• Zedendelict
Resultaten 1 - 8 van totaal 8 resultaten
 1. Taal Nederlands Ministerie van Veiligheid en Justitie In deze brief reageert de Minister van Justitie en Veiligheid op het bericht dat slachtoffers van zedendelicten en mensenhandel amper aangifte doen. Het Kabinet zal na de zomer een plan ...

  In deze brief reageert de Minister van Justitie en Veiligheid op het bericht dat slachtoffers van zedendelicten en mensenhandel amper aangifte doen. Het Kabinet zal na de zomer een plan van aanpak mensenhandel naar de Kamer sturen, waarin maatregelen om het melden en doen van aangifte zijn opgenomen. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor het verbeteren van de signalering en ondersteuning van slachtoffers. In de brief worden een aantal initiatieven genoemd die inzetten op het verhogen van de aangiftebereidheid van de slachtoffers. De inhoud van het rapport van het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) zal ook worden betrokken in de voorbereidingen van het integrale plan van aanpak van mensenhandel. Daarnaast zal de politie naar aanleiding van de aanbevelingen uit dit rapport een pilot starten met als doel minderjarige slachtoffers van mensenhandel te stimuleren aangifte te doen.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Slachtoffers
  • Seksuele uitbuiting
  • Zedendelict
  • Integrale aanpak mensenhandel
  • Aangiftebereidheid
  • Nederlands
 2. Tweede Kamer der Staten-Generaal Taal Nederlands Vragen van het lid Segers (ChristenUnie) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Meisjes zwijgen liever'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2 ...

  Vragen van het lid Segers (ChristenUnie) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Meisjes zwijgen liever'.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Nederland
  • Tweede Kamer der Staten-Generaal
  • Prostitutie
  • Minderjarigen
  • minderjarig slachtoffer
  • Aangiftebereidheid
  • Zedendelict
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands College van procureurs-generaal SAMENVATTING Deze aanwijzing geeft een kader en regels voor de strafrechtelijke aanpak van zaken betreffende kinderpornografie. De aanwijzing is een aanvulling op de Aanwijzing zeden, die onve ...

  SAMENVATTING Deze aanwijzing geeft een kader en regels voor de strafrechtelijke aanpak van zaken betreffende kinderpornografie. De aanwijzing is een aanvulling op de Aanwijzing zeden, die onverkort van toepassing is op kinderpornozaken, tenzij in de Aanwijzing kinderpornografie anders wordt aangegeven.Bij de aanpak van kinderpornografie wordt aangesloten bij de uitgangspunten voor de strafbaarstelling van kinderpornografie, blijkend uit de parlementaire geschiedenis:•Minderjarigen dienen beschermd te worden tegen het seksuele misbruik dat bij de vervaardiging plaatsvindt;•Minderjarigen dienen beschermd te worden tegen het in omloop brengen van het materiaal waarop ze seksueel misbruikt worden;•Minderjarigen dienen beschermd te worden tegen materiaal dat misbruik inhoudt of suggereert. Dit materiaal kan dienen om minderjarigen aan te moedigen of te verleiden deel te nemen aan seksueel gedrag.•De subcultuur die seksueel misbruik van minderjarigen bevordert of als normaal en acceptabel probeert voor te stellen dient als zodanig te worden bestreden.

  Wetgeving

  • Staatscourant
  • College van procureurs-generaal
  • Sexting
  • Kinderporno
  • Minderjarigen
  • Zedendelict
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands College van procureurs-generaal SAMENVATTING Deze aanwijzing geeft een kader en regels voor de strafrechtelijke aanpak van zedenzaken zoals genoemd in Boek 2 titel XIV van het Wetboek van Strafrecht.Uitgangspunten zijn: •Het ...

  SAMENVATTING Deze aanwijzing geeft een kader en regels voor de strafrechtelijke aanpak van zedenzaken zoals genoemd in Boek 2 titel XIV van het Wetboek van Strafrecht.Uitgangspunten zijn:•Het schenden van in het strafrecht neergelegde normen vraagt in beginsel om correctie, afkeuring en herstel van de geleden schade. Het strafrecht is in beginsel repressief van aard, maar kan – gecombineerd met andere interventies en op voldoende selectieve wijze ingezet – bijdragen aan veiligheid en het voorkómen van herhaling.•De belangen van slachtoffers wegen zwaar mee bij de afweging of en zo ja hoe in een zeden zaak strafrechtelijk opgetreden moet worden door of onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie. De veiligheid van slachtoffers en de risico’s op herhaald slachtofferschap en herhaald daderschap worden hierbij steeds goed voor ogen gehouden. Veiligheids- en risicotaxatie vormen derhalve in alle stadia van opsporing en vervolging een belangrijke leidraad voor (prioritering van) handelen;•Waar het belang van waarheidsvinding botst met het belang van behoud en versterking van veerkracht van slachtoffers worden deze belangen steeds zorgvuldig tegen elkaar afgewogen om te voorkomen dat het strafrechtelijk onderzoek leidt tot schade bij slachtoffers en anderen.•Het openbaar ministerie handelt in samenwerking en samenhang met de relevante netwerkpartners. Ook in het netwerkverband houdt het openbaar ministerie de belangen van slachtoffers en anderen (waarborg veiligheid en behoud en versterken veerkracht) nadrukkelijk voor ogen. Daartoe wordt het (sociale) systeem rondom zowel het slachtoffer als de (kwetsbare) verdachte of dader betrokken.

