• Brieven
 • oktober 2011
Resultaten 1 - 5 van totaal 5 resultaten
 1. 14 Taal Nederlands Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen blg-173377 Nationaal Rapporteur Mensenhandel i)Qor R~.~ Datum Onderwerp Geachte heer Opstelten, ~ij brief van 15 augustus 2011 heeft u mij gevraagd te adv ...

  blg-173377

  Publicaties

  • Brieven
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands 4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blg-206813 VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel 070-373 83 93 www.vng.nl 01 Geachte heer Leers, Naar aanleiding van uw verzoek om consultatie inzake het concept-wetsontwerp stra ...

  blg-206813

  Publicaties

  • Brieven
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Illegaliteit
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands BELANGENBEHARTIGING LEDEN OMIZM KWALITEIT RECHTSPRAAK) %J ~ Nederlandse Verenigingt. voor Rechtspraak-J Bijlage 1: Beoordelingskader NVvR inzake gerechtelijke kaart De plannen/voorstellen met betrekking tot de gerechtelijke kaart die er li ...

  Publicaties

  • Brieven
  • Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR)
  • Nederlands
 4. 34 reads Language Dutch Council for Administration of Justice (Dutch) blg-131881 de Rechtspraak De minister van Veiligheid en Justitie Afdeling Ontwikkeling 1W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspond ...

  blg-131881

  Publicaties

  • Brieven
  • Raad voor de rechtspraak afdeling ontwikkeling
  • Nederlands
 5. 29 reads Language Dutch blg-173376 Betreft advies t.a.v. Implementatie van de richtlijn 201 l1361EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van de slachtoffers ervan, en ter vervanging van ...

  blg-173376Betreft advies t.a.v. Implementatie van de richtlijn 201 l1361EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van de slachtoffers ervan, en ter vervanging van het kaderbesluit 2001 16291JBZ van de Raad (PbEU L 101)

  Publicaties

  • Brieven
  • Nederlands