Documentsoort

 • Ambtsberichten en TOR's
 • 2011

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 17 resultaten
 1. Language Dutch 83 reads In dit thematisch ambtsbericht wordt de situatie in Ivoorkust beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Ivoorkust en voor de besluitvorming over de terugkeer ...

  In dit thematisch ambtsbericht wordt de situatie in Ivoorkust beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Ivoorkust en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Ivoriaanse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een gedeeltelijke actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Ivoorkust (laatstelijk februari 2011). In verband met een besluit over het al dan niet verlengen van het besluit- en vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Ivoorkust, wordt met name ingegaan op de veiligheidssituatie en de recente politieke ontwikkelingen. Het thematisch ambtsbericht beslaat de periode van maart 2011 tot en met september 2011.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Ivoorkust
 2. Language Dutch 90 reads In dit thematisch ambtsbericht wordt de staatsburgerschaps- en vreemdelingenwetgeving in Georgië beschreven, voor zover deze van belang is voor besluitvorming omtrent de terugkeer van vreemdelingen naar hun land van herkomst en als ...

  In dit thematisch ambtsbericht wordt de staatsburgerschaps- en vreemdelingenwetgeving in Georgië beschreven, voor zover deze van belang is voor besluitvorming omtrent de terugkeer van vreemdelingen naar hun land van herkomst en als achtergrondinformatie bij asielverzoeken. Dit ambtsbericht is een actualisering van en aanvulling op het algemeen ambtsbericht Staatsburgerschapsen Vreemdelingenwetgeving in de republieken van de voormalige Sovjet-Unie (laatstelijk verschenen in augustus 2002).

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Georgië
 3. Language Dutch 72 reads "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de belei ...

  "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Minister voor Immigratie en Asiel en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de algemene situatie in de Noordelijke Kaukasus..."

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Noordelijke Kaukasus
 4. Language Dutch 78 reads In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in de Noordelijke Kaukasus beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit die regio en voor de besluitvorming over ...

  In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in de Noordelijke Kaukasus beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit die regio en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Voorts wordt aandacht besteed aan de positie van etnische Tsjetsjenen elders in de Russische Federatie 1 en in een aantal omringende landen. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere algemene ambtsberichten over de situatie in de Noordelijke Kaukasus en beslaat de periode april 2010 tot en met december 2011.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Noordelijke Kaukasus
 5. Language Dutch 121 reads In dit thematisch ambtsbericht wordt de situatie in Xinjiang 1 beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Xinjiang en voor besluitvorming over de terugkeer v ...

  In dit thematisch ambtsbericht wordt de situatie in Xinjiang 1 beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Xinjiang en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen asielzoekersafkomstig uit Xinjiang. Dit thematisch ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in China, waarin onder meer over de situatie in Xinjiang wordt gerapporteerd. Op 29 juni 2010 is laatstelijk een algemeen ambtsbericht over de situatie in China uitgebracht. In dat algemeen ambtsbericht werd in paragraaf 3.5.2 aandacht besteed aan de situatie in Xinjiang. Dit thematischambtsbericht, dat dient ter aanvulling en actualisering van paragraaf 3.5.2 van het algemeen ambtsbericht China van 29 juni 2010, beslaat de periode van juli 2010 tot en met februari 2011.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • China
 6. Language Dutch 80 reads In dit thematisch ambtsbericht worden de staatsburgerschaps- en vreemdelingenwetgeving in Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland beschreven, voor zover deze van belang zijn voor besluitvorming omtrent de terugkeer van vreemdelingen naar ...

  In dit thematisch ambtsbericht worden de staatsburgerschaps- en vreemdelingenwetgeving in Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland beschreven, voor zover deze van belang zijn voor besluitvorming omtrent de terugkeer van vreemdelingen naar hun land van herkomst en als achtergrondinformatie bij asielaanvragen. Dit ambtsbericht is een actualisering van en aanvulling op het Algemeen Ambtsbericht Staatsburgerschaps- en Vreemdelingenwetgeving in de republieken van de voormalige Sovjet-Unie, laatstelijk verschenen in augustus 2002, met name de hoofdstukken aangaande Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Oekraïne
  • Moldavië
  • Wit-Rusland
 7. 79 reads Language Dutch "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de belei ...

  "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Minister voor Immigratie en Asiel en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de situatie van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Mongolië..."

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Mongolië
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
 8. 139 reads Language Dutch In dit thematisch ambtsbericht worden enkele onderwerpen behandeld met betrekking tot alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) uit Mongolië, voor zover deze van belang zijn voor de beoordeling van asielverzoeken van person ...

  In dit thematisch ambtsbericht worden enkele onderwerpen behandeld met betrekking tot alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) uit Mongolië, voor zover deze van belang zijn voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Mongoolse asielzoekers. Dit thematisch ambtsbericht is een actualisering van eerdere algemene ambtsberichten, waarin onder meer over de opvangtehuizen in Mongolië en AMV’s wordt gerapporteerd. In januari 2010 is laatstelijk een algemeen ambtsbericht Mongolië uitgebracht. Ook is in december 2010 een thematisch ambtsbericht over rechtsgang en corruptie in Mongolië verschenen.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Mongolië
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
 9. Language Dutch 69 reads "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de belei ...

  "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Minister voor Immigratie en Asiel en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen thematisch ambtsbericht met betrekking tot de positie van christenen in Egypte..."

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Egypte
 10. Language Dutch 75 reads "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de belei ...

  "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Minister voor Immigratie en Asiel en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen thematisch ambtsbericht met betrekking tot de positie van christenen in Egypte..."

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Egypte

Pagina's