Documentsoort

 • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
 • Wetten en besluiten
 • 2010

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 26 resultaten
 1. 58 reads Language Dutch Provenance:  www.contrelatraite.org. Un engagement fort de la diplomatie française La traite des êtres humains Depuis de nombreuses années, la France s’engage à lutter contre la crimi- nalité organisée. Elle a ratifié, en 2002, la ...

  Provenance: www.contrelatraite.org.

  Overheidspublicaties

  • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
  • Frans
 2. 24 reads Language Dutch Staatscourant nr. 723, januari 2010 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 30 december 2009, nr. WBV 2009/32, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Staatssecretaris van Justitie, Gelet op de Vreemdelin ...

  Staatscourant nr. 723, januari 2010

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 3. 32 282 Wijziging van de Wet toelating en uitzetting BES Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij ...

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 4. 31 549 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen Nr. 8 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 februari 2010 Het wetsvoorstel wordt als volgt gewijzigd: 1. Artikel I, onderdeel D, wordt gewijzigd als v ...

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 5. 24 reads Language Dutch Staatscourant, nr. 3114, 2 maart 2010. Nr. 3114 2 maart 2010 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 19 februari 2010, nr. WBV 2010/2, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Staatssecretaris van Justitie ...

  Staatscourant, nr. 3114, 2 maart 2010.

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 6. Language Dutch 37 reads Volledige titel: Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba): ...

  Volledige titel: Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) : gewijzigd voorstel van wet.

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
 7. Language Dutch 77 reads Volledige titel: Regeling van de inrichting, de organisatie en het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de samenwerking daartussen (Rijkswet openbare ministeries ...

  Volledige titel: Regeling van de inrichting, de organisatie en het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de samenwerking daartussen (Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba) : gewijzigd voorstel van rijkswet.

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Curaçao
  • Sint-Maarten
  • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
 8. 21 reads Language Dutch Staatscourant nr. 7020, 10 mei 2010.   Nr. 7020 10 mei 2010 Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 april 2010, nr. DMO/SFI-2988851, houdende instelling van de Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang ( ...

  Staatscourant nr. 7020, 10 mei 2010. 

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 9. 27 reads Language Dutch Volledige titel: Besluit van 23 juni 2010 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure en vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Vree ...

  Volledige titel: Besluit van 23 juni 2010 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure en vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure.Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 244, 2010

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 10. 33 reads Language Dutch Statscourant nr. 10160, 30 juni 2010 Nr. 10160 30 juni 2010 Besluit van de Minister van Justitie van 15 juni 2010, nummer WBV 2010/9, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Minister van Justitie, Gelet op de Vree ...

  Statscourant nr. 10160, 30 juni 2010

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten

Pagina's