Documentsoort

Thema

Trefwoord

Organisatie

 • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
 • EU wetgeving
 • Brochures/jaarverslagen
 • Artikelen

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 335 resultaten
 1. Taal Nederlands 10 oktober heeft kabinet Rutte III het nieuwe regeerakkoord overhandigd met daarin de plannen met betrekking tot mensenhandel. Zo zal er op verschillende manieren geinvesteerd worden in de strijd tegen mensenhandel. Om te be ...

  10 oktober heeft kabinet Rutte III het nieuwe regeerakkoord overhandigd met daarin de plannen met betrekking tot mensenhandel. Zo zal er op verschillende manieren geinvesteerd worden in de strijd tegen mensenhandel. Om te beginnen, zal er geïnvesteerd worden in internationaal opsporingsonderzoek. Daarnaast zal er structureel meer geld beschikbaar worden gesteld voor uitstapprogramma's voor prostituees om hen op deze manier te helpen. Ook zal er geïnvesteerd worden in speciale Prostitutie Controle Teams en komt er extra geld ter beschikking voor slachtoffers van mensenhandel. Daarnaast belooft het nieuwe regeerakkoord verscheidene investeringen, waaronder een wetswijziging van het wetsvoorstel Regulering prostitutie ten behoeve van de uniformiteit om op deze manier te voorkomen dat daders van mensenhandel gebruik kunnen maken van de ongelijke toezicht- en handhavingsmogelijkheden. Daarnaast zal er een vergunningsplicht voor alle vormen van bedrijfsmatige seksuele dienstverlening komen,  wordt er een pooierverbod ingelast en komt er een wettelijke grondslag voor lokale intakegesprekken met als doel zicht te houden op de prostituees om misstanden te voorkomen. Kijkend naar het budgettair overzicht, zal er van het budget dat ter beschikking is gesteld voor preventiemaatregelen, jaarlijks structureel 2 miljoen euro bijkomen voor slachtoffers van mensenhandel. Dit zal aangevuld worden met 4 miljoen euro in 2018, 3 miljoen euro in 2019, 3 miljoen euro in 2020 en 2 miljoen euro in 2021. Het gehele regeerakkoord is te vinden via onderstaande link:https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/regeerakkoord20172021.pdf

  Overheidspublicaties

  • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
  • Prostitutie
  • regeerakkoord
  • investeringen
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 2. Language Dutch 4 reads Regional Information and Expertise Center (Dutch RIEC) Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) Uit voorwoord:   Voor u ligt de schriftelijke weergave van de inspanningen die verschillende overheidsdiensten in 2016 binnen he ...

  Uit voorwoord: Voor u ligt de schriftelijke weergave van de inspanningen die verschillende overheidsdiensten in 2016 binnen het concern van de tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) hebben ondernomen om georganiseerde criminaliteit integraal te bestrijden en te voorkomen.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Nederland
  • Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
  • Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC)
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) Uit voorwoord:   Het jaar 2016 was een gedenkwaardig jaar. Het Meldpunt Kinderporno ging verder onder de naam Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Het Meldpunt zelf v ...

  Uit voorwoord: Het jaar 2016 was een gedenkwaardig jaar. Het Meldpunt Kinderporno ging verder onder de naam Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Het Meldpunt zelf vierde haar 20-jarig bestaan, wat aanleiding was tot het uitbrengen van een mooie flyer over 20 jaar strijd tegen online kindermisbruik. Het EOKM is nu de paraplu waaronder de programma’s Meldpunt Kinderporno, Helpwanted.nl, Stop it Now! en Meldkindersekstoerisme.nl vallen, de plek waar alle kennis samenkomt.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Nederland
  • Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM)
  • Kindermishandeling
  • Kinderporno
  • Kindersekstoerisme
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) Voor u ligt de schriftelijke weergave van de inspanningen die verschillende overheidsdiensten in 2015 in het samenwerkingsverb ...

  Voor u ligt de schriftelijke weergave van de inspanningen die verschillende overheidsdiensten in 2015 in het samenwerkingsverband van de 10 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) gezamenlijk hebben ondernomen om georganiseerde criminaliteit te bestrijden en te voorkomen.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Nederland
  • Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
  • Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC)
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, van eergerelateerd geweld, van mensenhandel of van a ...

  Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, van eergerelateerd geweld, van mensenhandel of van achterlating.In deze publicatie leest u:• aan welke voorwaarden u moet voldoen om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen.• hoe u kunt aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet.• hoe u een uitkering kunt aanvragen voor de periode dat u in de (vrouwen)opvang verblijft.• hoe en waar u een identiteitsdocument kunt aanvragen.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Nederland
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  • Eergerelateerd geweld
  • Huiselijk geweld
  • Verblijfsvergunning
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 6. 1 Taal Nederlands iMMO Nederlands Brochures/jaarverslagen Nederland Mensenrechten Medisch onderzoek vrijdag, januari 1, 2016 ...

