Trefwoord

 • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 38 resultaten
 1. Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Taal Nederlands Afgelopen week is de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016 verschenen, waarin in beeld is gebracht hoeveel kinderen slachtoffer worden van ...

  Afgelopen week is de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016 verschenen, waarin in beeld is gebracht hoeveel kinderen slachtoffer worden van seksueel geweld en hoe hun weg verloopt naar de hulpverlening. Momenteel wordt nog niet geregistreerd wat de aanleiding is van jeugdhulp. In samenwerking met het CBS heeft de Nationaal Rapporteur een onderzoek uitgevoerd om de aanleiding van de jeugdhulp te achterhalen. Wanneer seksueel misbruik heeft plaatsgevonden, worden er beslissingen gemaakt door en over het slachtoffer. Deze beslissingen worden in de monitor besproken. Daarnaast worden de beleidsmatige beslissingen van de laatste jaren weergegeven. Uit de monitor blijkt onder andere dat 85 procent van de meisjes in de gesloten jeugdhulp hier terecht is gekomen vanwege seksueel geweld. Naar aanleiding van de bevindingen die in de monitor naar voren komen, heeft de Nationaal Rapporteur een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder het opnemen van de aanleiding van de jeugdhulp in de Beleidsinformatie Jeugd.De factsheet van de Slachtoffermonitor is hier te vinden: https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/Nationaal%20Rapporteur%20-%20Slachtoffermonitor%20seksueel%20geweld%20tegen%20kinderen%202016%20-%20factsheet_tcm23-335178.pdf 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Minderjarigen
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Seksueel geweld
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 2. Language Dutch 4 reads Dutch Rapporteur Human Trafficking and Sexual Violence against Children (BNRM) Uit Nieuwsbericht NRM 5-4-2017, Nationaal Rapporteur: maak mensenhandel en seksueel geweld prioriteit in regeerakkoord: De Nationaal Rapporteur heeft in ...

  Uit Nieuwsbericht NRM 5-4-2017, Nationaal Rapporteur: maak mensenhandel en seksueel geweld prioriteit in regeerakkoord:De Nationaal Rapporteur heeft in een brief aan informateur Schippers gevraagd om in de formatie en het regeerakkoord aandacht te hebben voor de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.Volgens rapporteur Corinne Dettmeijer is de politieke aandacht voor de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen geen rustig bezit. In de brief uit ze onder meer haar zorgen over de daling in het aantal gemelde slachtoffers van mensenhandel in 2016. De politiecapaciteit die bestemd was voor mensenhandel werd in dat jaar aangewend voor andere zaken, zoals de vluchtelingenstroom, de nasleep van MH 17 en terrorisme. Volgens de rapporteur is de capaciteit voor mensenhandel hard nodig, omdat zich binnen migratiestromen veel slachtoffers van mensenhandel bevinden.

  Publicaties

  • Brieven
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Irreguliere migratie
  • aanwending politiecapaciteit
  • Signalering
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Op 30 november 2016 is het nieuwe rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen gepubliceerd. In dit rapport wordt geke ...

  Op 30 november 2016 is het nieuwe rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen gepubliceerd. In dit rapport wordt gekeken naar de cijfers van de vervolging, berechting en persoonskenmerken van verdachten in mensenhandelzaken. In dit rapport wordt gekeken naar de periode 2011-2015. Deze monitor is het tweede deel van de Monitor mensenhandel, want het andere deel bestaat de cijfers die gevonden zijn door CoMensha.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Monitor mensenhandel
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Op 30 november heeft de Tweede Kamer het rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen gepubliceerd. De monitor bevat c ...

  Op 30 november heeft de Tweede Kamer het rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen gepubliceerd. De monitor bevat cijfers over  vervolging, berechting en de persoonkenmerken van verdachten in mensenhandelzaken.  In de monitor wordt gekeken naar de cijfers die bekend zijn in het jaren tussen 2011 en 2015.  Dit document is de bijlage van het rapport waarin de cijfers zijn terug te lezen.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Slachtoffers
  • Monitor mensenhandel
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Dit rapport gaat over de straffen die worden geëist en opgelegd voor diverse vormen van ontucht waarbij een kind het slachtoffer is. Zaken waarbij sprake is ...

  Dit rapport gaat over de straffen die worden geëist en opgelegd voor diverse vormen van ontucht waarbij een kind het slachtoffer is. Zaken waarbij sprake is van fysiek contact, waarbij in ruim de helft van de gevallen sprake was van seksueel binnendringen. Soms eenmalig, soms jarenlang. Ernstige zaken dus, waar de kinderen die hiervan het slachtoffer zijn nog jaren psychische en ook fysieke problemen van kunnen ondervinden. Als kinderrechter heb ik niet alleen jeugdige daders berecht maar ook jonge slachtoffers gezien in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel. En ik heb kunnen zien hoe verstrekkend en schadelijk die gevolgen van seksueel misbruik kunnen zijn. Het aantal kinderen dat slachtoffer is van seksueel misbruik is groot, het aantal zaken dat uiteindelijk voor de rechter komt is klein. En het aantal veroordelingen is nog kleiner. Naar die veroordelingen is gekeken. Over het bewijs is dus geen discussie. Het gaat echt om de eis en de straf.

