Documentsoort

Trefwoord

Organisatie

 • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
 • EU wetgeving
 • Wetenschappelijke Artikelen

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 104 resultaten
 1. Taal Nederlands Center for the Study of Democracy Het doel van deze studie was het verkrijgen van meer inzicht in de financiering van mensenhandel, waarbij de volgende 9 Europese landen werden bestudeerd: België, Bulgarije, Italië, Duitslan ...

  Het doel van deze studie was het verkrijgen van meer inzicht in de financiering van mensenhandel, waarbij de volgende 9 Europese landen werden bestudeerd: België, Bulgarije, Italië, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Specifiek werd gelet op de geldbronnen en kosten van mensenhandelaren, hun financieringsmechanismen en de verdeling van de winst verkregen uit mensenhandel. Deze studie richt zich voornamelijk op de financiering van arbeidsuitbuiting en seksuele uitbuiting.Een eerder onderzoek van het CSD (2015), dat zich niet specifiek op mensenhandel richtte, bracht al naar voren dat er drie financiële mechanismen zijn waar de georganiseerde misdaad gebruik van maakt: (1) herinvestering van de winst; (2) het lenen van geld van derden; (3) het gebruik van legitieme financiële hulpmiddelen.De studie ‘Financing of Organized Crime’ maakte gebruik van verschillende onderzoeksmethoden: een literatuuronderzoek, bijna 200 semigestructureerde interviews, rapporten van de politie en van de media. Uit het onderzoek bleek dat ‘social capital’ (connecties en relaties) en ‘symbolic capital’ (vertrouwen en reputatie) erg belangrijk zijn voor mensenhandelaren, aangezien deze vormen van capital er voor kunnen zorgen dat de kosten van de mensenhandelaren aanzienlijk lager komen te liggen. Verder kwam uit het onderzoek dat wanneer mensenhandelaren zich voor het eerst binnen het criminele circuit bevinden, social capital vaak zelfs belangrijker is dan financiële investeringen.Over het algemeen lijkt arbeidsuitbuiting minder kosten met zich mee te brengen dan seksuele uitbuiting. In beide gevallen wordt meestal eerder gebruik gemaakt van contant geld in plaats van bankoverschrijvingen, omdat die laatste makkelijker te traceren zijn. Specifiek in Nederland lijkt het geld dat verdiend wordt aan mensenhandel vrijwel direct weer uitgegeven te worden, bijvoorbeeld door het te investeren in onroerend goed.Een van de aanbevelingen van de onderzoekers naar aanleiding van deze studie is dat de financiering van mensenhandel een belangrijkere rol zou moeten spelen bij het bestrijden van mensenhandel. Volgens de onderzoekers zou het traceren van de financiering van mensenhandel namelijk kunnen leiden tot nieuwe aanknopingspunten in het politieonderzoek.

  Publicaties

  • Wetenschappelijke Artikelen
  • Frankrijk
  • Duitsland
  • Nederland
  • Roemenië
  • Spanje
  • Verenigd Koninkrijk
  • België
  • Bulgarije
  • Italië
  • Center for the Study of Democracy
  • Financiering
  • Mensenhandel
  • Seksuele uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Engels
 2. 3 reads Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR) Language Dutch Het artikel onderzoekt de schadelijke gevolgen van seksuele uitbuiting bij minderjarige met als doel een bijdrage te kunnen leveren aan de bescherming van slachtoffers, door een refl ...

