• Ontucht
 • Geestelijke gezondheid
Resultaten 1 - 2 van totaal 2 resultaten
 1. Taal Nederlands Rechtbank Limburg De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens ontucht. De rechtbank oordeelt als volgt. “ De v ...

  De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens ontucht. De rechtbank oordeelt als volgt.“De verdachte heeft door zijn handelen de lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer meermalen en gedurende een lange periode geschonden. Het is algemeen bekend dat seksueel misbruik een grote impact heeft op de slachtoffers daarvan en, zeker bij kinderen, tot psychische en relationele problemen kan leiden op latere leeftijd. De gevolgen voor het slachtoffer kunnen, zoals ook is gebleken uit de schriftelijke slachtofferverklaring, uiterst ingrijpend zijn en de kwaliteit van leven in belangrijke mate negatief beïnvloeden. Hoewel dit niet aan de verdachte is tenlastegelegd, betrekt de rechtbank bij de beoordeling van de strafwaardigheid van het bewezenverklaarde feit dat de verdachte misbruik heeft gemaakt van het overwicht dat hij als stiefvader op het slachtoffer heeft gehad. De verdachte behoorde als stiefvader en feitelijk verzorger juist een beschermende rol te vervullen, het slachtoffer een veilig thuis te bieden en iemand te zijn op wie het slachtoffer moet kunnen vertrouwen op haar weg naar volwassenheid. Die rol heeft de verdachte niet waargemaakt. Integendeel zelfs, hij heeft zijn eigen seksuele lustgevoelens vooropgesteld en het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig misbruikt. Dit alles rekent de rechtbank de verdachte aan.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Seksuele handelingen
  • Ontucht
  • Inbreuk op lichamelijke en geestelijke integriteit
  • Geestelijke gezondheid
  • Stiefvader
  • Persoonlijke levenssfeer
  • Psychische problemen
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Rechtbank Limburg De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 5 jaren wegens ontucht met een minderjarige Filipijnse meisje. De verdachte heeft dee ...

  De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 5 jaren wegens ontucht met een minderjarige Filipijnse meisje. De verdachte heeft deels vrijspraak gekregen wegens het ontbreken van steunbewijs bij de bekennende verklaring van verdachte. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontucht met een minderjarig Filipijns meisje, toen hij als hulpverlener in de Filipijnen werkzaam was en uit dien hoofde het meisje aan zijn zorg was toevertrouwd. Verdachte heeft daarmee haar lichamelijke integriteit geschonden. Hierdoor heeft verdachte een normale en gezonde seksuele ontwikkeling, waar ieder kind recht op heeft, doorkruist. Het is een feit van algemene bekendheid dat dit vaak langdurige schade kan toebrengen aan de geestelijke gezondheid van het slachtoffer. Verdachte heeft bij dit alles kennelijk niet stilgestaan en heeft zijn eigen bevrediging vooropgesteld. Voorts neemt de rechtbank het verdachte bijzonder kwalijk dat hij het vertrouwen dat in hem gesteld werd als hulpverlener fors heeft geschaad.Uit het dossier komen aanwijzingen naar voren dat het niet bij dit ene slachtoffer is gebleven en verdachte mogelijk meerdere slachtoffers heeft gemaakt. Dit baart de rechtbank zorgen.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Pedofilie
  • Verminderd toerekeningsvatbaar
  • Persoonlijkheidsstoornis
  • Filipijnen
  • Missionaris
  • Lichamelijke Integriteit
  • Geestelijke gezondheid
  • Nederlands