Trefwoord

Organisatie

 • Minderjarigen

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 40 resultaten
 1. Taal Nederlands Gerechtshof Den Haag Het gerechtshof Den Haag heeft een man veroordeeld voor mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd. Het hof acht bewezen dat de verdachte zich ...

  Het gerechtshof Den Haag heeft een man veroordeeld voor mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd. Het hof acht bewezen dat de verdachte zich schuldig gemaakt heeft aan het vijf keer vervoeren van drie minderjarige slachtoffers naar de prostituanten waar wij tegen betaling seks moesten hebben en verdachte is een keer aanwezig geweest bij het maken van foto's van een van de slachtoffers voor de internetsite. Het Hof heeft een gevangenisstraf opgelegd van 5 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Daarnaast heeft de verdachte een taakstraf opgelegd gekregen voor de duur van 200 uur,  indien deze niet naar behoren wordt verricht wordt deze straf vervangen door 100 dagen hechtenis. 

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Gerechtshof Den Haag
  • Minderjarigen
  • Vervoeren van prostitutees
  • Gedwongen prostitutie
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 2. A. Bos K. Loyens V. Nagy B. Oude Breuil Universiteit Utrecht- Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit Utrecht- Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen WODC Taal Nederlands Samenvatting WODC: In 2011 i ...

  Samenvatting WODC:In 2011 is   het landelijke programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen in een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart. In 2014 is het programma verlengd tot eind 2016. Gedurende de programmaperiode komt naar voren dat de integrale aanpak van criminele uitbuiting van minderjarigen moeilijk lijkt. Vanuit dit programma wil men meer inzicht krijgen in de aard en de omvang van criminele uitbuiting van (Roma) kinderen. De onderzoeksvraag is verbreed naar alle kinderen die zich in Nederland bevinden.Dit onderzoekrapport gaat over uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit in Nederland. Het rapport beschrijft het fenomeen en gaat in op de praktijk van professionals in de zorg- en veiligheidsketen, die met de problematiek te maken krijgen. Op basis van casusstudies en onderzoek in gemeenten laat het rapport zien in hoeverre professionals uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit signaleren, of zij voldoende toegerust zijn om het probleem aan te pakken en wat zij er in de praktijk aan doen. Verder gaat het rapport in op de samenwerking tussen betrokken professionals.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Universiteit Utrecht - Departement Bestuurs - en Organisatiewetenschap (USBO)
  • Universiteit Utrecht - Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen
  • A. Bos
  • K. Loyens
  • V. Nagy
  • WODC
  • B. Oude Breuil
  • Criminele uitbuiting
  • Minderjarigen
  • Signalering
  • Criminele uitbuiting
  • Minderjarigen
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Unicef In het rapport 'Uprooted: the growing crisis for refugee and migrant children' beschrijft UNICEF de groeiende crisis voor vluchtelingen- en migrantenkinderen. De belangrijkste conclusies uit het rapport:- De ...

  In het rapport 'Uprooted: the growing crisis for refugee and migrant children' beschrijft UNICEF de groeiende crisis voor vluchtelingen- en migrantenkinderen.De belangrijkste conclusies uit het rapport:- De helft van alle vluchtelingen is kind. In 2015 kwam ongeveer 45 procent van alle gevluchte kinderen uit Syrië en Afghanistan.- 28 miljoen kinderen zijn uit hun huizen verdreven door binnenlands en grensoverschrijdend geweld. Onder hen zijn tien miljoen vluchtelingenkinderen, één miljoen asielzoekers waarvan de vluchtelingenstatus nog niet is vastgesteld en naar schatting 17 miljoen kinderen die ontheemd   zijn in eigen land. Zij hebben dringend behoefte aan humanitaire hulp en toegang tot essentiële voorzieningen.- Ongeveer 20 miljoen kinderen hebben hun huizen verlaten om verschillende redenen, waaronder extreme armoede of geweld van bendes. Velen lopen het risico op misbruik of gevangenschap, omdat ze geen papieren hebben, hun juridische status onzeker is, of omdat er geen systematisch toezicht is op hun welzijn. Ze vallen tussen wal en schip.- Steeds meer kinderen reizen alleen. In 2015 vroegen ruim 100.000 onbegeleide minderjarigen asiel aan in 78 landen, dat is drie keer zoveel als in 2014. Onbegeleide kinderen lopen het grootste risico op uitbuiting en misbruik door onder meer smokkelaars en mensenhandelaren.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Unicef
  • Minderjarigen
  • Vluchtelingen
  • Mensenhandel
  • Uitbuiting
  • Engels
 4. Taal Nederlands Unicef 3,6 miljoen Iraakse kinderen (1 op de 5) lopen ernstig risico te overlijden, gewond te raken, of het slachtoffer te worden van seksueel misbruik, ontvoering en rekrutering door gewapende groepen.  Dat blijkt uit nieuw ...

