• mei 2011

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 57 resultaten
 1. University of Tilburg Taal Engels Abstract: 'Online safety for children and adolescents as a policy issue finds itself in a turbulent arena: emerging new mobile and online technologies and applications carry opportunities and risks and ...

  Abstract:'Online safety for children and adolescents as a policy issue finds itself in a turbulent arena: emerging new mobile and online technologies and applications carry opportunities and risks and constantly bring new challenges. This article explores particularly the field of adolescents and cybercrime against a background of a culture of control combined with an increasing use of new media by youngsters. Based on two particular cases, i.e. 'grooming'—a new development in criminal law where children and adolescents are treated as (potential) victims in need of protection—and 'sexting'—a new development in online risk-taking where adolescents are framed as (potential) offenders in need of repression—we argue that public policy with respect to adolescent behaviour and online risks is tilting towards more control. These developments in cybercrime policy that focus on criminal law as a policy instrument disturb the balance between the freedom of adolescents to develop into responsible and independent adults and controlling online risks. Other, more promising avenues, such as encouraging digital literacy of citizens and protecting those children who are particularly vulnerable, should rather be at the forefront of public policy.'

  Publicaties

  • Artikelen
  • Internationaal
  • University of Tilburg
  • Internet
  • Grooming
  • Social Media
  • Risicogedrag van kinderen op internet
  • Sexting
  • Grooming
  • Sextortion
  • Engels
 2. 35 reads Language Dutch blg-110976 Betreft cijfers asiel, asielaanvragen, hoger beroep. Bijlage: Cijfers1 Asiel Bij het aantal in behandeling genomen asielaanvragen wordt er onderscheid gemaakt tussen 2 categorieën, te weten 1e aanvraag en 2e of volgende ...

  blg-110976Betreft cijfers asiel, asielaanvragen, hoger beroep.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederlands
 3. Language Dutch 99 reads Data ratificatie door Haïti van Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschri ...

  Data ratificatie door Haïti van Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en data ratificaitie door Andorra van Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel.Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, april 2011

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Haiti
  • Andorra
 4. 19 reads Language Dutch Volledige titel: Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (E ...

  Volledige titel: Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob) : verslag        

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands 1 Ministerie van Buitenlandse zaken betreft aanbieding commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie:  Fiche 3: Mededeling EU-kader nationale Roma-strategieën. kst-22112-1166 ISSN 0921- 7371 ’s-Gr ...

  betreft aanbieding commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie:  Fiche 3: Mededeling EU-kader nationale Roma-strategieën.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
 6. Language Dutch 17 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft de prestatie-indicatoren voor de landelijke prioriteiten van de politie. kst-29628-256 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 29 628 Politie ...

  Betreft de prestatie-indicatoren voor de landelijke prioriteiten van de politie.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Language Dutch 29 reads Ministerie voor Immigratie en Asiel Betreft de geannoteerde agenda van de JBZ-raad van 12 mei 2011. ook kst- 32317-AK kst-32317-51 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 317 ...

  Betreft de geannoteerde agenda van de JBZ-raad van 12 mei 2011.ook kst- 32317-AK

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie voor Immigratie en Asiel
 8. kst-32710-VI-1 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 710 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2010 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aangebo ...

  Overheidspublicaties

  • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
 9. kst-32710-V-1 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 710 V Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2010 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN (V) Aangeboden 18 ...

  Overheidspublicaties

  • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
 10. kst-32710-XVI-1 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 710 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2010 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, ...

  Overheidspublicaties

  • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties

Pagina's