  Publicaties

  • Publicaties
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Ontucht
  • Strafmaat
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands 4 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen "Met deze eerste rapportage wordt beoogd inzicht te geven in het fenomeen kinderpornografie. Tevens is de actuele stand van zaken op hoofdlijnen geana ...

  "Met deze eerste rapportage wordt beoogd inzicht te geven in het fenomeen kinderpornografie. Tevens is de actuele stand van zaken op hoofdlijnen geanalyseerd. Kernthema in de analyse is dat de aanpak van kinderpornografie onlosmakelijk is verbonden met de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen, en daarvan onderdeel moet zijn. De inrichting van het kinderpornografiebeleid heeft op dit moment – met name wat betreft de repressieve aanpak – al ruime aandacht. Er wordt nagedacht over de optimale centrale en regionale allocatie van de betrokken politiecapaciteit, zoals beschreven in de paragraaf opsporing in Hoofdstuk 3. Een effectieve aanpak omvat echter meer dan alleen repressie. Andere instanties dan politie en justitie hebben eveneens verantwoordelijkheden. "

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Kinderpornografie
  • Openbaar Ministerie
  • Opsporingsmethodieken
  • Nederlands
 7. Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Taal Nederlands Er moet een specifieke verblijfsregeling komen voor alleenstaande minderjarige slachtoffers van mensenhandel, waarin het belang van het kind centraal staat. ...

  Er moet een specifieke verblijfsregeling komen voor alleenstaande minderjarige slachtoffers van mensenhandel, waarin het belang van het kind centraal staat. Dat adviseert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen op basis van onderzoek naar de bescherming van deze groep slachtoffers. De verblijfsregeling is onderdeel van een bredere aanbeveling tot een beschermingssysteem voor minderjarige slachtoffers van mensenhandel, waarin naast de bescherming van slachtoffers aandacht is voor de opsporing en vervolging van mensenhandelaren. De Nationaal Rapporteur doet deze aanbeveling in het rapport “Mensenhandel. Naar een kindgericht beschermingssysteem voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen”.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Vluchtelingen
  • Adequate opvang
  • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
  • Kinderhandel
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen 'Mensenhandel in en uit beeld: Update cijfers vreemdelingrechtelijke bescherming slachtoffers mensenhandel 2010-2014' (gepubliceerd in 2015), beva ...

  'Mensenhandel in en uit beeld: Update cijfers vreemdelingrechtelijke bescherming slachtoffers mensenhandel 2010-2014' (gepubliceerd in 2015), bevat de kerncijfers met betrekking tot  de vreemdelingrechtelijke bescherming van slachtoffers met wie de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in de periode 2010-2014 te maken kregen. De cijfers over de vreemdelingrechtelijke bescherming vormen een update van “Mensenhandel in en uit beeld II” en van de “Negende Rapportage”. Deze update vormt onderdeel van een reeks updates: “Update cijfers mogelijke slachtoffers 2010-2014”, “Update cijfers schadevergoedingen 2010-2014” en “Update cijfers vervolging en berechting 2010-2014”.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Verblijfsvergunning
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen 'Mensenhandel in en uit beeld: Update cijfers mogelijke slachtoffers 2010-2014' (gepubliceerd in 2015), bevat de kerncijfers met betrekking tot de ...

  'Mensenhandel in en uit beeld: Update cijfers mogelijke slachtoffers 2010-2014' (gepubliceerd in 2015), bevat de kerncijfers met betrekking tot de mogelijke slachtoffers die in de periode 2010-2014 bij het Coordinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) zijn aangemeld. CoMensha registreert ten behoeve van de Nationaal Rapporteur mogelijke slachtoffers van mensenhandel. De cijfers over slachtoffers vormen een update van “Mensenhandel in en uit beeld II”. Deze update is onderdeel van een reeks updates: “Update cijfers vreemdelingrechtelijke bescherming 2010-2014”, “Update cijfers vervolging en berechting 2010-2014” en “Update cijfers schadevergoedingen 2010-2014”.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen 'Mensenhandel in en uit beeld: Update cijfers schadevergoeding 2010-2014' (gepubliceerd in 2015), bevat de kerncijfers van het aantal opgelegde sc ...

  'Mensenhandel in en uit beeld: Update cijfers schadevergoeding 2010-2014' (gepubliceerd in 2015), bevat de kerncijfers van het aantal opgelegde schadevergoedingsmaatregelen in de periode 2010-2014 en van het aantaal financiële tegemoetkomingen waarop slachtoffers via het Schadefonds Geweldsmidrijven aanspraak maakten in 2013 en 2014. De cijfers over de schadevergoedingen vormen een update van “Mensenhandel in en uit beeld II”. Deze update is onderdeel van een reeks updates: “Update cijfers mogelijke slachtoffers 2010-2014”, “Update cijfers vreemdelingrechtelijke bescherming 2010-2014” en “Update cijfers vervolging en berechting 2010-2014”.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Mensenhandel
  • Schadevergoeding
  • Schadefonds Geweldsmisdrijven
  • Nederlands

Pagina's