Trefwoord

 • Minister van Veiligheid en Justitie

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 31 resultaten
 1. Taal Nederlands Minister van Veiligheid en Justitie Op 29 november 2016 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een brief geschreven aan de voorzitter van de Tweede Kamer waarin hij ingaat op de jaarlijke monitor van de Nationaal Rappo ...

  Op 29 november 2016 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een brief geschreven aan de voorzitter van de Tweede Kamer waarin hij ingaat op de jaarlijke monitor van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. In de brief gaat de minister in op enkele conclusies en aanbevelingen die in het rapport worden gemaakt en reageert hij op vragen die gesteld zijn tijdens het vragenuurtje van 4 oktober 2016 naar aanleiding van de monitor.

  Publicaties

  • Brieven
  • Nederland
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Monitor mensenhandel
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • brief
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Minister van Veiligheid en Justitie Deze brief informeert over het wel of niet opheffen van een onderzoeksteam mensenhandel, genaamd 13 Oceans, dat onderzoek doet naar een viertal Europese netwerken dat Roma-kinderen zou uit ...

  Deze brief informeert over het wel of niet opheffen van een onderzoeksteam mensenhandel, genaamd 13 Oceans, dat onderzoek doet naar een viertal Europese netwerken dat Roma-kinderen zou uitbuiten.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Roma
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Minister van Veiligheid en Justitie In dit overzicht zijn voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2016 alle geregistreerde meldingen en incidenten op- en rondom COA-opvanglocaties in beeld gebracht. De meldingen in dit ...

  In dit overzicht zijn voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2016 alle geregistreerde meldingen en incidenten op- en rondom COA-opvanglocaties in beeld gebracht. De meldingen in dit overzicht zijn gebaseerd op registraties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de politie en het Openbaar Ministerie (OM).

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
  • Nederlands
 4. 4 reads Minister of Justice (Dutch) Language Dutch Antwoorden van minister van der Steur (Veiligheid en Justitie) op kamervragen van de leden Omtzigt, Van Toorenburg, Knops en Keijzer over de zaak Saban B. in Turkije. AH 2770 2016Z09136 Antwoord van minis ...

  Antwoorden van minister van der Steur (Veiligheid en Justitie) op kamervragen van de leden Omtzigt, Van Toorenburg, Knops en Keijzer over de zaak Saban B. in Turkije.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Turkije
  • Nederland
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Strafrecht
  • Saban B.
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands 2 Minister van Veiligheid en Justitie Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur met daarin zijn reactie op een aantal onderwerpen op het terrein van zedenmisdrijven, namelijk:- digitale fenomenen van onwe ...

  Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur met daarin zijn reactie op een aantal onderwerpen op het terrein van zedenmisdrijven, namelijk:- digitale fenomenen van onwenselijk gedrag zoals sexting en wraakporno- diverse kwesties rondom de bestraffing van zedenmisdrijven- 'Herziening van zedendelicten?': onderzoek uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van het WODC.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Zedendelict
  • Jeugdprostitutie
  • Ontucht
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands 2 Minister van Veiligheid en Justitie "Een land wordt als veilig land van herkomst beschouwd wanneer op basis van de rechtstoestand, de toepassing van de rechtsvoorschriften in een democratisch stelsel en de algemene pol ...

  "Een land wordt als veilig land van herkomst beschouwd wanneer op basis van de rechtstoestand, de toepassing van de rechtsvoorschriften in een democratisch stelsel en de algemene politieke omstandigheden kan worden aangetoond dat er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is van vervolging in de zin van artikel 9 van Richtlijn 2011/95/EU, noch van foltering of onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, noch van bedreiging door willekeurig geweld in het kader van een internationaal of intern gewapend conflict."

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Internationaal gewapend conflict
  • Veilig land van herkomst
  • Foltering
  • Mensenrechten
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands 2 Minister van Veiligheid en Justitie In deze bijlage wordt onderbouwd welke landen aangemerkt kunnen worden als een veilig land van herkomst. Pagina 1 van 11 BIJLAGE 1: BEOORDELINGEN Egypte Verdragen Egypte is partij bij de ...

  In deze bijlage wordt onderbouwd welke landen aangemerkt kunnen worden als een veilig land van herkomst.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Discriminatieverbod
  • Mensenrechtensituatie
  • Veilig land van herkomst
  • Mensenrechten
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands 9 Minister van Veiligheid en Justitie Naar aanleiding van vragen vanuit de Tweede Kamer tijdens het algemeen overleg op 12 november 2015 over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring en de begrotingsbehandeling op 25 en 26 ...

  Naar aanleiding van vragen vanuit de Tweede Kamer tijdens het algemeen overleg op 12 november 2015 over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring en de begrotingsbehandeling op 25 en 26 november 2015 heeft Minister van Veiligheid en Justitie toegezegd om een aantal landen te voorzien van een oordeel of zij op de lijst van veilige landen van herkomst moeten worden geplaatst. Deze worden in deze brief beschreven. 

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Veilig land van herkomst
  • Nederlands
 9. Language Dutch 1 read Minister of Justice (Dutch) Rapport van het Italiaanse Ministerie van Justitie 2015: een overzicht over de geschillen van 2009-2013 betreffende artt. 600-602 van de Italiaanse wetboek van Strafrecht (codice penale)   Gemiddeld worden ...

  Rapport van het Italiaanse Ministerie van Justitie 2015: een overzicht over de geschillen van 2009-2013 betreffende artt. 600-602 van de Italiaanse wetboek van Strafrecht (codice penale) Gemiddeld worden er jaarlijks in Italie 209 geschillen aanhangig gemaakt betreffende art. 600-602 cp. 73% van deze geschillen betreffen uitbuiting (artikel 600cp), 23% bertreffen mensensmokkel (art. 601cp) en 4% mensenhandel (art. 602cp). In de jaren 2011-2013 waren er 54 uitspraken betreffende uitbuiting, 18 betreffende mensensmokkel en 2 uitspraken betreffende mensenhandel. De veroordelingen voor de drie wetsartikelen bedragen voor uitbuiting 69%, voor mensensmokkel 67% en voor mensenhandel 50%. Het slachtoffer:Het slaschtoffer is gemiddeld 25 jaar oud, in 75,2% van de gevallen vrouwelijk en merendeels van buitenlandse afkomst: in 51,6% van de gevallen uit Roemenie, 19% uit Nigeria, 8,6% uit Albanie. De uitbuiting begint zodra de slachtoffers in Italie zijn aangekomen. 84,5% van de slachtoffers komt naar Italie met de bedoeling om hier werk te vinden, slechts 5,5% komt met de bedoeling van prostitutie naar Italie en 4% van de slachtoffers wordt gedwongen naar Italie gebracht. De slachtoffers komen naar Italie omdat een kennis uit hun geboorteland er al is en/of lokt met werk, geld, andere voordelen of misleidingen (56,9% van de gevallen), in 39,8% van de gevallen met geweld en in 31,4% met bedreiging, vaak in combinatie onderling. Zodra de slachtoffers in Italie zijn aangekomen, begint de kennis met de uitbuiting. De slachtoffers komen in 26,1% van de gevallen met de auto, 21% met de bestelbus en 20,2% met de bus naar Italie.In 1/3 van de gevallen kent het slachtoffer de dader niet voordat het in Italie aankomt. In 15% van de gevallen is de dader een bekende of een familielid.3 van de 4 vrouwen die worden na hun aankomst in Italie gedwongen om zich te prostitueren, al dan niet met geweld en bedreiging. De mannelijke slachtoffers komen voor 48,3% in de slavernij terecht, in 36,2% van de gevallen gedwongen diefstal en 29,3% bedelen. 