Documentsoort

 • Brieven
 • 2011
Resultaten 1 - 8 van totaal 8 resultaten
 1. 35 reads Language Dutch Council for Administration of Justice Strategy and Development (Dutch) Adviesaanvraag wetsvoorstel houdende Implementatie van derichtlijn 201 1/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van men ...

  Adviesaanvraag wetsvoorstel houdende Implementatie van derichtlijn 201 1/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging van kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PbEU L 101).blg-173374

  Publicaties

  • Brieven
  • Raad voor de Rechtspraak Directie Strategie en Ontwikkeling
  • Nederlands
 2. 31 reads Language Dutch Public Department of Prosecution (Dutch OM) blg-173375 De Minister van Veffigheid en I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Onderdeel Beleid & Strategie Bij beantwoording de datum en Contactpersoon ons kenmerk vermelden. ...

  blg-173375

  Publicaties

  • Brieven
  • Openbaar Ministerie
  • Nederlands
 3. 14 Taal Nederlands Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen blg-173377 Nationaal Rapporteur Mensenhandel i)Qor R~.~ Datum Onderwerp Geachte heer Opstelten, ~ij brief van 15 augustus 2011 heeft u mij gevraagd te adv ...

  blg-173377

  Publicaties

  • Brieven
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands 4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blg-206813 VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel 070-373 83 93 www.vng.nl 01 Geachte heer Leers, Naar aanleiding van uw verzoek om consultatie inzake het concept-wetsontwerp stra ...

  blg-206813

  Publicaties

  • Brieven
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Illegaliteit
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands BELANGENBEHARTIGING LEDEN OMIZM KWALITEIT RECHTSPRAAK) %J ~ Nederlandse Verenigingt. voor Rechtspraak-J Bijlage 1: Beoordelingskader NVvR inzake gerechtelijke kaart De plannen/voorstellen met betrekking tot de gerechtelijke kaart die er li ...

  Publicaties

  • Brieven
  • Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR)
  • Nederlands
 6. 34 reads Language Dutch Council for Administration of Justice (Dutch) blg-131881 de Rechtspraak De minister van Veiligheid en Justitie Afdeling Ontwikkeling 1W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspond ...

  blg-131881

  Publicaties

  • Brieven
  • Raad voor de rechtspraak afdeling ontwikkeling
  • Nederlands
 7. 32 reads Language Dutch Council for Administration of Justice (Dutch) blg-131723 Ook  bijlage bij kst-32863-3  (blg-128330) ARTIKEL 1, onderdeel J van het Wetsvoorstel- Verhoging strafbedreiging mensensmokkel (artikel 197c Sr) De motivering in de MvT van ...

  blg-131723Ook  bijlage bij kst-32863-3  (blg-128330)ARTIKEL 1, onderdeel J van het Wetsvoorstel - Verhoging strafbedreiging mensensmokkel (artikel 197c Sr) De motivering in de MvT van de verhoging van de strafbedreiging naar 4 jaar is in eerste instantie zo gericht op het nauwe verband met mensenhandel (artikel 273f Sr), dat al met een aanzienlijk hoger strafmaximum wordt bedreigd, dat niet duidelijk wordt waarom vanuit het oogpunt van opsporing behoefte zou zijn aan een verhoging van de strafbedreiging voor mensensmokkel teneinde meer ingrijpende dwangmiddelen te kunnen toepassen. Pas in de laatste alinea wordt verwoord dat met de verhoging van de strafbedreiging tevens tot uitdrukking wordt gebracht dat de wetgever het stelselmatig tewerkstellen van illegalen vreemdelingen een ernstig feit acht, maar ook daar wordt de koppeling met de bestrijding van mensenhandel gelegd (MvT p. 4 en 5). De Raad acht een meer overtuigende beargumentering van de verhoging gewenst.

  Publicaties

  • Brieven
  • Raad voor de rechtspraak afdeling ontwikkeling
  • Nederlands
 8. 29 reads Language Dutch blg-173376 Betreft advies t.a.v. Implementatie van de richtlijn 201 l1361EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van de slachtoffers ervan, en ter vervanging van ...

  blg-173376Betreft advies t.a.v. Implementatie van de richtlijn 201 l1361EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van de slachtoffers ervan, en ter vervanging van het kaderbesluit 2001 16291JBZ van de Raad (PbEU L 101)

  Publicaties

  • Brieven
  • Nederlands