Documentsoort

 • Wetgeving
 • 2011

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 45 resultaten
 1. 13 dec 2011

  Language Dutch 33 reads European Parliament Richtlijn 2011/29/EU van 13 december 2011 is er ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad.    I ( ...

  Richtlijn 2011/29/EU van 13 december 2011 is er ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad.  

  Wetgeving

  • Richtlijnen
  • Europees Parlement
  • Kinderpornografie
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kinderporno(grafie)
  • Seksuele uitbuiting
  • Minderjarigen
  • Nederlands
 2. 59 reads Language Dutch Staatscourant nr. 9951, 9 juni 2011 Nr. 9951 9 juni 2011 Besluit van..., houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met nadere regels over het toezicht ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijdi ...

  Staatscourant nr. 9951, 9 juni 2011

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 3. Language Dutch 23 reads Volledige titel: Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 27 januari 2011, nr. DJZ/BR/0734-2010, tot wijziging van de Regeling op de consulaire tarieven onder meer met het oog op tarieven voor het behandelen van een mvv- ...

  Volledige titel: Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 27 januari 2011, nr. DJZ/BR/0734-2010, tot wijziging van de Regeling op de consulaire tarieven onder meer met het oog op tarieven voor het behandelen van een mvv-aanvraag met betrekking tot voorgenomen verblijf in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en SabaStaatscourant rr. 1850, 7 februari 2011

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
 4. 27 reads Language Dutch Staatscourant nr. 3240, 24 februari 2011 Nr. 3240 24 februari 2011 Aanwijzing opsporingsbevoegdheden Categorie: opsporing Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. art. 130, lid 4 Wet RO Afzender: College van procureurs-generaal Adressaa ...

  Staatscourant nr. 3240, 24 februari 2011

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 5. 21 reads Language Dutch Volledige titel: Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (E ...

  Volledige titel: Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob) : memorie van toelichting       

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
 6. 15 reads Language Dutch Staatscourant nr. 4494, 16 maart 2011 Nr. 4494 16 maart 2011 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten n ...

  Staatscourant nr. 4494, 16 maart 2011

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 7. 13 reads Language Dutch Staatscourant nr. 5052, 24 maart 2011 Nr. 5052 24 maart 2011 Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 10 maart 2011, nr. 5687744/11 houdende instelling van de Task Force Aanpak Mensenhandel (Instellingsbesluit Task Fo ...

  Staatscourant nr. 5052, 24 maart 2011

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 8. 22 reads Language Dutch Staatscourant nr, 5302, 29 maart 2011 Nr. 5302 29 maart 2011 Besluit van de Minister voor Immigratie en Asiel van 18 maart 2011, nr. WBV 2011/2, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Minister voor Immigratie en ...

  Staatscourant nr, 5302, 29 maart 2011

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 9. 9 reads Language Dutch Staatscourant 17 juni 2011, nr.10662 Nr. 10662 17 juni 2011 Besluit van de Minister voor Immigratie en Asiel van 10 juni 2011, nummer WBV 2011/8, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Minister voor Immigratie en ...

  Staatscourant 17 juni 2011, nr.10662

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten

Pagina's