Documentsoort

 • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
 • EU wetgeving
 • Minderjarige
 • Kamerstukken

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 11 resultaten
 1. 60 reads Language Dutch blg-272967 {SWD(2013) 480 final}, {SWD(2013) 481 final}, {SWD(2013) 492 final} NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.11.2013 COM(2013) 822 final 2013/0408 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betre ...

  blg-272967{SWD(2013) 480 final}, {SWD(2013) 481 final}, {SWD(2013) 492 final}

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Minderjarige
  • Nederlands
 2. 28 reads Language Dutch Ook kst-10186 31 808 (R 1872) Goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58) Nr ...

  Ook kst-10186

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Minderjarige
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 3. 25 reads Language Dutch Ook kst-13683 31 808 (R1872) Goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58) Nr. ...

  Ook kst-13683

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Minderjarige
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 4. Language Dutch 42 reads Ministry of Justice (Dutch) Volledige titel: 31 808 (R1872) Goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksue ...

  Volledige titel: 31 808 (R1872) Goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik; en,  (Trb. 2008, 58) 31 810 Uitvoering van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58).Ook: kst-36390

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Minderjarige
  • Kindermishandeling
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 5. 51 reads Language Dutch Volledige titel: Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 200 ...

  Volledige titel: Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335) : nadere memorie van antwoord.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Minderjarige
  • Kinderporno(grafie)
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 6. 53 reads Language Dutch Volledige titel: Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 200 ...

  Volledige titel: Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335) : memorie van toelichting

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Minderjarige
  • Kinderporno(grafie)
  • Seksueel misbruik
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 7. Language Dutch 36 reads General Attorney Commission (Dutch) Volledige titel: Advies van het College van Procureurs-Generaal inzake Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en sek ...

  Volledige titel: Advies van het College van Procureurs-Generaal inzake Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335)

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • College van procureurs-generaal
  • Minderjarige
  • Kinderporno(grafie)
  • Seksueel misbruik
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 8. 68 reads Language Dutch Volledige titel: Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 200 ...

  Volledige titel: Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335) : verslag

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Minderjarige
  • Kinderporno(grafie)
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 9. 49 reads Language Dutch Volledige titel: Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 200 ...

  Volledige titel: Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335) : nota naar aanleiding van het verslag.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Minderjarige
  • Kinderporno(grafie)
  • Seksueel misbruik
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 10. 47 reads Language Dutch Volledige titel: Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 200 ...

  Volledige titel: Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335) : voorlopig verslag van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Minderjarige
  • Kinderporno(grafie)
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands

Pagina's