburgerschaps- en Vreemdelingenwetgeving in de republieken van de voormalige Sovjet-Unie, laatstelijk verschenen in augustus 2002, met name de hoofdstukken aangaande Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Oekraïne
  • Moldavië
  • Wit-Rusland