• Ministerie van Defensie

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 13 resultaten
 1. Taal Nederlands 29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissies Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, VAN DEFENSIE, EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 april 2009 Hierbij ...

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
  • Ministerie van Defensie
  • Nederlands
 2. Language Dutch 77 reads Ministry of Defence (Dutch) Betreft de aanbieding van het het Jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 750 X Vaststelli ...

  Betreft de aanbieding van het het Jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Caraïben
  • Ministerie van Defensie
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands 3 Ministerie van Buitenlandse zaken Ministerie van Defensie Betreft het besluit van de regering om de Nederlandse bijdrage van 85 militairen aan de EU-geleide troepenmacht in Bosnië-Herzegovina, operatie EUFOR Althea,  voort ...

  Betreft het besluit van de regering om de Nederlandse bijdrage van 85 militairen aan de EU-geleide troepenmacht in Bosnië-Herzegovina, operatie EUFOR Althea,  voort te zetten tot 1 maart 2011.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
  • Ministerie van Defensie
 4. Language Dutch 48 reads Ministry of Defence (Dutch) Aanbieding van het Jaarplan 2011 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (voorheen Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba). Het Jaarplan omvat de uitwerking ...

  Aanbieding van het Jaarplan 2011 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (voorheen Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba). Het Jaarplan omvat de uitwerking van de beleidsvoornemens die conform de Rijkswet voor de Kustwacht door de Rijksministerraad zijn vastgesteld. Het Jaarplan 2011 omvat het Algemeen Beleidsplan, het Jaarplan Operaties, het Jaarplan Personeel en Voorlichting, het Jaarplan Materieel, het Jaarplan Bedrijfsvoering, de Herziene Begroting 2011, de Ontwerpbe-groting 2012 en de Meerjarenramingen voor de periode 2013–2016. Bij de voorbereiding van dit Jaarplan is rekening gehouden met het Justitieel beleidsplan 2007–2010 en het Justitieel beleidsplan 2010–2013 dat nog moet worden vastgesteld.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Defensie
 5. Language Dutch 33 reads Ministry of Defence (Dutch) Betreft de invulling van de bezuinigingen op defensie. kst-32733-1 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 733 Beleidsbrief Defensie Nr. 1 BRIEF VA ...

  Betreft de invulling van de bezuinigingen op defensie.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Defensie
 6. Taal Nederlands 3 Ministerie van Defensie Betreft aanbieden van het Jaarplan 2012 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied voer 2012. kst-33000-X-61 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Stat ...

  Betreft aanbieden van het Jaarplan 2012 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied voer 2012.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Defensie
 7. Language Dutch 58 reads Ministry of Defence (Dutch) Betreft de aanbieding van het Jaarplan 2013 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 400 X Vaststelling v ...

  Betreft de aanbieding van het Jaarplan 2013 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Caraïben
  • Ministerie van Defensie
 8. Language Dutch 158 reads Ministry of Forreign Affairs Ministry of Justice (Dutch) Ministry of Defence (Dutch) Betreft de stand van zaken van de geïntegreerde politietrainingsmissie en over de algemene politieke ontwikkelingen in Afghanistan in de maanden ...

  Betreft de stand van zaken van de geïntegreerde politietrainingsmissie en over de algemene politieke ontwikkelingen in Afghanistan in de maanden oktober, november en december 2012 en de kwestie rond de buiten Kunduz geplaatste agenten.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Afghanistan
  • Ministerie van Defensie
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
 9. Language Dutch Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 605 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2012 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE (X) Aangeboden 15 mei 2013 kst-33605-X-1 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Ministerie van Defensie
  • Nederlands
 10. 28 reads Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 31 516 Beleidsdoorlichting Defensie Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 mei 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Def ...

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Ministerie van Defensie

Pagina's