Documentsoort

 • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
 • EU wetgeving
 • Minderjarige
 • Personen-en familierecht
Resultaten 1 - 3 van totaal 3 resultaten
 1. Language Dutch 39 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Het Hof bekrachtigt de beschikking van de kinderrechter in de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, van 20 juni 2014 en stelt dat de  gronden voor de ondertoezichtstelling nog steeds aanwez ...

  Het Hof bekrachtigt de beschikking van de kinderrechter in de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, van 20 juni 2014 en stelt dat de  gronden voor de ondertoezichtstelling nog steeds aanwezig zijn. Bij beschikking van 25 juni 2013 heeft de kinderrechter aannemelijk geoordeeld dat ‘[kind 5] zodanig opgroeit dat haar zedelijke of geestelijke belangen of haar gezondheid ernstig wordt bedreigd en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of, naar te voorzien is, zullen falen’. Het Hof overweegt ‘dat de ouders op dit moment niet in staat zijn [kind 5] een opvoedingsklimaat te bieden waarin de continuïteit van en veiligheid in haar dagelijkse verzorging en opvoeding is gewaarborgd, zodat een uithuisplaatsing noodzakelijk is in het belang van de opvoeding en verzorging van [kind 5]. De gedragingen van de ouders geven aanleiding tot zorgen over de opvoedingsvaardigheden van de ouders. De forse persoonlijke problematiek van de ouders, alsmede ook het feit dat de ouders al jaren geen (goede) zelfstandige huisvesting hebben gevonden en het ontbreken van een vaste bron van inkomsten maken dat onvoldoende tegemoet wordt gekomen aan de basisvoorwaarden voor een onbedreigde ontwikkeling en een adequate verzorging en opvoeding van [kind 5] die, gelet op haar jonge leeftijd, grotendeels afhankelijk is van haar opvoeders’. 

  Jurisprudentie

  • Personen-en familierecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Minderjarige
  • Uithuisplaatsing
  • Nederlands
 2. Language Dutch 42 reads European Commission Dit werkdocument hoort bij het rapport van de Europse Commissie. Het geeft een beschrijving van de acties uitgevoerd op EU- en nationaal niveau met het oog op de uitvoering van het Actieplan 'niet-begeleide ...

  Dit werkdocument hoort bij het rapport van de Europse Commissie. Het geeft een beschrijving van de acties uitgevoerd op EU- en nationaal niveau met het oog op de uitvoering van het Actieplan 'niet-begeleide minderjarigen' en de conclusies van de Raad over niet-begeleide minderjarigen tussen mei 2010 en juni 2012.

  Wetgeving

  • Voorstellen en rapporten van de Europese Commissie
  • Europese Commissie
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Minderjarige
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Engels
 3. Taal Nederlands 6 Rechtbank Gelderland De kinderrechter acht op grond van de overgelegde stukken en het gehouden verhoor ter terechtzitting de machtiging tot uithuisplaatsing in een voorziening voor gesloten jeugdzorg thans niet noodzakelijk ...

  De kinderrechter acht op grond van de overgelegde stukken en het gehouden verhoor ter terechtzitting de machtiging tot uithuisplaatsing in een voorziening voor gesloten jeugdzorg thans niet noodzakelijk. De kinderrechter overweegt hierbij dat uithuisplaatsing in een voorziening voor gesloten jeugdzorg een diep ingrijpende maatregel is in het leven en de persoonlijke levenssfeer van een minderjarige en bijgevolg een uiterste middel dient te zijn. Ofschoon er bij [minderjarige] sprake is van persoonlijke problematiek die haar optimale ontwikkeling belemmeren, zijn er momenteel nog alternatieven voorhanden in de vorm van een open plaatsing om deze ontwikkelingsbedreiging te kunnen keren.

  Jurisprudentie

  • Personen-en familierecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarige
  • Loverboyproblematiek
  • Nederlands