68% van de jonge meisjes belandt in de prostitutie en 46,1% van de jongens moet gaan stelen. De kinderen, maar ook volwassenen belanden uiteindelijk in een soort nomadenkampen, waar zij onder armoedige omstandigheden leven.De vrouwen uit Oost-Europa (Roemenie, Bulgarije en Albanie) worden met misleidingen naar Italie gelokt, waar zij tot prostitutie gedwongen worden. De vrouwen uit Nigeria ondergaan eerst een voodoo ritueel waarbij hen angst aangejaagd wordt en daarna gaan zij de internationale prostitutie in.Na gemiddeld 3 maanden na hun aankomst in Italie begint de uitbuiting van de slachtoffers. De uitbuiting duurt gemiddeld 14 maanden en gaat tot 10 jaar. Deze cijfers betreffen echter maar de zaken die door justitie zijn behandeld en geven een vertekend beeld van de werkelijkheid. Gemiddeld verdient een slachtoffer EUR 220,- per dag wat in 97,8% van de gevallen in handen van de dader komt. Het slachtoffer krijgt eten en een verbrlijf in dishumane omstandigheden.In 37,4% van de gevallen kan het slachtoffer zich zelf bevrijden. In 78,5% van de gevallen doet het slachtoffer vervolgens zelf aangifte, in 14,5% van de gevallen doet een kennis of familielid aangifte.Het merendeel van de procedures vindt plaats in een versneld regime (52,2%) en duurt gemiddeld 687 dagen, met de gewone procedure 1033 dagen.Alleen in 1/3 van de gevallen staat 1 dader tegenover 1 slachtoffer. Gemiddeld staan 2,8 daders tegenover 3,4 slachtoffers. BIj sommige procedures waren de daders al eerder veroordeeld, wat het beeld vertekent.  Slechts 1/4 van de slachtoffers start een civile procedure op die gericht is op compensatie. De daders:De daders zijn gemiddeld 35jaar oud, twee op de drie keer mannen en voor 87,4% van buitenlandse afkomst: 45,2%Roemeens, 14,9% Albanees en 10,1% Nigeriaans.In 66% van de gevallen hebben de daders en het slachtoffers dezelfde nationaliteit, 3 van de 5 daders zijn getrouwd en hebben kinderen.2/3 van de daders komt naar Italie met de intentie om deze criminele activiteit uit de oefenen, waarmee zij in minder dan 1 jaar beginnen.27,9% van de daders is al eerder veroordeeld, waarvan 44,1,% voor diefstal en 20,6% voor prostitutie en 14,7% voor het immigratiedelicten.65,6% van de beschuldigde wordt door de rechter veroordeeld tot ten minste een straf, waarvan 82,5% naar de gevangenis gaat en 20,8% krijgt huisarrest.Het delict van mensenhandel (art. 602cp) is in 7,4% van alle onderzochte dossiers en aan 6,1% van alle verdachten ten laste gelegd. In 92,6% van alle onderzochte dossiers en 66% van de verdachten kwam uitbuiting aan de orde, en in 38,2% van de dossiers en 27,9% van de verdachten mensensmokkel (art. 601cp).Verdachten van alle drie delicten werden in 60% van de gevallen veroordeeld.Wordt er gekeken naar de etnische herkomst van de daders dan valt op dat de Bosnische, Servische en Italiaanse daders voornamelijk van uitbuiting veroordeeld worden, Nigeriaanse daders voor mensensmokkel en Nigeriaanse en Albaneese daders voor mensenhandel.De gemidelde straf voor mensenhandel is 5,5 jaar. In 35% van de gevallen bedraagt de straf tussen de 3-5 jaar. Zijn er verzwarende omstandigheden, dan is de gemiddelde straf 9 jaar.  

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Italië
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Statistieken Italie procedure
  • Italiaans
 10. Taal Nederlands Minister van Veiligheid en Justitie Uitvoering van de motie van uitstappgromma's voor prostitutees van de leden Van der Staaij en Segers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 34 000 VI Vaststelling ...

  Uitvoering van de motie van uitstapprogramma's voor prostitutees van de leden Van der Staaij en Segers.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Prostitutie
  • Uitstapprogramma's
  • Prostituees
  • Nederlands

Pagina's