• juni 2011

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 49 resultaten
 1. Taal Engels Abstract: 'The rate of childhood trafficking for the purpose of sexual exploitation has been on the global rise. In order to prevent the continued increase of the number of at-risk children, integrative micro and macro leve ...

  Abstract:'The rate of childhood trafficking for the purpose of sexual exploitation has been on the global rise. In order to prevent the continued increase of the number of at-risk children, integrative micro and macro level models have been found to be most effective in terms of the prevention and intervention of human trafficking. The purpose of this paper is to tackle social aspects of child trafficking including the phenomenon of the feminization of trafficking, and the psychological consequences experienced by the child survivor. Effective psychotherapy that focuses on an integration of the self, interpersonal reparation, and cultural reintegration will be highlighted through prevalent trauma-focused models and clinical observations.'

  Publicaties

  • Artikelen
  • Verenigde Staten van Amerika
  • Trauma
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Seksuele uitbuiting
  • Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)
  • Trauma
  • Engels
 2. 25 jun 2011

  Language Dutch 12 reads Bijlmer Project 'The Bijlmer Project is a research and intervention based project focusing on the psychosocial needs of victims of human trafficking,who were bought and sold for sexual exploitation. It deals with a larger issu ...

  'The Bijlmer Project is a research and intervention based project focusing on the psychosocial needs of victims of human trafficking,who were bought and sold for sexual exploitation. It deals with a larger issue at hand -MODERN DAY SLAVERY. It is a collaborative project between Webster University (Leiden) &  Christian Aid & Resources Foundation (CARF) situated in the Bijlmer (Amsterdam Zuid Oost).'Klik hier voor de site.

  Lijst van organisaties

  • Lijst van organisaties
  • Bijlmer Project
  • Mensenhandel
  • Reïntegratie
  • Engels
 3. Language Dutch 52 reads By: Cathy Zimmerman, Mazeda Hossain, Charlotte Watts tu tt men Keywords: Human trafficking Conceptual model Migration Violence forced begging (ILO, 2005). To date, labour trafficking and men who are trafficked have been seriously unde ...

  By: Cathy Zimmerman, Mazeda Hossain, Charlotte Watts

  Publicaties

  • Artikelen
  • Zorg
  • Medische zorg
  • Engels
 4. 59 reads Language Dutch Staatscourant nr. 9951, 9 juni 2011 Nr. 9951 9 juni 2011 Besluit van..., houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met nadere regels over het toezicht ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijdi ...

  Staatscourant nr. 9951, 9 juni 2011

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 5. Language Dutch 40 reads Afstudeerthesis van Tessa Leonhard. Zij analylseerde en vergeleek in 2011 het prostitutiebeleid in Zweden en Nederland om een antwoord te kunnen geven op de vraag: Welke benadering en welk daaruit voortvloeiend prostitutiebeleid bi ...

  Afstudeerthesis van Tessa Leonhard. Zij analylseerde en vergeleek in 2011 het prostitutiebeleid in Zweden en Nederland om een antwoord te kunnen geven op de vraag: Welke benadering en welk daaruit voortvloeiend prostitutiebeleid biedt de beste oplossing in de strijd tegen vrouwenhandel?

  Publicaties

  • Thesis
  • Prostitutie
  • Prostitutie
  • Zweedse model
  • Nederlands
 6. 31 reads Language Dutch Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden,  jrg 2011, nr 78 41 (2000) Nr. 12 T R A C T A T E N B L A D VAN HET K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N 2011 78 A. TITEL Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de ...

  Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden,  jrg 2011, nr 78

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Nederlands
 7. 27 reads Language Dutch Aan de orde is de behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Veiligheid en Justitie en de minister voor Immigratie en Asiel over mensenhandel (28638, nr. 50). Tweede�Kamer Mensenhandel   17 mei 2011 TK ...

  Aan de orde is de behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Veiligheid en Justitie en de minister voor Immigratie en Asiel over mensenhandel (28638, nr. 50).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
 8. 31 reads Language Dutch Overleg over de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 12 april 2011, betreffende een reactie op het verzoek van het lid Ulenbelt over uitbuiting van personeel op de Marokkaanse ambassade in Nederland (25 8 ...

  Overleg over de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 12 april 2011, betreffende een reactie op het verzoek van het lid Ulenbelt over uitbuiting van personeel op de Marokkaanse ambassade in Nederland (25 883, nr. 180).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
 9. 31 reads Language Dutch Overleg over: − de brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 17 september 2009 over het evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van ...

  Overleg over:− de brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 17 september 2009 over het evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers (29 911, nr. 33);− de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 13 april 2011 met daarin een beleidsreactie op het evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers (29 911, nr. 47);− de brief van de minister van Justitie d.d. 2 november 2009 met een beschrijving van sturing op de multidisciplinaire aanpak en de aanstelling van een landelijk coördinator georganiseerde en financieel-economische criminaliteit bij het Openbaar Ministerie (29 911, nr. 34);− de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 28april 2010 met daarin een overzicht van de maatregelen m.b.t. de Wet Bibob, toetsingscriteria en ervaringen van gemeenten met de lichte en zware toets (31 109, nr. 9);− de brief van de minister van Justitie d.d. 2 april 2010 betreffende een beleidsreactie op het rapport Inzicht in verwevenheid; knelpunten en mogelijkheden bij uitwisseling van gegevens en informatie van de verwevenheid tussen boven- en onderwereld (29 911, nr. 40);− de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 15 februari 2011 met daarin de stand van zaken van de aanpak van georganiseerde en financieel-economische criminaliteit (29 911, nr. 45);− de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 14 maart 2011 over de nulmeting van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit (29 911, nr. 46);− de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 21 april 2011 over de Kwaliteitscommissie Bibob (31 109, nr. 10).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
 10. Language Dutch 81 reads Datum ratificatie door Marokko van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensov ...

  Datum ratificatie door Marokko van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, mei 2011

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Marokko

Pagina's