Documentsoort

 • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
 • Werkdocumenten/handleidingen
 • 2014

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 11 resultaten
 1. Taal Engels This manual is intended primarily for victim service agency staff and other social service providers, who will administer the Trafficking Victim Identification Tool (TVIT) to clients who are potential trafficking victims. Law en ...

  This manual is intended primarily for victim service agency staff and other social service providers, who will administer the Trafficking Victim Identification Tool (TVIT) to clients who are potential trafficking victims. Law enforcement, health care and shelter workers will also find it helpful in improving trafficking victim identification, especially in conjunction with appropriate training or mentoring. The manual content is based on results of research conducted by the Vera Institute of Justice, which collaborated with leading legal and victim services agencies in the United States, to produce the validated screening tool and best practices for identifying trafficked persons, and on other expert sources in government and non-governmental agencies.

  Publicaties

  • Werkdocumenten/handleidingen
  • Internationaal
  • Trauma
  • Zorg
  • Psychologisch onderzoek
  • Gevolgen mensenhandel
  • Bijzondere individuele omstandigheden
  • Slachtofferschap
  • Engels
 2. 9 reads Language English Humantraffickingweb Powerpoint: Mensenhandelweb- hoe werkt het? Mensenhandelweb De database met alle informatie over kinder- en mensenhandel. Mensenhandelweb is tot stand gekomen in samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland. Di ...

  Powerpoint: Mensenhandelweb - hoe werkt het?

  Publicaties

  • Werkdocumenten/handleidingen
  • Mensenhandelweb
  • Nederlands
 3. 24 reads Language Dutch The report explores the effectiveness of the offence ‘abuse of a victim of sex trade’, (Criminal Code, chapter 20 section 8). Enacted in 2006, this provision prohibits the purchasing of sex from a victim of human trafficking or pro ...

  The report explores the effectiveness of the offence ‘abuse of a victim of sex trade’, (Criminal Code, chapter 20 section 8). Enacted in 2006, this provision prohibits the purchasing of sex from a victim of human trafficking or procuring. It is complemented by section 7 of the Public Order Act, which prohibits the purchasing and the offering for sale and selling of sex in a public place.The report also explores the situation in the UK and Sweden. Sweden has had a comprehensive sex purchase ban in place since 1999. Information on the situation in Sweden is available in a report published in 2010 and the annual reports of the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings. The relevant legislation in the UK as reformed in 2009 closely resembles the Finnish corresponding legislation. Because no study of the effectiveness of the British legislation has yet been conducted, interviews were conducted to gain a better picture.

  Overheidspublicaties

  • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
  • Finland
  • Strafbaarstelling prostituant
  • Prostituant (klant)
  • Engels
 4. 52 reads IND (Dutch Agency of Immigration and Naturalisation) Language Dutch IND-werkinstructie procedure artikel 64 Vreemdelingenwet 2000. INDINDINDIND----werkinstructie nr. werkinstructie nr. werkinstructie nr. werkinstructie nr. 2010/152010/152010/1520 ...

  IND-werkinstructie procedure artikel 64 Vreemdelingenwet 2000.

  Publicaties

  • Werkdocumenten/handleidingen
  • Nederland
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  • Uitstel van vertrek (en Spekman)
  • Uitstel van vertrek
  • Nederlands
 5. 38 reads Language Dutch Als het vanwege de gezondheidstoestand van de vreemdeling of een van zijn gezinsleden niet verantwoord is om te reizen kan de procedure van artikel 64 Vw gevolgd worden om uitzetting tijdelijk op te schorten. Opschorting is voor de ...

  Als het vanwege de gezondheidstoestand van de vreemdeling of een van zijn gezinsleden niet verantwoord is om te reizen kan de procedure van artikel 64 Vw gevolgd worden om uitzetting tijdelijk op te schorten. Opschorting is voor de duur van maximaal een jaar, maar kan daarna opnieuw toegekend worden. Daartoe moet wel elke keer opnieuw een aanvraag ingediend worden.

