Documentsoort

Trefwoord

Organisatie

 • Overheidspublicaties
 • 2011

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 291 resultaten
 1. 58 reads Language Dutch Provenance:  www.contrelatraite.org. Un engagement fort de la diplomatie française La traite des êtres humains Depuis de nombreuses années, la France s’engage à lutter contre la crimi- nalité organisée. Elle a ratifié, en 2002, la ...

  Provenance: www.contrelatraite.org.

  Overheidspublicaties

  • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
  • Frans
 2. Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:- het wetsvoorstel Vaststelling van de begro- tingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 (32123-VI). De algemene beraadslaging wordt hervat. © Staatssecretaris Albayrak: Voorzi ...

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
 3. Language Dutch nds-tk-2010D15463 2010D15463 Naar een veiliger samenleving VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld De vaste commissie voor Justitie heeft enkele vragen en opmerkingen over de brief van de minister van Justitie van 25 februari 2010 ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederlands
 4. Language Dutch 28 reads Ministry Youth and Family (Dutch) Betreft uitvoering van de  motie van het lid Langkamp  waarin de regering wordt verzocht een plan te ontwikkelen voor het stimuleren van meer preventieve zorg, begeleiding en opvangplekken voor sla ...

  Betreft uitvoering van de  motie van het lid Langkamp  waarin de regering wordt verzocht een plan te ontwikkelen voor het stimuleren van meer preventieve zorg, begeleiding en opvangplekken voor slachtoffers van pooierboys.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Jeugd en Gezin
 5. Language Dutch 50 reads Data ratificatie door Nederland van Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensovers ...

  Data ratificatie door Nederland van Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, november 2011.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Nederland
 6. Language Dutch 27 reads Ministry of Justice (Dutch) Aanbieding jaarlijks rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. kst-28638-48 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 28 638 Mensenhandel Nr. 48 ...

  Aanbieding jaarlijks rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. 33 reads Language Dutch Volledige titel: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen w ...

  Volledige titel: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd : nota naar aanleiding van het verslag.       

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederlands
 8. 33 reads Language Dutch Betreft vraag: Hoe wil de minister een eind maken aan immigratie van prostituees uit Oost-Europese landen? Bijlage 1 (zie blz. 2) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister voor Immigratie en Asiel op vragen gesteld in de ...

  Betreft vraag: Hoe wil de minister een eind maken aan immigratie van prostituees uit Oost-Europese landen?

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
 9. 41 reads Language Dutch Voorzetting van het debat over het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 (32500 VI), onderdeel vreemdelingenzaken; het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Minister ...

  Voorzetting van het debat over het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 (32500 VI), onderdeel vreemdelingenzaken; het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2009 (32360 VI), onderdeel vreemdelingenzaken; het jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2009 (32360 VI, nr. 1), onderdeel vreemdelingenzaken en het rapport bij het jaarverslag van Justitie 2009 (32360 VI, nr. 2), onderdeel vreemdelingenzaken.

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
 10. Language Dutch 21 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft het verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 2–3 december 2010. kst-32317-V ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Eerste Kamer der Staten-Gener ...

  Betreft het verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 2–3 december 2010.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie

Pagina's