• 2013
Resultaten 1 - 1 van totaal 1 resultaten
 1. 92 reads Court of Noord-Nederland Language Dutch Beroep gegrond met in stand laten van de rechtsgevolgen. De vreemdeling die is gedwongen kinderarbeid te verrichten stelt dat hij bij terugkeer opnieuw risico loopt aan een soortgelijke behandeling te worde ...

  Beroep gegrond met in stand laten van de rechtsgevolgen. De vreemdeling die is gedwongen kinderarbeid te verrichten stelt dat hij bij terugkeer opnieuw risico loopt aan een soortgelijke behandeling te worden onderworpen. De vreemdeling stelt dat de autoriteiten van Burkina Faso geen bescherming bieden tegen deze vorm van mensenhandel. Omdat de staatssecretaris in het bestreden besluit heeft nagelaten te onderzoeken of in Burkina Faso in het algemeen bescherming wordt geboden en of de vreemdeling bescherming kan krijgen, is er een motiveringsgebrek; het besluit dient te worden vernietigd.De rechtbank ziet echter aanleiding de rechtsgevolgen van het besluit in stand te laten, nu de staatssecretaris het besluit alsnog heeft voorzien van een motivering die de rechterlijke toets kan doorstaan door te wijzen op een rapport van het US Department of State, ‘Trafficking in Persons Report 2012-Burkina Fasso en het UNHCR rapport ‘Universal Periodic Review: Burkina Fasso’. Uit deze rapporten kan niet worden afgeleid dat het verkrijgen van bescherming van de autoriteiten van Burkina Faso op voorhand illusoir dan wel te gevaarlijk is. Er is een wet aangenomen die het mogelijk maakt om naar de autoriteiten te stappen en bescherming te vragen tegen mensenhandel. Het is aan de vreemdeling om aannemelijk te maken dat het vragen van bescherming voor hem gevaarlijk of zinloos moet worden geacht.Voor de stelling dat de regering geen bescherming kan bieden is de enkele verwijzing naar het rapport van het US State Department onvoldoende. Uit jurisprudentie van de Afdeling (LJN: BZ5224, 21 maart 2013) volgt dat indien de mate van effectiviteit van die bescherming niet op voorhand vaststaat, dit niet reeds met zich brengt dat in feiten geen bescherming kan worden verkregen.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Burkina Faso
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Asielprocedure
  • Overige uitbuiting
  • Nederlands