  Publicaties

  • Werkdocumenten/handleidingen
  • Nederland
  • Uitstel van vertrek (en Spekman)
  • Uitstel van vertrek
  • Nederlands
 6. Language Dutch 103 reads Centre against Child- and Human Trafficking Beschrijving van artikel 8 EVRM. Centrum Kinderhandel Mensenhandel 14 juli 2014 Artikel 8 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) Artikel 8 Recht op eerbiediging van privé-, f ...

  Beschrijving van artikel 8 EVRM.

  Publicaties

  • Werkdocumenten/handleidingen
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Artikel 8 EVRM
  • Artikel 8 EVRM
  • Nederlands
 7. Language Dutch 174 reads Centre against Child- and Human Trafficking De verblijfsstatus van vreemdelingen wordt bijgehouden in het Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS). De IND (in het bijzonder het Koppelingsbureau van de IND) is verantwoordelijk voo ...

  De verblijfsstatus van vreemdelingen wordt bijgehouden in het Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS). De IND (in het bijzonder het Koppelingsbureau van de IND) is verantwoordelijk voor de koppeling van de verblijfsrechtelijke gegevens uit het VAS met de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Dit gebeurt middels het toekennen van GBA-codes.Het toekennen, wijzigen of vervallen verklaren van het verblijfsrecht en daarmee van de code is een bevoegdheid van de IND.Instanties in Nederland gebruiken deze codes om te beoordelen of een vreemdeling al dan niet recht heeft op bepaalde voorzieningen. 

  Publicaties

  • Werkdocumenten/handleidingen
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)
  • Algemene bijstandswet (Abw)
  • Bijstand
  • Wet Werk en Bijstand (WWB)
  • Nederlands
 8. 432 reads Centre against Child- and Human Trafficking Maatwerk bij Terugkeer FairWork Language Dutch Verbetering van de ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel voor een menswaardige vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Dat is het doel ...

  Verbetering van de ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel voor een menswaardige vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Dat is het doel van het project HOME, waarin Maatwerk bij Terugkeer, het CKM, Fier Fryslân, FairWork, Stichting Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch, Caritas België, PAG-ASA (België), Idia Renaissance (Nigeria), Projeto Resgate (Brazilië) en Christian Brother’s Development Office (Sierra Leone) hun krachten hebben gebundeld.Op 25 juni presenteerden de projectpartners de resultaten van het project, waaronder richtlijnen om slachtoffers adequaat te kunnen voorbereiden op hun terugkeer en te begeleiden na hun terugkeer. Organisaties in Nederland, België en de landen van herkomst die werken met slachtoffers van mensenhandel, worden aangespoord om deze richtlijnen te integreren in hun hulp- en dienstverlening. 

  Publicaties

  • Werkdocumenten/handleidingen
  • Brazilië
  • Nigeria
  • FairWork
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Maatwerk bij Terugkeer
  • Terugkeer
  • Terugkeer
  • Engels
 9. 75 reads Language Dutch Deze handleiding helpt bij de eerstelijns identificatie van slachtoffers van mensenhandel. De handleiding geeft tools voor degenen die in hun functies in aanraking kunnen komen met slachtoffers van mensenhandel.  Praktische handlei ...

  Deze handleiding helpt bij de eerstelijns identificatie van slachtoffers van mensenhandel. De handleiding geeft tools voor degenen die in hun functies in aanraking kunnen komen met slachtoffers van mensenhandel. 

  Publicaties

  • Werkdocumenten/handleidingen
  • Identificatie(proces)
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 10. Language Dutch 218 reads Deze handleiding helpt bij de eerstelijns identificatie van slachtoffers van mensenhandel. De handleiding geeft tools voor degenen die in hun functies in aanraking kunnen komen met slachtoffers van mensenhandel.  Praktische handle ...

  Deze handleiding helpt bij de eerstelijns identificatie van slachtoffers van mensenhandel. De handleiding geeft tools voor degenen die in hun functies in aanraking kunnen komen met slachtoffers van mensenhandel. 

  Publicaties

  • Werkdocumenten/handleidingen
  • Overige uitbuiting
  • Identificatie(proces)
  • Overige uitbuiting
  • Nederlands

Pagina's