Documentsoort

 • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
 • Wetten en besluiten
 • 2009

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 27 resultaten
 1. 19 reads Language Dutch Staatscourant, nr. 19, 29 januari 2009 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 23 januari 2009, nr. 2009/1, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Staatssecretaris van Justitie, Gelet op de Vreemdelingen ...

  Staatscourant, nr. 19, 29 januari 2009

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 2. 27 reads Language Dutch Staatscourant nr. 22, 3 februari 2009 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 24 december 2008, nr. 2008/32, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Staatssecretaris van Justitie, Gelet op de Vreemdelinge ...

  Staatscourant nr. 22, 3 februari 2009

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 3. 24 reads Language Dutch Staatscourant nr. 57, 24 maart 2009 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 2 maart 2009, nr. 2009/5, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Staatssecretaris van Justitie, Gelet op de Vreemdelingenwet 20 ...

  Staatscourant nr. 57, 24 maart 2009

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 4. 26 reads Language Dutch Staatscourant nr. 78, 24 april 2009 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 14 april 2009, nummer 2009/8, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Staatssecretaris van Justitie, Gelet op de Vreemdelingenwe ...

  Staatscourant nr. 78, 24 april 2009

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 5. 23 reads Language Dutch Volledige titel: Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake toepassing van regels van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur op de toetsing van ver ...

  Volledige titel: Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake toepassing van regels van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur op de toetsing van vergunningen beroepsgoederenvervoer (Beleidsregel toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer aan de Wet Bibob), zoals laatstelijk gewijzigd bij bekendmaking van 1 mei 2009 (Stcrt. 2009, nr. 81) Staatscourant, nr. 81, 29 april 2009

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 6. 31 959 Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix ...

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Saba, Bonaire, Sint-Eustatius
 7. 24 reads Language Dutch Staatscourant nr. 111, 19 juni 2009 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 15 mei 2009, nr. 5600380/09, houdende wijziging van de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen De Staatssecretaris van Justitie ...

  Staatscourant nr. 111, 19 juni 2009

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 8. 23 reads Language Dutch Volledige titel: Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internationale verplichtingen en geconstateerde wetstechnische gebreke ...

  Volledige titel: Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internationale verplichtingen en geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten : gewijzigd voorstel van wet.

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 9. Language Dutch 26 reads Volledige titel: Besluit van 3 juli 2009, houdende bepalingen inzake de overeenkomstige toepassing van de Wet politiegegevens op de verwerking van persoonsgegevens door een dienst van een publiekrechtelijk lichaam die is belast met ...

  Volledige titel: Besluit van 3 juli 2009, houdende bepalingen inzake de overeenkomstige toepassing van de Wet politiegegevens op de verwerking van persoonsgegevens door een dienst van een publiekrechtelijk lichaam die is belast met de opsporing van strafbare feiten (Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten).Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 305, 2009

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Politie
 10. 31 810 Uitvoering van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 30 juni 2009 Wij Beatri ...

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Minderjarige
  • Seksueel misbruik

Pagina's