Documentsoort

 • Overige documenten overheid
 • 2011

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 19 resultaten
 1. Language Dutch 50 reads Data ratificatie door Nederland van Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensovers ...

  Data ratificatie door Nederland van Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, november 2011.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Nederland
 2. Language Dutch 76 reads Data ratificatie door Italië, Oekraïne en  San Marino van het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel. Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, december 2010 T R A C T A T E N B L A D VAN HET K O ...

  Data ratificatie door Italië, Oekraïne en  San Marino van het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel.Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, december 2010

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Oekraïne
  • Italië
  • San Marino
 3. Language Dutch 78 reads Data raticifatie door Griekenland van Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensove ...

  Data raticifatie door Griekenland van Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, februari 2011

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Griekenland
 4. 31 reads Language Dutch Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden,  jrg 2011, nr 78 41 (2000) Nr. 12 T R A C T A T E N B L A D VAN HET K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N 2011 78 A. TITEL Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de ...

  Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden,  jrg 2011, nr 78

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Nederlands
 5. Language Dutch 99 reads Data ratificatie door Haïti van Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschri ...

  Data ratificatie door Haïti van Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en data ratificaitie door Andorra van Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel.Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, april 2011

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Haiti
  • Andorra
 6. Language Dutch 26 reads Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 262, 2011 2011 262 Besluit van 30 mei 2011, houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met nadere regels over het toezicht ter bestrijding van illegaal verblij ...

  Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 262, 2011

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Illegaliteit
 7. Language Dutch 81 reads Datum ratificatie door Marokko van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensov ...

  Datum ratificatie door Marokko van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, mei 2011

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Marokko
 8. Taal Nederlands 4 Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen in Bonaire Sint-Eustatius en Saba blg-119783 I`abjm\ik\^\enffi[`^ \i�mffi�[\� fg\eYXi\�c`Z_Xd\e 9feX`i\#�J`ek$ <)'((Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert In ...

  blg-119783

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
  • Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen in Bonaire
  • Sint-Eustatius en Saba
 9. 18 reads Language Dutch blg-123073 I-Timer 1-7-2011 I- T i m e r 01-07-2011 Tweede Kwartaal 2011 Omzetting van Europese richtlijnen en kaderbesluiten Rapportage voor Eerste Kamer en Tweede Kamer der Staten-Generaal Buitenlandse Zaken 2 Inhoudsopgave 1. No ...

  blg-123073I-Timer 1-7-2011

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
 10. 22 reads Language Dutch blg-123363 COM(2011) 500 definitief EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.6.2011 COM(2011) 500 definitief PART II MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN ...

  blg-123363COM(2011) 500 definitief

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Nederlands

Pagina's