  Het artikel onderzoekt de schadelijke gevolgen van seksuele uitbuiting bij minderjarige met als doel een bijdrage te kunnen leveren aan de bescherming van slachtoffers, door een reflectie te geven over ernst van het delict en om ten tweede met de analyse bij te dragen aan de ontwikkeling van de oriëntatiepunten voor straftoemeting bij het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) in mensenhandelzaken. In het artikel wordt ingegaan op de psychische en sociale omstandigheden van de meisjes die hen kwetsbaar kan maken voor seksuele uitbuiting, maar ook hoe deze vergroot worden tijdens de seksuele uitbuiting. Daarnaast wordt besproken hoe de kwetsbaarheden invloed hebben op het handelen en het doen van aangifte. Vervolgens worden de langer termijn gevolgen voor slachtoffers besproken. Voor de dataverzameling van dit multidisciplinaire onderzoek is de narratieve methode gebruikt. De diepte-interviews zijn geanalyseerd vanuit de psychologie, antropologie en rechtsgeleerdheid. Uit de interviews blijkt dat alle vrouwen kwetsbaar waren door de thuissituatie die zij als kind hebben meegemaakt. De seksuele uitbuiting heeft een destructief effect op het vaak al verstoorde zelfbeeld, de geestelijke gezondheid en de mogelijkheden om relaties met andere aan te gaan. Daarnaast blijkt uit het artikel dat de langer termijn effecten van de seksuele uitbuiting eveneens groot zijn, zo zijn psychische en psychiatrische problemen veelvoorkomend bij de vrouwen. Verder is er uit de interviews gebleken dat slachtoffers door angst worden gedreven en is het vaak het geval dat de angstreductie voor veel slachtoffers belangrijker is dan het doen van aangifte. Daarbij komen ook de problemen die slachtoffers ervaren bij het doen van aangifte. Het artikel hoopt inzicht te bieden over de rol die angst kan spelen, zodat de rechtelijke macht de verklaringen van slachtoffers beter kan waarderen en plaatsen. 

  Publicaties

  • Wetenschappelijke Artikelen
  • Nederland
  • Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR)
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Abstract:   Since the 1980s, the demand for organs available for transplantation is far outpacing the supply, with kidney transplant waiting lists growing most prominently. Although the buying and selling of organs is prohib ...

  Abstract: Since the 1980s, the demand for organs available for transplantation is far outpacing the supply, with kidney transplant waiting lists growing most prominently. Although the buying and selling of organs is prohibited worldwide with the exception of Iran, the organ shortage has driven patients from industrialized countries in need of ... read more a kidney transplantation to developing countries where poor individuals are willing to ‘donate’ a kidney in exchange for money. The organ scarcity has generated a highly profitable black market where illicit acts and means are applied for the purpose of exploitation; i.e. human trafficking for the purpose of organ removal. Due to the complex nature of the criminal activities, which require compatible patients and donors, transplant surgeons and an operating theatre, the organ trade is said to involve globally active and well-organized criminal networks. However, literature supporting this claim is scarce; there is a critical lack of evidence-based research regarding the crime’s organizational model. The aim of this study was to contribute to criminological research by addressing this knowledge gap through a close examination of relevant criminal cases, which are limited in number worldwide but shed a light on the entire human trafficking process, in order to provide an answer to the following central research question: How does the interaction between the prohibition and the demand and supply of human organs for transplantation shape the mechanisms and organizational model of human trafficking for the purpose of organ removal? With support of QSR*NVIVO software three criminal cases have been analysed by studying 31 court documents and interviewing 45 respondents, mainly law enforcement officials and defense lawyers in South Africa, the United States, Kosovo and Israel. As secondary sources, four documentaries which disclose valuable information about the cases have been included, as well as the recordings of two expert meetings on human trafficking for the purpose of organ removal. The results show that recipients and donors have been exploited using illicit acts and means with the purpose of organ removal by loose, flexible combinations of numerous organized criminal networks and actors that have joined forces to facilitate illegal kidney transplants on a global level in an extremely well-organized manner. Although the prohibition of the organ trade have been enacted to inhibit profiteering and human trafficking, the rising demand of organs since has generated a highly profitable and exploitative underground transplant industry, which indicates that criminalization is more likely to have reinforced trafficking. The organization of the crime is a dynamic process, resulting from the interaction of illegal market dynamics, skills and networks of the offenders and legal control efforts. Due to local inadequate existing legal frameworks and a lack of knowledge and experience regarding the offence on the judicial level, enforcement is practically non-existent or has led to tactical and spatial crime displacement. A continuing high demand for transplantable organs will make it difficult to restrain the underground market by means of repressive action, whereas some form of regulation may result in lower crime and victimization rates by tackling the organ scarcity. By Jessica de Jong, 2017 

  Publicaties

  • Wetenschappelijke Artikelen
  • Human Trafficking
  • organtrade
  • Mensenhandel
  • Orgaanhandel
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands 10 oktober heeft kabinet Rutte III het nieuwe regeerakkoord overhandigd met daarin de plannen met betrekking tot mensenhandel. Zo zal er op verschillende manieren geinvesteerd worden in de strijd tegen mensenhandel. Om te be ...