  3,6 miljoen Iraakse kinderen (1 op de 5) lopen ernstig risico te overlijden, gewond te raken, of het slachtoffer te worden van seksueel misbruik, ontvoering en rekrutering door gewapende groepen.  Dat blijkt uit nieuwe UNICEF cijfers.Het rapport A Heavy Price for Children toont aan dat het aantal kinderen dat blootgesteld wordt aan geweld, de afgelopen 18 maanden met 1,3 miljoen is toegenomen.Daarnaast blijkt uit de resultaten dat 4,7 miljoen kinderen - een derde van alle Iraakse kinderen - dringend humanitaire hulp nodig hebben nu de leefomstandigheden van talloze gezinnen verslechterd zijn door de militaire operaties in Fallujah en rond Mosul.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Irak
  • Unicef
  • Minderjarigen
  • Vluchtelingen
  • Irak
  • Uitbuiting
  • Engels
 5. Taal Nederlands Unicef Uit het rapport van UNICEF blijkt dat alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Noord-Franse vluchtelingenkampen dagelijks te maken hebben met seksuele uitbuiting, geweld en dwangarbeid. Zie ook: 'Kinderen in k ...

  Uit het rapport van UNICEF blijkt dat alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Noord-Franse vluchtelingenkampen dagelijks te maken hebben met seksuele uitbuiting, geweld en dwangarbeid.Zie ook: 'Kinderen in kampen in Calais slachtoffer van uitbuiting en misbruik'. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Unicef
  • Minderjarigen
  • Gedwongen prostitutie
  • Mensenhandel
  • Uitbuiting
  • Engels
 6. Taal Nederlands ECPAT Een internationale werkgroep heeft richtlijnen opgesteld voor het gebruik van terminologie inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. De richtlijnen bieden hulp bij het gebruik v ...

  Een internationale werkgroep heeft richtlijnen opgesteld voor het gebruik van terminologie inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik.De richtlijnen bieden hulp bij het gebruik van terminologie over seksuele uitbuiting van kinderen en zijn bedoeld voor instanties en organisaties over de hele wereld die zich met bescherming van kinderen bezig houden.Zie ook: 'Richtlijnen ontwikkelt over terminologie seksuele uitbuiting van kinderen'. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • ECPAT
  • Richtlijn
  • Minderjarigen
  • Seksueel misbruik
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 7. AccorHotels Taal Engels Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism (SECTT) is a crucial issue for an international hotel group such as AccorHotels. With over 170 million customers staying in its 3,800 hotels in over 90 countries ...

  Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism (SECTT) is a crucial issue for an international hotel group such as AccorHotels. With over 170 million customers staying in its 3,800 hotels in over 90 countries every year, AccorHotels is determined to combat all forms of sexual abuse of children that could occur on its premises. This is the purpose of the Group's programme called WATCH, We Act Together for CHildren. 

  Publicaties

  • Publicaties
  • Brazilië
  • Frankrijk
  • Polen
  • AccorHotels
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kindersekstoerisme
  • Kindersekstoerisme
  • Minderjarigen
  • Kinderhandel
  • Engels
 8. Taal Nederlands Unicef A harrowing journey to Europe for refugee and migrant children EL NIÑO’S IMPACT ON CHILDREN A WAKE-UP CALL UNICEF NOVEMBER 2015 3 Danger every step of the way A harrowing journey to Europe for refugee and migrant chil ...

  A harrowing journey to Europe for refugee and migrant children

  Publicaties

  • Rapporten
  • Unicef
  • Minderjarigen
  • Vluchtelingen
  • Vluchteling
  • Engels
 9. Taal Nederlands Rechtbank Oost- Brabant De rechtbank Oost- Brabant veroordeelt de verdachte voor mensenhandel. De rechtbank stelt voorop dat voor een veroordeling op basis van artikel 273f, eerste lid, onder 1, 4 of 9 van het Wetboek van St ...

