• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 13 resultaten
 1. 43 reads Language Dutch Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 605 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID (XV) Aangebod ...

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Nederlands
 2. Language Dutch 31 924 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID (XV) Aangeboden 20 mei 2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 ...

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Nederlands
 3. Language Dutch 29 reads Ministry of Social Welfare and Employment (Dutch) Betreft de geannoteerde agenda voor de Raad WSBVC, onderdeel werkgelegenheid en sociaal beleid van 8 maart 2010 met als onderwerpen o.a. de EU 2020 strategie, mobiliteit van Europes ...

  Betreft de geannoteerde agenda voor de Raad WSBVC, onderdeel werkgelegenheid en sociaal beleid van 8 maart 2010 met als onderwerpen o.a. de EU 2020 strategie, mobiliteit van Europese onderzoekers, en gendergerelateerd geweld.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Language Dutch 28 reads Ministry of Social Welfare and Employment (Dutch) Betreft het Jaarplan 2011 van de SZW-Inspectie in oprichting. kst-32500-XV-17 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 500 XV ...

  Betreft het Jaarplan 2011 van de SZW-Inspectie in oprichting.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Language Dutch 42 reads Ministry of Social Welfare and Employment (Dutch) Betreft het Handhavingsprogramma 2011–20141. Het SZW-handhavingspro-gramma 2011–2014 schetst de lijnen waarlangs we het handhavingsbeleid voor de sociale zekerheid en in het domein ...

  Betreft het Handhavingsprogramma 2011–20141. Het SZW-handhavingspro-gramma 2011–2014 schetst de lijnen waarlangs we het handhavingsbeleid voor de sociale zekerheid en in het domein van de arbeidswetgeving deze kabinetsperiode willen herijken.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Language Dutch 22 reads Ministry of Social Welfare and Employment (Dutch) Betreft de uitvoering van de amendamenten 43  en de invulling van amendement 42  op de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, meer bepaald op  het onderdeel Arbeidsinspecti ...

  Betreft de uitvoering van de amendamenten 43  en de invulling van amendement 42  op de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, meer bepaald op  het onderdeel Arbeidsinspectie.  

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Language Dutch 29 reads Ministry of Social Welfare and Employment (Dutch) Aanbieding van de Jaarverslagen over 2010 van de Arbeidsinspectie (AI) en Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). kst-25883-182 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede K ...

  Aanbieding van de Jaarverslagen over 2010 van de Arbeidsinspectie (AI) en Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD).

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Language Dutch 46 reads Ministry of Social Welfare and Employment (Dutch) Betreft de geannoteerde agenda aan voor de Raad van 19 mei 2011. Deze Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, staat in het teken van de Roma. Dit is één van de prio ...

  Betreft de geannoteerde agenda aan voor de Raad van 19 mei 2011. Deze Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, staat in het teken van de Roma. Dit is één van de prioriteiten voor het Hongaars voorzitterschap. Het thema is door het Hongaarse voorzitterschap Europa-breed geagendeerd en de discussies in de verschillende raadsformaties zullen neerslaan in een voorzitterschapsrapport voor de Europese Raad van juni a.s.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Language Dutch 33 reads Ministry of Social Welfare and Employment (Dutch) Betreft verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgele-genheid en Sociaal Beleid, van 19 mei 2011. kst-21501-31-245 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaa ...

  Betreft verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgele-genheid en Sociaal Beleid, van 19 mei 2011.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Language Dutch 31 reads Ministry of Social Welfare and Employment (Dutch) Reactie van het kabinet op de relevante opmerkingen en conclusies naar aanleiding van 5e rapport over de implementatie van de bepalingen van het Verdrag inzake sociale, economische ...

  Reactie van het kabinet op de relevante opmerkingen en conclusies naar aanleiding van 5e rapport over de implementatie van de bepalingen van het Verdrag inzake sociale, economische en culturele rechten (ESC)van het verdragscomité van de Verenigde Naties.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Pagina's