  10 oktober heeft kabinet Rutte III het nieuwe regeerakkoord overhandigd met daarin de plannen met betrekking tot mensenhandel. Zo zal er op verschillende manieren geinvesteerd worden in de strijd tegen mensenhandel. Om te beginnen, zal er geïnvesteerd worden in internationaal opsporingsonderzoek. Daarnaast zal er structureel meer geld beschikbaar worden gesteld voor uitstapprogramma's voor prostituees om hen op deze manier te helpen. Ook zal er geïnvesteerd worden in speciale Prostitutie Controle Teams en komt er extra geld ter beschikking voor slachtoffers van mensenhandel. Daarnaast belooft het nieuwe regeerakkoord verscheidene investeringen, waaronder een wetswijziging van het wetsvoorstel Regulering prostitutie ten behoeve van de uniformiteit om op deze manier te voorkomen dat daders van mensenhandel gebruik kunnen maken van de ongelijke toezicht- en handhavingsmogelijkheden. Daarnaast zal er een vergunningsplicht voor alle vormen van bedrijfsmatige seksuele dienstverlening komen,  wordt er een pooierverbod ingelast en komt er een wettelijke grondslag voor lokale intakegesprekken met als doel zicht te houden op de prostituees om misstanden te voorkomen. Kijkend naar het budgettair overzicht, zal er van het budget dat ter beschikking is gesteld voor preventiemaatregelen, jaarlijks structureel 2 miljoen euro bijkomen voor slachtoffers van mensenhandel. Dit zal aangevuld worden met 4 miljoen euro in 2018, 3 miljoen euro in 2019, 3 miljoen euro in 2020 en 2 miljoen euro in 2021. Het gehele regeerakkoord is te vinden via onderstaande link:https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/regeerakkoord20172021.pdf

  Overheidspublicaties

  • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
  • regeerakkoord
  • investeringen
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Abstract:   "The objective of study was to analyze the International Criminal Law Policy on the Issue of Human Trafficking Crimes. The analysis was focused on policy of International Law to human trafficking crime. The ...

  Abstract: "The objective of study was to analyze the International Criminal Law Policy on the Issue of Human Trafficking Crimes. The analysis was focused on policy of International Law to human trafficking crime. The study is compiled with normative juridical research method with the approach of legislation, the conceptual approach and the approach of international law. Based on the survey results was revealed that basically the concept and criteria of International Criminal Law Policy on the Issue of Human Trafficking Crimes, Human Trafficking is a transnational crime or at least several countries, thus becoming the International Criminal Human Trafficking. Such a commitment must be realized in various forms, including: international agreements, protocols etc., on the prevention of human trafficking." geschreven door Dr. M. Iman Santoso

  Publicaties

  • Wetenschappelijke Artikelen
  • International Organized Crime
  • Human Trafficking
  • International Law
  • Nederlands
 6. Taal Engels Laura Cordisco Tsai Ivy Flor Seballos-Llena Rabia Ann Castellano-Datta Abstract: Survivors of human trafficking often experience considerable financial difficulties upon exiting human trafficking, including pressure to provide f ...

  Abstract:Survivors of human trafficking often experience considerable financial difficulties upon exiting human trafficking, including pressure to provide financially for their families, challenges securing employment, lack of savings, and familial debt. Few evaluations have been conducted of reintegration support interventions addressing financial vulnerability among trafficking survivors. In this article, we present findings from a participatory assessment of the BARUG program, a matched savings and financial capability program for survivors of human trafficking and their family members in the Philippines. Photovoice was used to understand the experiences of two cohorts of BARUG participants. Survivors collaborated with research team members in conducting thematic analysis of transcripts from the photovoice sessions. Themes included: the positive emotional impact of financial wellness, overcoming the challenges of saving, applying financial management skills in daily decision making, developing a habit of savings, building a future-oriented mindset, receiving guidance and enlightenment, the learning process, and the change process. Findings reinforce the importance of interventions to support trafficked persons and their family members in getting out of debt and accumulating emergency savings, while also providing emotional support to survivors in coping with family financial pressures. The study also highlights the value of using participatory research methods to understand the experiences of trafficked persons.

