Documentsoort

 • Kamervragen
 • 2011

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 53 resultaten
 1. 33 reads Language Dutch Betreft vraag: Hoe wil de minister een eind maken aan immigratie van prostituees uit Oost-Europese landen? Bijlage 1 (zie blz. 2) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister voor Immigratie en Asiel op vragen gesteld in de ...

  Betreft vraag: Hoe wil de minister een eind maken aan immigratie van prostituees uit Oost-Europese landen?

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
 2. Language Dutch 22 reads volledige titel: Vragen van het lid Spekman (PvdA) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage over de grensdetentie van een alleenstaande minderjarige asielzoeker (ingezonden 25 novemb ...

  volledige titel: Vragen van het lid Spekman (PvdA) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage over de grensdetentie van een alleenstaande minderjarige asielzoeker (ingezonden 25 november 2010), en: Antwoord van minister Leers (Immigratie en Asiel) (ontvangen 26 januari 2011)

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
 3. 25 reads Language Dutch Volledige titel: Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister voor Immigratie en Asiel en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Nederland onverminderd de mensenrechten van illegale vreemdelingen bli ...

  Volledige titel: Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister voor Immigratie en Asiel en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Nederland onverminderd de mensenrechten van illegale vreemdelingen blijft schenden (ingezonden 9 november 2010), en: Antwoord van minister Leers (Immigratie en Asiel), mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (ontvangen 26 januari 2011).Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 756.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
 4. Language Dutch 19 reads Volledige titel: Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over misbruik van minderjarige jongens in de prostitutie (ingezonden 8 december 2010), en: Antwoord van staatssecretaris Teeven (Veiligheid ...

  Volledige titel: Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over misbruik van minderjarige jongens in de prostitutie (ingezonden 8 december 2010), en: Antwoord van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 8 februari 2011) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 858.                      

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Jongensprostitutie
 5. 24 reads Language Dutch Volledige titel: Vragen van de leden Gesthuizen (SP) en Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Buitenlandse Zaken over de berichten dat een Nederlands b ...

  Volledige titel: Vragen van de leden Gesthuizen (SP) en Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Buitenlandse Zaken over de berichten dat een Nederlands bedrijf dat gesteund wordt door de overheid betrokken is bij «slavernij» (ingezonden 21 januari 2011), en: Antwoord van staatssecretaris Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie), mede namens de minister van Buitenlandse Zaken (ontvangen 17 maart 2011).Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 1358.        

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
 6. Language Dutch 60 reads Inzake het jaarplan van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caraïbisch gebied. nds-tk-2011D14900 2011D14900 LIJST VAN VRAGEN 1 Wat is de stand van zaken met betrekking tot het WODC-onderzoek naar de staat van be ...

  Inzake het jaarplan van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caraïbisch gebied.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Caraïben
 7. kv-tk-2011Z07339 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2011Z07339 Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksg ...

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
 8. kv-tk-2011Z07297 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2011Z07297 Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de opvang van slachtoffers van m ...

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
 9. 13 reads Language Dutch Volledige titel: Vragen van de leden Timmermans en Dikkers (beiden PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de berichten dat het Rotterdamse graanhandelsbedrijf Nidera zich volgens justitie in Argentinië schuldig maakt aan ...

  Volledige titel: Vragen van de leden Timmermans en Dikkers (beiden PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de berichten dat het Rotterdamse graanhandelsbedrijf Nidera zich volgens justitie in Argentinië schuldig maakt aan «slavernijachtige praktijken» (ingezonden 31 maart 2011), en:  Antwoord van minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) (ontvangen 26 april 2011).   

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
 10. kst-32500-X-97 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 500 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 Nr. 97 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgest ...

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen

Pagina's