• Verblijfsrecht
 • Verblijfsvergunning

Door MHW geduid als zeer belangrijk

Resultaten 1 - 5 van totaal 5 resultaten
 1. 3 reads Dutch Parliament Language Dutch Met deze wijziging van de Vreemdelingencirculaire wordt beoogd het beleid inzake het weigeren en intrekken van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd aan te scherpen. Nr. 33891 30 juni 2016 Besluit van de ...

  Met deze wijziging van de Vreemdelingencirculaire wordt beoogd het beleid inzake het weigeren en intrekken van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd aan te scherpen.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Asiel
  • Verblijfsrecht
  • Verblijfsvergunning
  • Vreemdelingenrecht
  • Asiel
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Staatssecretaris V&J In de Staatscourant van 30 juni 2015 nr. 18172, is het Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 juni 2015, nummer WBV 2015/8, houdende wijzigingen van de Vreemdelingencircula ...

  In de Staatscourant van 30 juni 2015 nr. 18172, is het Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 juni 2015, nummer WBV 2015/8, houdende wijzigingen van de Vreemdelingencirculaire 2000 gepubliceerd. Abusievelijk is onder Artikel I, sub J (Paragraaf B9/18) de tekst onjuist weergegeven. Hierdoor is paragraaf B9/18.2 weggevallen. Paragraaf B9/18.2 Vreemdelingencirculaire 2000 wordt toegevoegd.

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Staatssecretaris V&J
  • Verblijfsrecht
  • Verblijfsvergunning
  • Nederlands
 3. 9 Rechtbank Den Haag Taal Nederlands 'Evenmin volgt de voorzieningenrechter verzoeker in zijn stelling dat hij op grond van zijn aangifte van mensenhandel rechtmatig verblijf heeft verkregen. Immers, gedurende zijn ongewenstverklaring k ...

  'Evenmin volgt de voorzieningenrechter verzoeker in zijn stelling dat hij op grond van zijn aangifte van mensenhandel rechtmatig verblijf heeft verkregen. Immers, gedurende zijn ongewenstverklaring kon verzoeker geen rechtmatig verblijf hebben op grond van artikel 67, derde lid, Vw. Op grond van artikel 66a, zevende lid, Vw staat een inreisverbod niet in de weg aan het rechtmatig verblijf op grond van een (eerste) aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel. Deze bepaling heeft echter geen betrekking op een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier op grond van een aangifte van mensenhandel.'

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Den Haag
  • B8/3
  • Verblijfsvergunning
  • Mensenhandel
  • Ongewenstverklaring
  • Rechtmatig verblijf
  • Nederlands
 4. 8 Rijksuniversiteit Groningen Taal Nederlands Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen stellen in een opiniestuk dat de uitzetting van de 600 kinderen die buiten het Kinderpardon dreigen te vallen in strijd is met het VN-Kinderrechten ...

  Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen stellen in een opiniestuk dat de uitzetting van de 600 kinderen die buiten het Kinderpardon dreigen te vallen in strijd is met het VN-Kinderrechtenverdrag, onder meer omdat het hun ontwikkeling bedreigt.

  Publicaties

  • Publicaties
  • Nederland
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Kinderpardon
  • Langdurig toezicht
  • Langdurig verblijf
  • Verblijfsvergunning
  • Kinderpardon
  • Nederlands
 5. Language Dutch 74 reads Centre against Child- and Human Trafficking Artikel van Jessica Schöning, juriste/projectmedewerker CKM. Wanneer een buitenlands slachtoffer van mensenhandel besloten heeft om aangifte van mensenhandel te doen, krijgt hij of zij ni ...

  Artikel van Jessica Schöning, juriste/projectmedewerker CKM.Wanneer een buitenlands slachtoffer van mensenhandel besloten heeft om aangifte van mensenhandel te doen, krijgt hij of zij niet alleen te maken met uiteenlopende strafrechtelijke procedures maar ook met een verblijfsrechtelijk traject en de bijbehorende procedures en regels. Op het moment dat het Openbaar Ministerie van mening is dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn voor de vervolging van de verdachte(n) van de mensenhandel, wordt het buitenlandse slachtoffer geconfronteerd met lastige verblijfsprocedures bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Procedures die niet gelijktijdig gevolgd mogen worden en ingewikkeld in elkaar zitten en zodoende een jarenlange strijd ten aanzien van het verblijf met zich meebrengen. De kennis en kunde van een advocaat is dan ook op z’n plaats.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Verblijfsrecht
  • Verblijfsvergunning
  • Legal aid (funded)
  • Nederlands