  Publicaties

  • Wetenschappelijke Artikelen
  • Verenigde Staten van Amerika
  • Ivy Flor Seballos-Llena
  • Rabia Ann Castellano-Datta
  • Laura Cordisco Tsai
  • Human Trafficking Survivors
  • Engels
 7. Taal Engels Britteny Pfleger Britteny Pfleger, Syntax or Experience: What Should Determine If Sex Trafficking Qualifies as a Crime of Violence?, 81 Mo. L. Rev. (2016) Available at: http://scholarship.law.missouri.edu/mlr/vol81/iss4/19 Intro ...

  Britteny Pfleger, Syntax or Experience: What Should Determine If Sex Trafficking Qualifies as a Crime of Violence?, 81 Mo. L. Rev. (2016)Available at: http://scholarship.law.missouri.edu/mlr/vol81/iss4/19Introduction by author:The residents of Lebanon, Missouri, a small town in the southern part of the state, certainly did not believe their kind, generous neighbors were in fact sadistic slave owners.1 Yet such brutality existed, lurking beneath one such family’s gentle and caring façade.2 In what was later described as the most horrific case of sex trafficking ever prosecuted in the state, a resident couple housed a mentally deficient runaway teenage girl with a troubled past and forced her to sign a never-ending sex-slave contract.3 “Master Ed” branded his victim with a bar code tattoo, marking her as his property, and forced her to have sex with him and several “customers.”4 Over the next six years, Master Ed subjected the girl to waterboarding, electrocution, and beatings.5 He repeatedly threatened his victim with a gun, exhibiting his ability to kill her if she did not comply.6 The trafficking was not discovered until 2009, when the victim went into cardiac arrest after one of Master Ed’s torture sessions, resulting in her hospitalization and emergency treatment.7 While the circumstances in the Lebanon case were especially horrific, the practice of sex trafficking is not unique. The National Human Trafficking Resource Center (“NHTRC”) reported 4136 cases of sex trafficking in the United States in 2015,8 including 155 cases in Missouri between 2013 and 2015.9 To combat these alarming statistics, Congress enacted the Trafficking Victims Protection Act (“TVPA”) in 2000 to “ensure just and effective punishment of traffickers.”10 The TVPA criminalizes the trafficking of people in the commercial sex industry by force, fraud, or coercion.11 A conviction under this statute subjects a defendant to a minimum of fifteen years in federal prison.12 Separately, Congress authorized federal prosecutors to charge defendants who possess a gun while committing a “crime of violence” under 18 U.S.C. § 924(c).13 A conviction under this statute is punishable by at least five years, served in addition to the underlying crime of violence.14 To convict a defendant under § 924(c), prosecutors must show (1) the defendant possessed or used a gun in the commission of his or her crime and (2) the crime committed is characterized as a “crime of violence.”15 Prior to 2015, federal courts agreed the sex trafficking of minors was a “crime of violence.”16 however, in August 2015, the U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit went against this trend, declaring sex trafficking of an adult victim not to be a crime of violence.17 This Note analyzes the Fourth Circuit’s opinion in United States v. Fuertes, ultimately concluding that, contrary to the decision in Fuertes, sex trafficking should be considered a crime of violence under 18 U.S.C. § 924(c). Part II of this Note details the acts of German Ventura, a defendant charged with sex trafficking and possession of a gun during a crime of violence. Part III explores the purpose of § 924(c) and courts’ interpretations of “crime of violence”; it then considers federal circuit courts’ bases for finding sex trafficking under the TVPA to be a violent crime under a variety of statutes. Part IV summarizes the Fourth Circuit’s decision to depart from established precedent. Part V scrutinizes the court’s theory that sex trafficking cannot be a violent crime, ultimately resolving that, while sex trafficking should be considered a crime of violence, Congress must change the statute to expressly reflect the violent nature of sex trafficking.

  Publicaties

  • Wetenschappelijke Artikelen
  • United States of America
  • Britteny Pfleger
  • Crime of Violence
  • Sex Trafficking
  • Engels
 8. Taal Engels Jasmine-Kim Westendorf Louise Searle International Affairs (2017) 93 (2): 365-387. DOI: https://doi.org/10.1093/ia/iix001 Published: 01 March 2017   Abstract by authors:   In 2013, a UN investigation declared sexual exploitation ...