  Wetgeving

  • Staatscourant
  • College van procureurs-generaal
  • Incest
  • Slachtofferschap
  • Seksuele uitbuiting
  • Psychische schade
  • Veiligheidssituatie
  • Aangifte
  • Zedendelict
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands 2 Minister van Veiligheid en Justitie Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur met daarin zijn reactie op een aantal onderwerpen op het terrein van zedenmisdrijven, namelijk:- digitale fenomenen van onwe ...

  Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur met daarin zijn reactie op een aantal onderwerpen op het terrein van zedenmisdrijven, namelijk:- digitale fenomenen van onwenselijk gedrag zoals sexting en wraakporno- diverse kwesties rondom de bestraffing van zedenmisdrijven- 'Herziening van zedendelicten?': onderzoek uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van het WODC.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Ontucht
  • Zedendelict
  • Jeugdprostitutie
  • Nederlands
 6. 6 Taal Nederlands Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling In dit rapport wordt onderzocht of er aanleiding bestaat om de zedentitel grondig te herzien. Het betreft ...

  Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstellingIn dit rapport wordt onderzocht of er aanleiding bestaat om de zedentitel grondig te herzien. Het betreft een onderzoek naar de vraag of de zedentitel in termen van interne samenhang, begrijpelijkheid, en normstelling nog adequaat functioneert.Auteurs: K. Lindenberg en A.A. van Dijk.Klik hier voor de reactie van de minister van Veiligheid en Justitie op dit rapport.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Ontucht
  • Zedendelict
  • Jeugdprostitutie
  • Nederlands
 7. 5 Rechtbank Leeuwarden Taal Nederlands Verdachte is door de rechtbank vrijgesproken van mensenhandel, echter wel veroordeeld tot 2 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens ernstige ontuchtige handelingen met twee slachtoffers onder de z ...

  Verdachte is door de rechtbank vrijgesproken van mensenhandel, echter wel veroordeeld tot 2 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens ernstige ontuchtige handelingen met twee slachtoffers onder de zestien jaar. De eis van de officier van justitie is vier jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De opgelegde straf ligt lager dan de geeiste straf, omdat mensenhandel niet bewezen is verklaard door de rechtbank:'Verdachte heeft samen met zijn vriendin gesprekken gevoerd met de meisjes, waarbij in algemene zin is gesproken over het werken in de prostitutie en waarbij ook aan de orde is gekomen op welke wijze minderjarigen werkzaam zouden kunnen zijn. Daarbij is onder meer besproken de mogelijkheid dat verdachte foto's van de meisjes op een escortsite genaamd Kinky zou plaatsen. Verder dan het voeren van dit soort gesprekken is verdachte evenwel niet gegaan. Verdachte heeft geen concrete handelingen verricht om de besproken plannen daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Deze gedragingen van verdachte zijn naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende concreet om naar de uiterlijke verschijningsvorm te moeten worden beschouwd als te zijn gericht op voltooiing van de ten laste gelegde poging tot mensenhandel.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Jeugdprostitutie
  • Mensenhandel
  • Vrijspraak
  • Zedendelict
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands 7 Rechtbank Gelderland Rechtbank Gelderland veroordeelt een 45-jarige man uit Apeldoorn tot vier jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Verdachte heeft meerdere jonge vrouwen, onder andere verkracht, gedwongen tot p ...

  Rechtbank Gelderland veroordeelt een 45-jarige man uit Apeldoorn tot vier jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Verdachte heeft meerdere jonge vrouwen, onder andere verkracht, gedwongen tot prostitutie en op ernstige wijze benadeeld in hun gezondheid. Alle vrouwen waren beïnvloedbare anorexiapatienten die door verdachte werden aangemoedigd verder af te vallen, geen eten kregen of drugs kregen toegediend.De rechtbank acht onder andere bewezen, het meerdere keren verkrachten en ernstig bedreigen van een jonge vrouw, mensenhandel van een andere jonge vrouw en het benadelen van de gezondheid van jonge en kwetsbare vrouwen, die allemaal een eetstoornis hadden. Een van de vrouwen dwong hij tot prostitutie terwijl hij wist dat zij zich in een kwetsbare positie bevond omdat zij seksueel was misbruikt, in een orthopedagogisch behandelcentrum had gewoond en omdat zij zwanger was.De verkrachtingen waarvan vier jonge vrouwen aangifte hebben gedaan of verklaringen over hebben afgelegd, acht de rechtbank niet bewezen. De rechtbank spreekt verdachte hiervan vrij.Verdachte noemde zich altijd de Ana-maker. Volgens [slachtoffer 1] betekent dat dat hij meisjes die daar gevoelig voor zijn tot anorexiepatiënt maakt. Hij deed dat om meisjes afhankelijk van hem te maken.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Misdrijven tegen de zeden
  • Zedendelict
  • Misbruik van uit feitelijke omstandigheden vloeiend overwicht
  • Nederlands