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Nederland
  • iMMO
  • Medisch onderzoek
  • Mensenrechten
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands iMMO In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de werkzaamheden die wij in 2015 hebben verricht ter realisatie van onze missie, een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten door het uitvoeren van forensisch m ...

  In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de werkzaamheden die wij in 2015 hebben verricht ter realisatie van onze missie, een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten door het uitvoeren van forensisch medische onderzoeken bij vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling, in het bijzonder in het kader van de asielprocedure en expertiseoverdracht (naar alle betrokkenen bij de asielprocedure).

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Nederland
  • iMMO
  • Medisch onderzoek
  • Mensenrechten
  • Nederlands
 8. Language Dutch 2 reads Stop it Now! In 2012 is Stop it Now! gestart met het bieden van anonieme hulp aan mensen die lijden onder problemen rond pedofilie en pedoseksueel gedrag. De nadruk ligt op vroege, preventieve hulp om daarmee seksueel misbruik te vo ...

  In 2012 is Stop it Now! gestart met het bieden van anonieme hulp aan mensen die lijden onder problemen rond pedofilie en pedoseksueel gedrag. De nadruk ligt op vroege, preventieve hulp om daarmee seksueel misbruik te voorkomen. Mensen met seksuele gevoelens voor kinderen worstelen hier vaak jaren mee, voordat zij tot grensoverschrijdend gedrag komen. Het grootste deel van deze mensen weet dat dit gedrag strafbaar is, het de slachtoffers kan beschadigen en ook voor henzelf enorme consequenties kan hebben. Het praten over deze gevoelens is echter een groot taboe. Omdat zij langdurig deze gevoelens geheim moeten houden en hierdoor in een isolement raken, kunnen zij tenslotte toch overgaan tot grensoverschrijdend gedrag. Stop it Now! wil dat voor zijn. Door over deze gevoelens en verlangens te spreken, kan het isolement doorbroken worden, kunnen wegen gezocht worden om op een veilige manier een waardevol leven te leiden en kan, als dat nodig is, professionele therapeutische hulp worden gevonden.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Nederland
  • Stop it Now!
  • Nederlands
 9. Maite Verhoeven and Barbara van Gestel 3 reads Language Dutch Deze studie van Maite Verhoeven en Barbara van Gestel onderzoekt de informele dienstverlening binnen de seksindustrie op de Wallen in Amsterdam en hoe dit van invloed is op de autonomie van pro ...

  Deze studie van Maite Verhoeven en Barbara van Gestel onderzoekt de informele dienstverlening binnen de seksindustrie op de Wallen in Amsterdam en hoe dit van invloed is op de autonomie van prostituees. De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit politie dossiers van twaalf strafrechtelijke onderzoeken naar mensenhandel in Amsterdam tussen 2006 en 2010. De empirische gegevens laten zien dat prostituees worden verweven in een netwerk van mensen die bemiddelen bij hen en hun werk: pooiers, bodyguards, loopjongens, chauffeurs, bordeel eigenaars, en accountants. Hoewel deze bemiddelaars hun diensten aanbieden ten gunste van de prostitutie, vormen zij tegelijk ook een netwerk van controle rond de prostituee en profiteren zij van hun inkomsten. Het bestaan van dit informele netwerk ondersteunt de prostituee, maar ondermijnt ook de autonomie van zelfstandige prostituees in de hier behandelde gevallen. 

  Publicaties

  • Artikelen
  • Netherlands
  • Nederland
  • Maite Verhoeven and Barbara van Gestel
  • Engels
 10. Elizabeth J. Krumrei-Mancuso Social Science Division Department of Psychology Pepperdine University 3 reads Language Dutch Deze studie van Elizabeth J. Krumrei-Mancuso onderzoekt hoe eigenschappen van prostitutie en kenmerken van levenskwaliteit zich verh ...

  Deze studie van Elizabeth J. Krumrei-Mancuso onderzoekt hoe eigenschappen van prostitutie en kenmerken van levenskwaliteit zich verhouden tot symptomen van depressie en posttraumatische stress onder 88 vrouwen in de prostitutie in Nederland. Nu websites en apps prostitutie steeds toegankelijker maken voor vrouwen en zij zich minder zorgen maken over hun fysieke veiligheid, is het van grote relevantie de psychologische gevolgen van prostitutie te onderzoeken. De huidige studie onderzoekt de verhouding tussen prostitutie en geestelijke gezondheid in een setting waarin zich over het algemeen minder geestelijke gezondheidsrisico's voordoen die verband houden met geweld, mensenhandel en drugsgebruik zoals in eerdere studies vaak meer het geval was. De resultaten zijn van belang voor professionals werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg die werken met prostituees en voor overheidsbeleid met betrekking tot prostitutie. De bevindingen laten vooral zien dat vrouwen in de prostitutie geen homogene groep vormen en dat prostitutie daarom in al haar nuances bestudeerd dient te worden. 

  Publicaties

  • Artikelen
  • Netherlands
  • Elizabeth J. Krumrei-Mancuso
  • Social Science Division
  • Department of Psychology
  • Pepperdine University
  • Engels

Pagina's