  International Affairs (2017) 93 (2): 365-387.DOI:https://doi.org/10.1093/ia/iix001Published: 01 March 2017 Abstract by authors: In 2013, a UN investigation declared sexual exploitation and abuse (SEA) ‘the most significant risk to UN peacekeeping missions’. The exploitation and abuse of women and children by peacekeepers, aid workers, private contractors and other interveners has become ubiquitous to peace operations, ranging from rape to transactional sex, sex trafficking, prostitution and pornography. This article investigates the causes of SEA by interveners, and the development of policy responses undertaken by the UN and the international humanitarian community to prevent and ensure accountability for SEA. We argue that use of the umbrella term ‘SEA’, while helpful in distinguishing such behaviour from other forms of abuse, obscures the significant differences in the form, function and causes of the behaviours that fall under it, and we develop an account of the dominant forms SEA takes, based on survivor testimony, in order to better understand why policy responses have been ineffective. Our analysis of global policies around SEA demonstrates that it is dealt with as a discrete form of misbehaviour that occurs on an individual level and can be addressed through largely information-based training processes that inform personnel of its prohibition but fail to engage them in discussions of the local, international, normative, systemic and structural factors that give rise to it. We identify the structural and bureaucratic pressures that have contributed to the narrowing of approach regarding SEA to focus on individual compliance rather than the more complex set of factors at play, and which have undermined the effectiveness of policies globally.

  Publicaties

  • Wetenschappelijke Artikelen
  • International
  • Jasmine-Kim Westendorf
  • Louise Searle
  • Sexual Abuse
  • Gender
  • Sexual exploitation
  • Engels
 9. Taal Engels Michelle Lefevre Kristine Hickle Barry Luckock Gillian Ruch The British Journal of Social Work bcw181. DOI: https://doi.org/10.1093/bjsw/bcw181 Published: 14 February 2017   Abstract by authors:   Research with children and youn ...

  The British Journal of Social Work bcw181.DOI: https://doi.org/10.1093/bjsw/bcw181Published: 14 February 2017 Abstract by authors: Research with children and young people at risk of child sexual exploitation (CSE) has highlighted that professionals need to engage children in relationships of trust if they are to be most successful in enabling children to explore and address risky behaviours, situations and relationships. More needs to be understood about professional approaches to building such trusting relationships, particularly when children feel (often with good cause) that professionals are not always able to balance their need for protection and guidance with their right to a voice and to make agentic choices about their own lives. This paper draws on interim findings from a two-year realist evaluation study funded by the Office of the Children’s Commissioner in England into the implementation and evaluation of a new child-centred framework for working with CSE , ‘See Me, Hear Me’, within three pilot local authority sites in different regions of England. A survey and qualitative interviews reveal how professionals from a range of disciplines draw on their knowledge, skills, personal qualities and values to develop trust. Key themes for effective practice were relationship-based practice, an ethically grounded approach, child-centred, and being skilled and knowledgeable in relation to working with CSE.

  Publicaties

  • Wetenschappelijke Artikelen
  • United Kingdom
  • Michelle Lefevre
  • Kristine Hickle
  • Barry Luckock
  • Gillian Ruch
  • Child Sexual Exploitation
  • Engels
 10. Taal Engels Howard Dubowitz Abstract by author: The view of what constitutes child abuse and neglect is dependent on the laws, cultural context, local thresholds and the availability. Since 1982, the International Society for the Prevention ...

  Abstract by author:The view of what constitutes child abuse and neglect is dependent on the laws, cultural context, local thresholds and the availability. Since 1982, the International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) has conducted surveillance of child maltreatment and child protection every two years, published in World Perspectives on Child Abuse. It is hoped that up to date information will inform the development of laws, policies and programs to better address child abuse and neglect. This article is based on data on child sexual abuse and exploitation from 73 countries gathered online in 2015-16 for the 12 edition of World Perspectives. Respondents were key informants who were knowledgeable professionals in the child protection field. They were encouraged to consult with colleagues so as to provide accurate information. Countries were grouped into different regions of the world and into income level categories. The findings focus on definitions of abuse and neglect, laws, policies and programs to address and prevent maltreatment and barriers to prevention. It is evident that there is considerable variability across regions and country income categories, and that programs and services need to be considerably strengthened, even in high income countries.

  Publicaties

  • Wetenschappelijke Artikelen
  • International
  • Howard Dubowitz
  • Child Sexual Abuse
  • Child Sexual Exploitation
  • Prevention
  • Engels

Pagina's