  De rechtbank Oost- Brabant veroordeelt de verdachte voor mensenhandel.De rechtbank stelt voorop dat voor een veroordeling op basis van artikel 273f, eerste lid, onder 1, 4 of 9 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) noodzakelijk is dat de verdachte een van de in de wet genoemde dwangmiddelen hanteert. De instemming van betrokkene met het gegeven dat zij wordt uitgebuit en/of gedwongen in de prostitutie werkt, behoeft aan een bewezenverklaring niet in de weg te staan. Een beperking van de keuzevrijheid van het slachtoffer is voldoende om het gedwongen karakter van de prostitutie aan te nemen.De rechtbank concludeert uit de bewijsmiddelen dat (slachtoffer 1) in een kwetsbare en afhankelijke positie verkeerde. Ook beloofde verdachte haar en haar moeder een huis voor haar familie te kopen in Roemenië als ze doorging met haar werk als prostituee. Verdachte en medeverdachte  waren zich bewust van die kwetsbare, afhankelijke positie van (slachtoffer 1) en hebben daar misbruik van gemaakt.Al met al heeft verdachte de keuzevrijheid van (slachtoffer 1) dermate beperkt dat de prostitutie van (slachtoffer 1) een gedwongen karakter heeft aangenomen. Daarnaast acht de rechtbank op basis van de gegeven deze omstandigheden het oogmerk van uitbuiting wettig en overtuigend bewezen.Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf: Mensenhandel, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld en Mensenhandel, gepleegd door twee of meer verenigde personen, terwijl het feit wordt voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld.De rechtbankt verklaart verdachte hiervoor strafbaar en legt een gevangenisstraf op voor de duur van zestien maanden.De rechtbankt beveelt dat de tijd die veroordeelde in deze zaak voor de tenuitvoerlegging van de hiervoor opgelegde gevangenisstraf in Roemenië of in Nederland in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht bij de uitvoering van deze gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.  

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Oost- Brabant
  • Strafrecht
  • Minderjarigen
  • Gedwongen prostitutie
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands Rechtbank Oost- Brabant De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt de verdachte voor mensenhandel. Naar het oordeel van de rechtbank kan op grond van de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting en met name op ...

  De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt de verdachte voor mensenhandel.Naar het oordeel van de rechtbank kan op grond van de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting en met name op grond van de verklaringen van het slachtoffer en verdachte zelf, het vervoeren van (slachtoffer 1) door verdachte worden bewezen.De vraag die de rechtbank moet beantwoorden is of het vervoeren van het slachtoffer naar de afwerkplekken voldoende is om te spreken van het "brengen tot" prostitutie.  De rechtbank overweegt het volgende.Artikel 273f, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (Sr) ziet op mensenhandel in het algemeen, daaraan gerelateerde vormen van uitbuiting en het trekken van profijt daaruit.De tenlastelegging van het feit is beperkt tot een specifiek onderdeel van artikel 273f, namelijk lid 1 onder 5° Sr. Het betreft hier een strafbaarstelling die de bescherming van minderjarigen voorop stelt. Om die reden ontbreekt de eis van het gebruik van dwangmiddelen in de vorm van bijvoorbeeld geweld of misleiding.Dit heeft te maken met het belang dat de wetgever hecht aan de bescherming van minderjarigen tegen onder meer de tewerkstelling in de prostitutie, onder alle denkbare omstandigheden. In het verlengde daarvan maakt het voor de bewijsbaarheid ook geen verschil of de meisjes in kwestie hebben ingestemd met de werkzaamheden in de prostitutie, of sterker nog, zij zelf het initiatief daartoe genomen hebben of hebben aangedrongen bij de betrokkenen in kwestie hen daarbij te helpen.Het op welke wijze dan ook 'ertoe brengen' van een minderjarige is strafbaar.De conclusie van de rechtbank is dat het vervoeren van het slachtoffer naar de klanten en de plaatsen waar het slachtoffer haar prostitutiewerkzaamheden verrichtte, voldoende is om te spreken van het “brengen tot” prostitutie. Naar het oordeel van de rechtbank kan dan ook bewezen worden verklaard dat verdachte door zijn handelwijze de 17-jarige (slachtoffer 1) ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling.Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf: mensenhandel, terwijl de persoon ten aanzien van wie het feit wordt gepleegd, de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt. De rechtbank verklaart verdachte hiervoor strafbaar.De rechtbank legt een gevangenisstraf op voor de duur van 4 maanden met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht, waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en stelt als algemene voorwaarde dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit. 

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Oost- Brabant
  • Strafrecht
  • Minderjarigen
  • Mensenhandel
  • Nederlands

Pagina's