Documentsoort

Organisatie

 • Brieven van ministers en staatssecretarissen
 • 2011

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 81 resultaten
 1. Language Dutch 28 reads Ministry Youth and Family (Dutch) Betreft uitvoering van de  motie van het lid Langkamp  waarin de regering wordt verzocht een plan te ontwikkelen voor het stimuleren van meer preventieve zorg, begeleiding en opvangplekken voor sla ...

  Betreft uitvoering van de  motie van het lid Langkamp  waarin de regering wordt verzocht een plan te ontwikkelen voor het stimuleren van meer preventieve zorg, begeleiding en opvangplekken voor slachtoffers van pooierboys.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Jeugd en Gezin
 2. Language Dutch 27 reads Ministry of Justice (Dutch) Aanbieding jaarlijks rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. kst-28638-48 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 28 638 Mensenhandel Nr. 48 ...

  Aanbieding jaarlijks rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Language Dutch 21 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft het verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 2–3 december 2010. kst-32317-V ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Eerste Kamer der Staten-Gener ...

  Betreft het verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 2–3 december 2010.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Language Dutch 27 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 20–21 januari 2011 in Budapest. Ook: kst-32317-31 kst-32317-W ISSN 0921- 7 ...

  Betreft de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 20–21 januari 2011 in Budapest.Ook: kst-32317-31

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Language Dutch 25 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft de kabinetsreactie op de Mededeling EU-Interne Veiligheidsstrategie in actie (COM (2010) 673) van de Europese Commissie. kst-32317-32 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Ge ...

  Betreft de kabinetsreactie op de Mededeling EU-Interne Veiligheidsstrategie in actie (COM (2010) 673) van de Europese Commissie.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. 39 reads Language Dutch Volledige titel: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor ...

  Volledige titel: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98) : Brief van de Minister voor Immigratie en Asiel       

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
 7. 23 reads Language Dutch Met deze brief informeer ik u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Defensie, over de gevolgen van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) voor d ...

  Met deze brief informeer ik u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Defensie, over de gevolgen van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) voor de uitvoering van mobiele controles van de Koninklijke Marechaussee nabij de Schengenbinnengrens.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
 8. Language Dutch 46 reads Ministry of Economical Affairs Agriculture and Innovation Reactie n.a.v. het wetgevingsoverleg Visserij met de Kamer (8 november 2010) (kamerstuk 32 500 XIII, nr. 67) op de volgende punten: de doelen, die het kabinet zich stelt met ...

  Reactie n.a.v. het wetgevingsoverleg Visserij met de Kamer (8 november 2010) (kamerstuk 32 500 XIII, nr. 67) op de volgende punten: de doelen, die het kabinet zich stelt met betrekking tot de Nederlandse visserij; de stand van zaken met betrekking tot de blueports; de Nederlandse inzet bij de herziening van het Europese visserijbeleid; de mogelijkheid om jonge aal uit te zetten in schone gebieden; de stand van zaken rond het VBC-beleid; mensenhandel en uitbuiting aan bij rederijen, die vis leveren aan de EU; de dodingsmethode voor paling en het afschaffen van het werken met zoutbaden; de stand van zaken met betrekking tot beschermde gebieden in de Noordzee.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie
 9. Language Dutch 37 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft stand van zaken van drie eerdere brieven over de bestrijding van financieel-economische en georganiseerde criminaliteit (Kamerstukken II 29 911, nrs. 33, 34 en 40). kst-29911-45 ISSN 0921- 7371 ’ ...

  Betreft stand van zaken van drie eerdere brieven over de bestrijding van financieel-economische en georganiseerde criminaliteit (Kamerstukken II 29 911, nrs. 33, 34 en 40).

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Language Dutch 18 reads Ministry of Justice (Dutch) Informatie over (de voortgang van) het wetsvoorstel inzake nationale politie, de nieuwe landelijke prioriteiten van de politie en de (waarborgen rond de) operationele sterkte van de politie. kst-29628-23 ...

  Informatie over (de voortgang van) het wetsvoorstel inzake nationale politie, de nieuwe landelijke prioriteiten van de politie en de (waarborgen rond de) operationele sterkte van de politie.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie

Pagina's