• Notities
 • Wetgeving Nederland
 • Beperking verblijfsvergunning
Resultaten 1 - 1 van totaal 1 resultaten
 1. 43 reads Language Dutch Besluit van 17 december 2013 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (stroomlijning toelatingsprocedures) Bevat onder andere:  Artikel 3.48, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. Aan het slot van onderdeel b wordt «, of ...

  Besluit van 17 december 2013 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (stroomlijning toelatingsprocedures)Bevat onder andere:  Artikel 3.48, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. Aan het slot van onderdeel b wordt «, of» vervangen door een puntkomma. 2. Onder lettering van onderdeel d tot onderdeel g, worden drie onderdelen ingevoegd, luidende: d. zonder verblijfstitel slachtoffer is geworden van mensenhandel en hiervan om zwaarwegende redenen geen aangifte kan of wil doen of anderszins geen medewerking kan of wil verlenen aan de strafrechtelijke opsporing en vervolging van de mensenhandelaar; e. zonder verblijfstitel slachtoffer is geworden of dreigt te worden van eergerelateerd geweld; f. zonder verblijfstitel slachtoffer is geworden of dreigt te worden van huiselijk geweld; of...

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Huiselijk geweld
  • Beperking verblijfsvergunning
  • Humanitaire gronden
  • Eergerelateerd geweld
  • Nederlands