Documentsoort

 • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
 • Staatscourant
 • 2012
Resultaten 1 - 4 van totaal 4 resultaten
 1. Taal Nederlands 7 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Het Regionaal Informatie en Expertice Centrum Rotterdam-Rijnmond heeft de stand van zaken in 2011 in de prostitutiebranche in kaart gebracht. Hierbij is de rol die internet s ...

  Het Regionaal Informatie en Expertice Centrum Rotterdam-Rijnmond heeft de stand van zaken in 2011 in de prostitutiebranche in kaart gebracht. Hierbij is de rol die internet speelt bij het aanbieden van prostitutie verkend en de illegale hotelprostitutie in de regio onder de loep genomen. Ook zijn ontwikkelingen van prostitutie in massagesalons beschreven.

  Overheidspublicaties

  • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
  • Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
  • Prostitutie
  • Politie
  • Prostitutie
  • Opsporingsmethodieken
 2. kst-33240-XV-1 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 240 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WER ...

  Overheidspublicaties

  • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
 3. 35 reads Language Dutch Staatscourant 21 juni 2012, nr. 12295    Nr. 12295 21 juni 2012 Convenant tweede verlenging pilot mannenopvang Partijen: De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te dezen handelend als bestuursorgaan en als verteg ...

  Staatscourant 21 juni 2012, nr. 12295  

  Wetgeving

  • Staatscourant
 4. Nr. 26099 24 december 2012 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 december 2012, nummer WBV 2012/25, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Gelet op de Vreemdelinge ...

  Wetgeving

  • Staatscourant