Documentsoort

 • Memorie van Toelichting
 • 2011

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 12 resultaten
 1. 21 reads Language Dutch Volledige titel: Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (E ...

  Volledige titel: Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob) : memorie van toelichting       

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
 2. 21 reads Language Dutch Volledige titel: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie ...

  Volledige titel: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking : memorie van toelichting       

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
 3. kst-32838-3 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 838 Introductie van de bestuurlijke boete bij niet naleving van bijzondere meldingsplichten bij rijkssubsidies (Wet bestuurlijke boete meldingsplic ...

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
 4. kst-33000-V-2 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDS ...

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
 5. kst-32500-VI-123 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 500 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 Nr. 123 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG V ...

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
 6. kst-33000-VII-2 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage ongedefinieerd Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Minsiterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 ...

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
 7. kst-33000-XVI-2 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 Nr. 2 MEMORIE VA ...

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
 8. kst-33000-VI-2 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING ...

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
 9. 1 Taal Nederlands Volleidge titel: Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening g ...

  Volleidge titel: Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart) : memorie van toelichting        

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
 10. kst-33028-3 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 028 Goedkeuring van de op 10 mei 2010 te Brussel tot stand gekomen Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Re ...

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
  • Noord- en Zuid-Korea

Pagina's