• Ministerie van Buitenlandse zaken

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 49 resultaten
 1. Taal Nederlands 5 Ministerie van Buitenlandse zaken Hierbij bied ik u aan de Staat van de Europese Unie 2013 getiteld: «Bruggen slaan in Europa». De Staat van de Europese Unie 2013 is opgebouwd uit drie delen: • Het eerste deel bevat de visi ...

  Hierbij bied ik u aan de Staat van de Europese Unie 2013 getiteld: «Bruggen slaan in Europa». De Staat van de Europese Unie 2013 is opgebouwd uit drie delen:• Het eerste deel bevat de visie van het kabinet op de Europese samenwerking;• In het tweede deel wordt ingegaan op de democratische legitimiteit van de Unie en de mogelijkheden deze te versterken;• In het derde deel wordt ingegaan op de Nederlandse inzet op de verschillende beleidsterreinen in de komende periode.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
 2. Taal Nederlands 5 Ministerie van Buitenlandse zaken Hierbij bied ik u aan de Staat van de Europese Unie 2013 getiteld: «Bruggen slaan in Europa». De Staat van de Europese Unie 2013 is opgebouwd uit drie delen: • Het eerste deel bevat de visi ...

  Hierbij bied ik u aan de Staat van de Europese Unie 2013 getiteld: «Bruggen slaan in Europa». De Staat van de Europese Unie 2013 is opgebouwd uit drie delen:• Het eerste deel bevat de visie van het kabinet op de Europese samenwerking;• In het tweede deel wordt ingegaan op de democratische legitimiteit van de Unie en de mogelijkheden deze te versterken;• In het derde deel wordt ingegaan op de Nederlandse inzet op de verschillende beleidsterreinen in de komende periode.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
 3. 3 Taal Nederlands Ministerie van Buitenlandse zaken Betreft het verslag aan van de Ministeriële Raad van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) van 5-6 december 2013 te Kiev. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergad ...

  Betreft het verslag aan van de Ministeriële Raad van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) van 5-6 december 2013 te Kiev.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands 4 Ministerie van Buitenlandse zaken Betreft aanbieding van Fiche 1: Verordening Europol en fusie met Cepol. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de l ...

  Betreft aanbieding van Fiche 1: Verordening Europol en fusie met Cepol.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Europese Unie
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
  • Politie
  • Nederlands
 5. 5 Taal Nederlands Ministerie van Buitenlandse zaken Betreft de geannoteerde agenda aan van de informele Raad Buitenlandse Zaken («Gymnich») van 4 en 5 april 2014. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 21 501-02 Raad Algem ...

  Betreft de geannoteerde agenda aan van de informele Raad Buitenlandse Zaken («Gymnich») van 4 en 5 april 2014.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 32 735 Mensenrechten in het buitenlands beleid Nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2014 ...

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands 31 700 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 decem ...

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
  • Nederlands
 8. 4 Taal Nederlands Ministerie van Buitenlandse zaken Graag bieden wij u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 19 december 2008 met kenmerk 2008ZO9029/2008D23392 inzake bredere betrekkingen me ...

  Graag bieden wij u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 19 december 2008 met kenmerk 2008ZO9029/2008D23392 inzake bredere betrekkingen met de oostelijke buurlanden.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands 29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissies Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, VAN DEFENSIE, EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 april 2009 Hierbij ...

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
  • Ministerie van Defensie
  • Nederlands
 10. 4 Taal Nederlands Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Buitenlandse zaken Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009: brief van de M ...

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 : brief van de Minister van Buitenlandse Zaken, de Staatssecretaris van Justitie en de Ministers van Binnenlandse Zaken, voor jeugd en gezien en voro wonen, wijken en integratie.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken
  • Nederlands

Pagina's