Documentsoort

 • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
 • EU wetgeving
 • Minderjarige
 • Brochures/jaarverslagen
 • Kamervragen
Resultaten 1 - 9 van totaal 9 resultaten
 1. Taal Nederlands Tweede Kamer Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de toegang tot seksuele gezondheidszorg in asielzoekerscentra (ingezonden 28 september 2015). 2015Z17533 Vragen van het li ...

  Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de toegang tot seksuele gezondheidszorg in asielzoekerscentra (ingezonden 28 september 2015).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Tweede Kamer
  • Asielzoekerscentrum (AZC)
  • Mensenhandel
  • Minderjarige
  • Vrouwenbesnijdenis/Vrouwelijke genitale verminking
  • Kinderhandel
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands 4 Staatssecretaris V&J Vragen van de leden Rebel en Kuiken (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de ruim 3.300 alleenstaande kinderen die de afgelopen maanden de Middellandse Zee overstaken ...

  Vragen van de leden Rebel en Kuiken (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de ruim 3.300 alleenstaande kinderen die de afgelopen maanden de Middellandse Zee overstaken (ingezonden 12 juni 2015).Antwoord van Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 2 juli 2015).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris V&J
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Minderjarige
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands
 3. Language Dutch 90 reads Defence for Children Het Jaarbericht Kinderrechten zet elk jaar de belangrijkste cijfers over de kinderrechtensituatie in Nederland op een rij. In 2014 zijn er nog altijd tienduizenden kinderen in Nederland het slachtoffer van erns ...

  Het Jaarbericht Kinderrechten zet elk jaar de belangrijkste cijfers over de kinderrechtensituatie in Nederland op een rij. In 2014 zijn er nog altijd tienduizenden kinderen in Nederland het slachtoffer van ernstige kinderrechtenschendingen. Juist voor kwetsbare kinderen verbetert er weinig. 

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Defence for Children
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kinderpardon
  • Minderjarige
  • Kinderhandel
  • Nederlands
 4. Language Dutch 32 reads Volledige titel: Vragen van de leden Bergkamp en Berndsen-Jansen (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat meer kinderen seksueel worden uitge ...

  Volledige titel: Vragen van de leden Bergkamp en Berndsen-Jansen (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat meer kinderen seksueel worden uitgebuit (ingezonden 28 december 2012) en: Mededeling van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 17 januari 2013).Uitstel beantwoording.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Minderjarige
  • Seksuele uitbuiting
 5. 31 reads Language Dutch Volledige titel: Vragen van de leden Langkamp en De Roos (beiden SP) aan de minister voor Jeugd en Gezin en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de zorgen van Federatie Opvang over kinderen en jongeren in ...

  Volledige titel: Vragen van de leden Langkamp en De Roos (beiden SP) aan de minister voor Jeugd en Gezin en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de zorgen van Federatie Opvang over kinderen en jongeren in de maatschappelijke opvang. (Ingezonden 25 maart 2009, en: Antwoord van minister Rouvoet (Jeugd en Gezin), mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 29 april 2009).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Minderjarige
  • Opvang
  • Nederlands
 6. Language Dutch 27 reads Volledige titel: Vragen van de leden Hilkens en Ypma (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat er in Nederland meer kinderen seksueel worden uitgebuit (ingezonden 28 december 2012), en: Mededelin ...

  Volledige titel: Vragen van de leden Hilkens en Ypma (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat er in Nederland meer kinderen seksueel worden uitgebuit (ingezonden 28 december 2012), en: Mededeling van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 17 januari 2013).Uitstel beantwoording totdat alle benodigde informatie binnen is

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Minderjarige
  • Seksuele uitbuiting
 7. Language Dutch 22 reads Volledige titel: Vragen van de leden Bergkamp en Berndsen-Jansen (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat meer kinderen seksueel worden uitge ...

  Volledige titel: Vragen van de leden Bergkamp en Berndsen-Jansen (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat meer kinderen seksueel worden uitgebuit (ingezonden 28 december 2012), en: Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie), mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 8 februari 2013) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2012–2013, nr. 904.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Minderjarige
  • Seksuele uitbuiting
 8. Language Dutch 42 reads European Commission Dit werkdocument hoort bij het rapport van de Europse Commissie. Het geeft een beschrijving van de acties uitgevoerd op EU- en nationaal niveau met het oog op de uitvoering van het Actieplan 'niet-begeleide ...

  Dit werkdocument hoort bij het rapport van de Europse Commissie. Het geeft een beschrijving van de acties uitgevoerd op EU- en nationaal niveau met het oog op de uitvoering van het Actieplan 'niet-begeleide minderjarigen' en de conclusies van de Raad over niet-begeleide minderjarigen tussen mei 2010 en juni 2012.

  Wetgeving

  • Voorstellen en rapporten van de Europese Commissie
  • Europese Commissie
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Minderjarige
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Engels
 9. Taal Nederlands 6 Tweede Kamer Antwoorden van de schriftelijke Kamervragen over onvoldoende bescherming minderjarige slachtoffers van mensenhandel, gesteld door het lid Berndsen-Jansen (D66). 1 Pagina 1 van 4 > Retouradres Postbus 20301 2 ...

  Antwoorden van de schriftelijke Kamervragen over onvoldoende bescherming minderjarige slachtoffers van mensenhandel, gesteld door het lid Berndsen-Jansen (D66).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Tweede Kamer
  • Minderjarige
  • Kinderhandel