Documentsoort

 • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
 • EU wetgeving
 • Minderjarige
 • Brieven van ministers en staatssecretarissen
Resultaten 1 - 5 van totaal 5 resultaten
 1. 49 reads Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Language Dutch Deze brief bevat een reactie van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn op de Kinderrechtenmonitor 2014. Er wordt afzonderlijk gereageerd op de ...

  Deze brief bevat een reactie van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn op de Kinderrechtenmonitor 2014. Er wordt afzonderlijk gereageerd op de door de Kinderombudsman gedane hoofdaanbevelingen op de zes domeinen genoemd in de monitor. Domein 3 betreft ‘bescherming tegen exploitatie en geweld’.    

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Minderjarigen
  • Minderjarige
  • Kindermishandeling
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands 2 Ministerie van Buitenlandse zaken Betreft het aanbieden van vijf fiches opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC): fiche vijf Kaderbesluit inzake bestrijding van seksuele uitbuiting van kinde ...

  Betreft het aanbieden van vijf fiches opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC): fiche vijf Kaderbesluit inzake bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
  • Minderjarige
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 3. Language Dutch 42 reads European Commission Dit werkdocument hoort bij het rapport van de Europse Commissie. Het geeft een beschrijving van de acties uitgevoerd op EU- en nationaal niveau met het oog op de uitvoering van het Actieplan 'niet-begeleide ...

  Dit werkdocument hoort bij het rapport van de Europse Commissie. Het geeft een beschrijving van de acties uitgevoerd op EU- en nationaal niveau met het oog op de uitvoering van het Actieplan 'niet-begeleide minderjarigen' en de conclusies van de Raad over niet-begeleide minderjarigen tussen mei 2010 en juni 2012.

  Wetgeving

  • Voorstellen en rapporten van de Europese Commissie
  • Europese Commissie
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Minderjarige
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Engels
 4. Language Dutch 104 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft B8/3 problematiek, zoals verwoord in het rapport van UNICEF Nederland en Defence for Children – Ecpat “Kinderhandel in Nederland. De aanpak van kinderhandel en de bescherming van minderjarige sl ...

  Betreft B8/3 problematiek, zoals verwoord in het rapport van UNICEF Nederland en Defence for Children – Ecpat “Kinderhandel in Nederland. De aanpak van kinderhandel en de bescherming van minderjarige slachtoffers in Nederland”.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Opvang gedurende B8/3
  • B8/3
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Minderjarige
  • B8/3
  • Nederlands
 5. Language Dutch 74 reads Ministry of Justice (Dutch) In het Algemeen Overleg Asiel en Vreemdelingenzaken van 30 oktober 2013 (Kamerstuk 19 637, nr. 1758), heb ik toegezegd uw Kamer schriftelijk te informeren over de gevolgen van het arrest van het Hof van ...

  In het Algemeen Overleg Asiel en Vreemdelingenzaken van 30 oktober 2013 (Kamerstuk 19 637, nr. 1758), heb ik toegezegd uw Kamer schriftelijk te informeren over de gevolgen van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 juni 2013 in de zaak C-648/11. In dit arrest beantwoordt het Hof de vraag of een alleenstaande minderjarige vreemdeling op grond van artikel 6, tweede alinea, van de EU-Dublinverordening (nr. 343/2003) kan worden overgedragen aan een lidstaat waar hij eerder asiel heeft aangevraagd. Het Hof beantwoordt deze vraag negatief: bij ontstentenis van gezinsleden, is de lidstaat waarin de minderjarige zich bevindt verantwoordelijk voor de behandeling van het aldaar ingediende asielverzoek. Het is in het belang van het kind om de procedure niet onnodig te rekken, en de minderjarige zo spoedig mogelijk toegang tot de asielprocedure te verlenen.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Minderjarige
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands