• Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Kamerstukken
Resultaten 1 - 3 van totaal 3 resultaten
 1. Language Dutch Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE (VI) Aangeboden 15 mei 2013 kst-33 ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Nederlands
 2. Language Dutch 41 reads Ministry of Justice (Dutch) Volledige titel: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van ov ...

  Volledige titel: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking): advies afdeling advisering Raad van State en nader rapport.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Langdurig toezicht
  • Terbeschikkingstelling (TBS)
  • Voorwaardelijke invrijheidstelling
  • Nederlands
 3. Language Dutch 91 reads Ministry of Justice (Dutch) Uitvoering van internationale regelgeving ter bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel. Toelichting bij artikel 273f Wetboek van Strafrecht. 29 291 Uitvoering van internationale regelgeving ter best ...

  Uitvoering van internationale regelgeving ter bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel. Toelichting bij artikel 273f Wetboek van Strafrecht.

  Overheidspublicaties

  • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Strafrecht
  • Nederlands